پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، عصر اطلاعات، سازمان ملل

شرایط محیطی یاری رسانند. بالابردن ظرفیت و توانایی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات تا بدین ترتیب موجب افزایش دسترسی و استفاده از شبکه‌ها و خدمات پستی شود. بهره‌گیری از فناوری... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد جامعه اطلاعاتی، اقتصاد اطلاعات، انتقال اطلاعات

شاخص‌های به دست آمده در آن، شاخص‌هایی از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی استخراج گشته است. در مرحله بعد، شاخص‌هایی که در دو مرحله قبل استخراج شدند، با یکدیگر ادغام شده‌اند و در... متن کامل

پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات، جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتال

3-7 شاخص دسترسی دیجیتال 343-8 مدل بررسی جهانی تجارت الکترونیک 353-9 پروژه نفوذ جهانی اینترنت 363-10 مدل SIBIS 373-11 رتبه‌بندی آمادگی الکترونیک 383-12 شاخص آمادگی شبکه‌ای 423-13 جمع‌بندی مدل‌های... متن کامل

منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، انتقال دانش، تولید دانش

مراحل می توانند در تعامل متعادل به یک تنظیم هماهنگ برسند. این تنظیم هماهنگ38 فعالیت های فرعی که بر فعالیت های اصلی مدیریت دانش تاثیر می گذارند را حذف می کند.2-2-9-2) مدل زنجیره دانشمدل... متن کامل

منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، سازمان یادگیرنده، دانش سازمانی

بهترین دارایی سازمانی است که به مدیریت و قراهم آوری زمینه ها و زیر ساخت های لازو نیاز دارد.دیدگاه دانش مدار شرکت بر این اندیشه اولی استوار است که وجه اصلی رقابت سازمان ها در نحوه خلق... متن کامل

منابع و ماخذ تحقیق مدیریت دانش، سلسله مراتب، دانش ضمنی

. این دانش به آسانی ذخیره و انتقال داده می‌شود. دانش تصریحی به آسانی نوشته، تشخیص و رمزگذاری می‌شود. این دانش شکلی از دانش است که مستند سازی، اخذ و انتشار آن در اشکال گوناگون آسان است.... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی اقلیمی، خشکسالی، مطالعاتی

برای نمایش اقلیم منطقه به جای ضرایب اقلیمی از نمودارهای اقلیمی یا کلیماگراف نیز استفاده می شود. از مهمترین این نمودارهای اقلیمی می توان به نمودار اقلیمی تورنت وایت، آمبروژه، منحنی... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی کویر، ژئومورفولوژی، رگزیستازی

منظر پلایا به عنوان یک سطح مستوی: سومین منظر در چشم انداز مطالعاتی سطح مستوی پلایا است. محیط پلایا به وسیله دو عامل، رسوب و جریانهای ابی مشخص می گردد. از نظر نوع نهشته ها، محیط پلایا... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی استان خراسان

خارج از محدوده‌ی طبیعی بیابان اثرگذار بوده و خطرآفرین است).– کلی بودن شاخص های منابع آب (زهتابیان، 1383: 20 ).– منطقه ای بودن و دخالت زیاد نظرکارشناسی ( شهر یاری، 1388: 14).وجود این... متن کامل

پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، استان هرمزگان، مشارکت مردم

نقشه جهانی تخریب خاک، اقدام به جمعآوری نظرات کارشناسی بسیاری از دانشمندان علوم خاک نموده و بدین ترتیب یک نقشه جهانی تخریب خاک ناشی از فعالیتهای انسان را در مقیاس 1:10000000 تهیه و ارائه... متن کامل