منابع و ماخذ تحقیق مدیر بازاریابی و دانشکده اقتصاد

دانلود پایان نامه

تقدیم به:
سروآزادگی
پدرم
و
شمع فرزانگی
مادرم
تشکر و قدردانی:
آنچه حاصل کار و تلاش اینجانب در قالب پایان نامه پیش رو قراردارد نیست مگر لطف و عنایت پروردگاری که مرا به نعماتی قرین رحمت خویش ساخت، مرا کانونی پر مهر عطا فرمود که در خانواده ای پر شور و با داشتن پدر و مادر نازنین و برادران و خواهران دردانه بالیدم و پا گرفتم مرا نعمت دانش اندوزی و خردورزی عنایت فرمود و در این رهگذر آموزگاران پیشینم چراغ بدست مرا رهنمون ساختند به سوی راه بینش که آنهم از مسیر دانش می گذشت.
بی گمان سپاسی شایان سزاست چنین خدایی مهربان و زمان بخش و خطا پوش و تکمیل نمی شود سپاسگذاریم مگر با تشکر از سرکار خانم دکتر هادی نژاد که در کسوت راهنمایی پایان نامه کوشیدند ونیز در امتداد مسیر این نتیجه حاصل نمی شد مگر با گوشه عنایت عزیزی گرانمایه جناب آقای نظر مرادی(مدیر بازاریابی بانک کشاورزی) که در بزنگا ههای دشوار کار و تحصیل دستگیر و کمک حالم گردید و نام بلندش به سبزی در خاطرم منقوش است.سزاست که از رهنمون های آقای جمشید کلانتری که حاصل سالها تجربه اندوزی در سنگر بانکداری نیز تشکر و تقدیر نمایم که یاریگر اینجانب در تمام مراحل کار بودند.
قدردان زحمات و مساعی دوست گرانسنگ و بزرگوارم آقای محمود کلانتری هستم که در مسیر کارهای پژوهشی دستیار و مددکارم بوده و در تنگنا های انجام پژوهش روزنه های امید را به روحم می گشود. همچنین بر خود می دانم سپاسی ستودنی از خانم مژگان هاشمی داشته باشم که در انجام و فرجام پژوهش یاریگرم بودند واز مساعی برادر نازنینم احسان عزیز که مددکار اینجانب در طی این مسیر بودند.
از دوستان عزیزم آقایان ایمان زنگنه، فرشید صندوقی، امیر رضا برجسته، تقی کلانتری، ادریس سپاهی، پیمان حسین زاده، مهدی محمودی، عادل سلوکی، خانم ها بامدی، کشاورز و اکبرزاده بی کران متشکرم که مرا از آغاز تا پایان از کمک خویش محروم نساختند و یاور و یاریگرم بودند. ضمناً از کلیه همکارانم در بانک کشاورزی خصوصاً شعبه فشم و آقایان سنویی، فرهنگ و پرهام فر که در مدت تدوین پایان نامه اینجانب را مورد لطف خود قرار داده صمیمانه تشکر و قدر دانی می نمایم. امید است آنچه پیش رو قرار دارد قدمی کوچک در جهت بسط موضوع بسیط ریسک باشد.
بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد پایگاه اقتصادی و اجتماعی و تجزیه و تحلیل رگرسیون

(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان‌نامه: 10120911902009
عنوان پایان‌نامه: بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی و کاهش مطالبات معوق بانک ها ( مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی، مدیریت استان تهران )
نام و نام خانوادگی دانشجو: نیما نهتانی
شماره دانشجوئی: 87085018900
رشته تحصیلی: اقتصاد، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی تاریخ شروع پایان‌نامه: 20/4/90
تاریخ اتمام پایان‌نامه: 20/4/91