Category Archives: آموزشی

دیدگاه‌های اثر بخشی

سه دیدگاه در ارتباط با اثر‌بخشی شناسایی و مشخص شده است. اساسی‌ترین سطح اثربخشی فردی است. اثربخشی فردی بر عملکرد وظیفه‌ای کارمند یا اعضای خاص یک سازمان نأکید می‌کند. مدیران به طور... متن کامل

تعریف خدمت

خدمت بعنی کالایی اقتصادی و غیر فیزیکی که شخص‘ بنگاه یا صنعت برای استفاده دیگران تولید کرده است وهر بنگاهی که محصول آن کالای غیر مریی وغیر ملموس باشد به عنوان یک بنگاه خدماتی شناخنه... متن کامل

اقدامت فیلیپ کرازبی درزمینه کیفیت

فیلیپ کرازبی در 18 ژوئن 1928 درویلینگ ویرجینای غربی به دنیا آمد . اودر 1952 کارخود را به عنوان متخصص کیفیت در یک خط مونتاژ کروسلی ، پس از حضور در جنگ دوم جهانی و کره آغاز نمود . وی مسئولیت... متن کامل

ارتباط کارت امتیازی متوزان با سایر سیستم ها و روش های ارزیابی عملکرد

ارتباط کارت امتیازی متوزان با (ISO) مهمترین نیازمندی های ایزو، شناسایی و ارزیابی فرآیند های موجود در سازمان می باشد. با توجه به این که در استاندارد ایزو روش خاصی برای برآوردن نیازمندی... متن کامل

وزارت، بهداشت، دکتری، کنکور

ب رشته کارشناسی ارشد 99 19- انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 20- اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 21- دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99 دانشگاه آزاد 22- انتخاب رشته کارشناسی ارشد 99... متن کامل

دکتری، وزارت، بهداشت، کنکور

trong   به داوطلبان کنکور دکتری 98-99 توصیه می شود تمام اخبار و مطالب مرتبط با ثبت نام آزمون دکتری 98-99 را که در زیر آمده است را به صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور... متن کامل

وزارت، بهداشت، دکتری، کنکور

صورت کامل مطالعه کنند و با توجه به شرایط و ضوابط کنکور دکترای وزارت بهداشت 1399-1400 برنامه ریزی خود را انجام دهند تا بتوانند قبولی در آزمون دکترای وزارت بهداشت 1399-1400 سال جاری را تجربه... متن کامل

,منابع، دکتری، دکتری ، ارشد 

, منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون کارشناسی ارشد  ,منابع آزمون دکتری  ,منابع آزمون... متن کامل

،دانشگاه، نوین‌(DBA)، مکانیک، آموخته

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی     رزومه مدرس دوم محسن لطف زمان  دانش آموخته : دکتری مدیریت کسب و کار نوین‌(DBA) ،دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات ،دانشگاه... متن کامل

دکتری، بهداشت، وزارت، کنکور

هداشت 98 و مشاوره دکترای وزارت بهداشت 98 را نیز مورد بازدید قرار دهند. 1- منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 2- زمان ثبت نام آزمون دکتری وزارت بهداشت 98 3- زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت... متن کامل