تحقیق دربارهدرباره :تحقیق با کلمات کلیدی:

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل در حالی که دو مفهوم خلع سلاح و کنترل تسلیحات اغلب مترادف هم به کار می روند اما در یک تمایز روشن،خلع سلاح به... متن کامل

عنوان مطلب :پژوهشکنکاشی در :

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین... متن کامل

کلمات کلیدی این مطلب:تحقیق دربارهمقاله با کلمات کلیدی:

1-کمیته ستاد فرماندهی نظامی398: کمیته ستاد فرماندهی نظامی به عنوان تنها رکن فرعی سازمان ملل متحد که بدان در منشور ملل متحد اشاره شده است علی رغم آنکه هم اکنون فعالیتش متوقف شده... متن کامل

کدگذاری، کفایت، پژوهشگر، (داناییمقاله دربارهتحقیقی با کلمات کلیدی:

رشد دهد. به موازاتی که پژوهشگر دادههای مشابه را به دفعات مشاهده میکند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل میکند که یک مقوله به کفایت رسیده است …» بنابراین در روش دادهبنیاد، نمونهگیری... متن کامل

داده‌های، کمّی، پژوهشگر، جمع‌بندیکلمات کلیدی این مبحث:عنوان :

برنامه ها• تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامه های زیست محیطی• توجه گسترده به نقش مشارکت های مردمی و امر آموزش عمومی در برنامه (افزایش 156 تشکل مردم نهاد به حدود 600 تشکل)• اتخاذ سیاست... متن کامل

زیست‌محیطی، برنامه‌های، حفاظت، سیاست‌هایعنوان نوشته :جستاری در

کافی و هم چنین نبود حمایت های قانونی؛ هماهنگ نبودن واحدهای خدمت دهنده در بخش ها و مراکز مختلف و عدم حمایت کافی مجامع تصمیم گیری و سیاستگذاری کشور از جایگاه و اهمیت منابع طبیعی و محیط... متن کامل

حفاظت، زیست‌محیطی، برنامه‌های، بین‌المللیکنکاشی در :مقاله درباره

از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژ ه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط... متن کامل

زیست‌محیطی، کمیسیون، شورا، ریاستتحقیق با کلید واژگان:عنوان نوشته :

میلیارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسایش خاک پشت سدهای کشور ایجاد خواهد شد.، این حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخیز کشور چین است. سیلاب های مخرّب سالیانه از دهه 30 تا 70 شمسی به ترتیب... متن کامل

فرسایش، مراتع، زیست‌محیطی، مجازاتمقاله با کلید واژگان:تحقیق با کلید واژگان:

می گذارند، موثر واقع شود. بر اساس مادّه 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه 24/8/71 (مصوّب مجلس شورای اسلامی)، سازمان حفاظت از محیط زیست علاوه بر وظایفی که در قانون شکار و... متن کامل

بهره‌برداری، حفاظت، دین، زیست‌محیطیجستاری در

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ»119. برخی می پندارند، چون اسلام به انسان توصیه کرده است که نیت خود را به امور دنیوی و حسّ منفعت جویی محدود نکند . مراتب عالی تری را... متن کامل