دانلود پایان نامه

عنوان مقوله ظهور یافته نوزدهم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور

اهمیت جایگاه خبرنگاران زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته بیستم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
موهبت مغفول
بحران در مسائل زیست‌محیطی

استعدادهای طبیعی کشور

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و یکم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بلوغ ملیتی زیست‌محیطی
حساسیت ملی زیست‌محیطی

تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی

تفاوت ملیتی در نگرش عمومی زیست‌محیطی

اهمیت مشارکت مردمی سبز

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
اصل 50 قانون اساسی
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین

ضرورت ترجمه اهداف و اسناد بالادستی به عملیاتی

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
کنش زیست‌محیطی دولتمردان
دانش زیست‌محیطی دولتمردان

باور عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا

اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان

عدم اثربخشی هشدارهای زیست‌محیطی

گرایش زیست‌محیطی دولتمردان

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
حاکمیت سند چشم‌انداز
نقش کلیدی سند چشم‌انداز در تدوین

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و ششم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
بکارگیری دانش اقتصاد محیط زیست
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور

ظرفیت‌های جذب توریسم سبز

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هفتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سند ملّی محیط زیست
جامعیت سند ملی محیط زیست

مترقّی بودن سند ملی محیط زیست

عنوان مقوله ظهور یافته بیست و هشتم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصویب خط مشی‌های زیست‌محیطی
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی

تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

4-1-2- مطالعه مورد دوم (B)
مصاحبه شونده: (معاون منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی)
جدول 4-4: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد B
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PB1
اگر مسئله تخریب در محیط زیست کشور را بررسی کنیم، بخش قابل توجهی از این تخریب توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی صورت می‌گیرد.
دولت، عامل عمده تخریب‌های زیست‌محیطی
PB2
یعنی تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، کمتر با مصالح محیط زیست کشور سازگار است.
عدم لحاظ مصالح ملّی در تصمیمات دولت
PB3
در چنین شرایط ممکن است دو اتفاق به وقوع بپیوندد. یکی اینکه نگاه دولتمردان در سطوح کلان مدیریتی در سطح وزارتخانه‌ها، معاونان، استانداران نگاهی سازگار با محیط زیست است. با این ساختار مشکلی به وجود نمی‌آید.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB4
چون بقیه ارکان دولت نیز در همین راستا کار می‌کنند و کمک می‌کنند.
تابعیت ساختار دولتی از رویکرد شخصی مدیر عالی
PB5
اما اگر تعدادی از اعضای دولت چه در سطح کابینه و چه در استان‌ها نگاهی سازگار با مسایل محیط زیست نداشته‌باشند، در این صورت کار برای سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خواهد شد.
اهمیت رویکرد شخصی مدیران عالی به محیط زیست
PB6
در نظر بگیرید که بخش قابل توجهی از بودجه ادارات کل محیط زیست استان‌ها (نماینده سازمان در هر استان) را بودجه‌های استانی تشکیل می‌دهند.
وابسته بودن بودجه ادارات کل به استانداری
PB7
یعنی مدیر کل حفاظت محیط زیست یک استان موظف است تا برای تامین دستمردها و بخشی از هزینه‌ها، موافقت‌نامه خود را از استانداری دریافت کند.
وابستگی و عدم استقلال ادارات کل استانی
PB8
حال اگر نگاه مدیریت آن استان نگاهی محیط زیستی نباشد، چگونه مدیرکل محیط زیست استان قادر خواهد بود تا طرح‌ها و فعالیت‌های خود را به انجام برساند.
تضادّ احتمالی نظرات استانداری‌ها با منافع زیست‌محیطی
PB9
در همین شرایط و قوانین موجود، یکی از راه‌کارهای برون رفت از چنین وضعیتی، شورای عالی حفاظت محیط زیست است که باید احیا شود و به جد مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت احیاء مجدّد شورای عالی محیط زیست
PB10
چراکه در شورای عالی حفاظت محیط زیست، افرادی از بیرون بدنه دولت،
برون‌دولتی بودن اعضاء، یکی از مزایای شورا
PB11
اعم از نماینده سازمان‌های مردی
اهمیت مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای عالی محیط زیست
PB12
و چهره‌های دانشگاهی حضور دارند.
اهمیت مشارکت شخصیت‌های علمی در شورای عالی محیط زیست
PB13
در این شرایط، فرایند تصمیم‌گیری معتدل خواهد شد.
حضور گسترده ذینفعان، شرط بهبود تصمیم‌گیری‌ها
PB14
البته احیای شورای عالی محیط زیست نیز به تنهایی کافی نیست. دولت‌ها باید خودشان به این نتیجه برسند که برای پایداری حکومت‌ها،
محیط زیست، عامل پایداری حکومت‌ها
PB15
و پایداری برنامه‌های اقتصادی خودشان ناچارند به مسایل محیط زیست توجه بیشتری داشته باشند.
محیط زیست، عامل پایداری در اقتصاد
PB16
توصیه می‌کنم یکی از معیارها برای انتخاب مدیران در سطح استان‌ها و وزارتخانه‌ها، سنجش افکار افراد در ارتباط با مسایل محیط زیست و رابطه آنها با این مسایل باشد.
افکارسنجی زیست‌محیطی، معیار انتخاب مدیران
PB17
به این معنا که برای انتخاب آنها، بررسی صورت گیرد تا ببینند تا چه حد رویکرد آنها با مسایل مربوط به محیط زیست سازگاری دارد و چقدر به اصل 50 قانون اساسی پایبند هستند و باور دارند که محیط زیست مسئله‌ای اصلی و مهم است.
باور به اصل 50، معیار انتخاب مدیران
PB18
به نظرم جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست باید جایگاهی مثل وزارت دفاع باشد.
بعد امنیتی جایگاه محیط زیست
PB19
یعنی اگر وزارت دفاع کشور مسئول امنیت مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور است،سازمان حفاظت محیط زیست هم در حقیقت مسئول امنیت محیط زیست و حفظ بستر برای زندگی بشر است.
محیط زیست، ضامن امنیت پایدار کشور
PB20
امروز در دنیا می‌بینید به عنوان مثال یک مسئله زیست‌محیطی که در ترکیه اتفاق افتاد، ناشی از تخریب یک پارک بود ولی چالشی بزرگ را برای دولت این کشور درست کرد.
مسائل زیست‌محیطی، چالش امروز دولت‌ها
PB21
امروز اگر بیش از این در مورد مسایل محیط زیست غفلت شود، ممکن است چالشی جدی برای اداره حکومت‌ها و دولت‌ها باشد.
تداوم غفلت عامل تشدید چالش‌ها
PB22
بنابراین چالش مهمی که وجود دارد، این است که باید مسایل مربوط به محیط زیست را به صورت یکپارچه دید. یک اکوسیستم را باید به صورت یکجا و یکپارچه دید
لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی به محیط زیست
PB23
اگر برداشت عمومی از جنگل فقط این است که جنگل فقط تعدادی درخت است، می‌توانیم فرض کنیم که درخت و جنگل داریم. ولی اگر برداشت عمومی از جنگل، اکوسیستم جنگل است که درخت یکی از عناصر آن را تشکیل می‌دهد، باید در مورد جنگل‌های کشور بسیار نگران باشیم. ما جنگل به معنای واقعی و اکوسیستمی، که همه زنجیره‌های حیات داخل آن وجود داشته باشند و به حیات خودشان ادامه بدهند، به آن شکل نداریم.
نگاه به اکوسیستم‌ها، رویکرد سیستمی در محیط زیست
PB24
ما کمتر به این مسئله توجه کرده‌ایم و نگاه ما بیشتر بخشی و جزء جزء بوده است.
بخشی‌نگری در محیط زیست
PB25
حتی در همین معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، می‌بینید که مثلا دفتر حیات وحش یک مسیر را می‌رود اما دفتر حفاظت مسیری دیگر را می‌رود و دفتر زیستگاه‌ها نیز مسیر خود را می‌رود.
بخشی‌نگری در سازمان حفاظت محیط زیست
PB26
نکته دیگر درباره شکل حفاظت است. این دیدگاه که ما حفاظت را به صورت دولتی انجام بدهیم، مردود است.
عدم کارآیی حفاظت دولتی از محیط زیست
PB27
ما باید مردم را در سطوح مختلف در امر حفاظت درگیر کنیم که در کنار سازمان حفاظت محیط زیست باشند و هرکدام نقش خود را بازی کنند.
لزوم جلب مشارکت مردم در فعالیت‌ها
PB28
مثلا در مواردی ما احتیاج داریم برای همراه کردن سازمان‌های بین‌المللی از سازمان‌های مردمی کمک بگیریم.
مشارکت مردمی، کانال ارتباطات بین‌المللی
PB29
خصوصاً در نقاطی مانند آب‌های مرزی که منافع مشترک با کشورهای دیگر داریم، این سازمان‌های مردمی دو کشور هستند که می‌توانند به کمک دولت‌ها بیایند.
مشارکت مردمی، کانال ارتباطات بین‌المللی
PB30
در واقع تقویت سازمان‌های مردمی، یعنی تقویت حفاظت از محیط زیست؛
اهمیت تقویت تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست
PB31
سازمان‌های مردمی، چشم‌های سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف کشور هستند که می‌توانند واقعیت‌ها را ببینند و منعکس کنند و بلندگوی سازمان حفاظت محیط زیست باشند.
تشکل‌های مردم‌نهاد، نمایندگان اصلی سازمان
PB32
در برخی موارد هم باید جوامع محلی را در امر حفاظت شریک کنیم؛
لزوم جلب مشارکت سازمان‌های محلّی
PB33
هم شریک هزینه‌ها و هم شریک منافع.
ابعاد جلب مشارکت
PB34
در بازدیدی که از پارک ملی لار داشتم، برخی عشایر محلی که نمی‌دانستند من از مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست