طرح جامع کاهش آلودگی هوایی که در اوایل دهه 70 طراحی شد چه خوب بود که قانون می‌شد و الان می‌توانستند با متخلفان برخورد کنند.
اهمیت مشروعیت بخشی طرح‌های پیشنهادی
PJ33
لذا اولویت بسیار مهم در این زمینه، به جای اختراع کردن دوباره چرخ، برقراری تعامل فعّال با مجلس است
اهمیت برقراری تعامل با مجلس و استفاده از مستندات موجود
PJ34
به طوری که نظراتمان را در قالب لایحه به مجلس بدهیم و پس از آن که به عنوان یک قانون مصوب شد
مشروعیت بخشی، مقدّمه اجرای موفق
PJ35
تکالیفی که در این بخش وجود دارد وظایف دستگاه‌ها مشخص شده و به سمت اجرا برود.
مشروعیت بخشی، مقدّمه اجرای موفق
PJ36
در بحث آلودگی هوا صورت مساله مشخص است
مشخص بودن ابعاد برخی مسائل زیست‌محیطی
PJ37
گسترش حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، توجه به معاینه فنی خودرو و بحث آلودگی صنایع مواردی است که کارشناسان بهتر است در این خصوص صحبت کنند
مشخص بودن ابعاد مسئله آلودگی هوا
PJ38
و البته همه اینها باید در قالب لایحه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، اجرایی شود
نقش قوه مقنّنه در تدوین
PJ39
و مرتب هم روند اجرایی شدن این موضوع باید در شورای عالی محیط زیست بررسی و بازبینی شده و نقاط ضعف شناسایی شده و نسبت به رفع آنها اقدام کنیم.
شأن نظارتی شورای عالی محیط زیست
PJ40
نقش شورای عالی محیط زیست در واقع باید همان پارلمان محیط زیست باشد
نقش پارلمانی شورای عالی محیط زیست
PJ41
یعنی باید تغییراتی در ساختار آن هم انجام شود و نماینده تشکل‌های زیست‌محیطی؛
ضرورت بازنگری در ترکیب فعلی شورا
PJ42
و متخصصان این حوزه،
ضرورت دعوت از متخصصان در شورا
PJ43
علاوه بر نمایندگان مجلس،
ضرورت دعوت نمایندگان مجلس در شورا
PJ44
علاوه بر وزرا باید در این پارلمان حضور داشته باشند
ضرورت بازنگری در ترکیب فعلی شورا
PJ45
و رییس سازمان محیط زیست باید در بسیاری از بحران‌ها همانند بحران آلودگی هوا مرتباً به شورای عالی محیط زیست
اهمیت پاسخگویی رئیس سازمان به شورا
PJ46
که جلسات مستمری حداقل ماهی یکبار خواهد داشت و بنا به ضرورت بیشتر خواهد بود پاسخگو باشد.
ضرورت استمرار جلسات و هم‌اندیشی اعضاء شورا
PJ47
مسئله مهم زیست‌محیطی دیگر مشکل ریزگردها به ویژه در جنوب کشور است.
اهمیت مسئله ریزگردها
PJ48
در سفری که ما به استان خوزستان داشتیم، اولین دغدغه مردم در این استان بحث ریزگردها بوده است.
اهمیت مسئله ریزگردها
PJ49
به نظر بنده این نکته که ادعا می‌شود مشکل ریزگردهای ما صرفا خارج از مرزهاست، درست نیست.
داخلی و خارجی بودن منشأ ریزگردها
PJ50
منشا ریزگردهای ما داخلی و خارجی است گرچه سهم ریزگردهای خارجی بالاتر است.
داخلی و خارجی بودن منشأ ریزگردها
PJ51
ما باید در 2 حوزه ورود کنیم. در بحث بیابان‌زدایی در داخل باید طرح‌های جامعی اجرایی شود و پروژه‌هایی مانند آبخیزداری و آبخوانداری که شاید نزدیک 10 سال است فراموش شده
ضرورت توجه به موضوع بیابان‌زدایی
PJ52
و روش‌هایی که در بحث توسعه جنگل‌کاری و نهال‌کاری و در جاهایی که این امکان وجود ندارد مالچ پاشی را گسترش دهیم.
ضرورت توجه به موضوع توسعه جنگل‌ها
PJ53
در این زمینه هم نباید چرخ را دوباره اختراع کنیم چرا که در دولت‌های قبلی پژوهش‌ها و برنامه‌های خوبی تدوین شده است
ضرورت عدم گسستگی در طرح‌ها و برنامه‌ها
PJ54
که باید به سمت اجرا و جذب اعتبار برای اجرایی کردن آنها برویم.
اهمیت جذب اعتبارات
PJ55
اما بحث ریزگردهای عربی که از عراق وارد کشور می‌شود نیز کشور ما را خیلی تحت تاثیر قرار می‌دهد
اهمیت منشأ خارجی ریزگردها
PJ56
که در حال حاضر 11 استان کشور به طور مستقیم و مستمر تحت تاثیر این ریزگردها هستند و تعداد زیادی از استان‌های دیگر به طور متناوب تحت تاثیر این پدیده هستند.
فراگیری مسئله ریزگردها
PJ57
معتقدم که بحث ریزگردها را با دیپلماسی زیست محیطی باید حل کنیم
اهمیت موضوع دیپلماسی محیط زیست
PJ58
و این دیپلماسی زیست‌محیطی در حد روسای محیط زیست و کارشناسان نیست بلکه این موضوع کاملا سیاسی و حاکمیتی است
سیاسی بودن ظرفیت دیپلماسی محیط زیست
PJ59
و روسای جمهور کشورهای منطقه باید این موضوع را حل کنند.
ضرورت ورود روسای جمهور در دیپلماسی
PJ60
بر اساس یک برنامه دیپلماسی زیست محیطی باید به یک پروتکلی با نظارت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برسیم
شأن نظارتی سازمان ملل در مسائل بین کشورها
PJ61
سازمان دیده بان این پروتکل هم باید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد باید باشد
شأن نظارتی سازمان ملل در مسائل بین کشورها
PJ62
و تعهد هر کشور هم از لحاظ فنی و هم اعتباری در این پروتکل مشخص شود و سالیانه به صورت ادواری روسای جمهور باید جلساتی را داشته باشند و شرکت کنند و گزارش پیشرفت کار ارایه شود.
استمرار در تعامل روسای جمهور در دیپلماسی محیط زیست
PJ63
هرچند نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه مدت نتیجه حاصل شود.
افق بلند مدت در دیپلماسی محیط زیست
PJ64
اما مهم است مردمی که تحت تاثیر این ریزگردها قرار دارند خصوصا استانهای مرزی ببینند که کار در حال انجام است و صرفا سفرهای غیرهدفمند بین کشورها انجام نمی شود.
احترام به حساسیت عمومی
PJ65
مسئله زیست‌محیطی مهم دیگر، موضوع دریاچه ارومیه است که بسیار مهم است و الان به یک موضوع ملی تبدیل شده.
اهمیت بحران دریاچه ارومیه
PJ66
به عنوان یک فردی که وضعیت را رصد می کنم، علاوه بر مشکلات زیست محیطی که برای آن ایجاد شده، تبعات محسوس اجتماعی و فرهنگی برای مردم ارومیه و آذربایجان غربی داشته است
ابعاد گسترده تبعات بحران دریاچه ارومیه
PJ67
که دلایل مختلفی دارد
چند وجهی بودن ریشه‌های بحران ارومیه
PJ68
از جمله بهره برداری بی رویه و بدون برنامه از منابع آبی آن، حفر چاه‌هایی که در آن منطقه بدون برنامه انجام شده.
سوء بهره‌برداری از منابع آبی، دلیل محوری بحران
PJ69
از سوی دیگر در سدسازی هایی که در بالاست آن احداث شده میزان ورودی آب را کم کرده است.
توسعه بی‌رویه سدها، دلیل دیگر بروز بحران
PJ70
در بحث احیای ارومیه باید یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم.
ضرورت برخورداری همزمان از رویکرد کوتاه و بلند مدّت در حل بحران
PJ71
باید یک هزینه و فایده را بررسی کنیم که میزان درآمد ما از کشاورزی حوزه آبریز چقدر است و نبودن آن چه میزان می تواند خسارت به اقتصاد ما وارد کند
اهمیت انجام تحلیل‌های مبتنی بر هزینه- فایده
PJ72
از سوی دیگر ازبین رفتن دریاچه ارومیه چه خسارات اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی می تواند وارد کند.
اهمیت انجام تحلیل‌های مبتنی بر هزینه- فایده
PJ73
در بحث دیپلماسی زیست محیطی کمتر توانسته ایم از حمایت های بین المللی استفاده کنیم
اهمیت حمایت‌ بین‌المللی
PJ74
و اگر یک دیپلماسی فعال داشته باشیم می توانیم از حمایت های بین المللی در بسیاری از پروژه های زیست محیطی استفاده کنیم.
اهمیت حمایت‌ بین‌المللی
PJ75
همانطوری که مکزیکوسیتی آلودگی هوای خود را از طریق حمایت های بانک جهانی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد حل کرد
استفاده سایر کشورها از ابزار حمایتی سازمان ملل
PJ76
ما در در بحران های زیست محیطی مانند بحران دریاچه ارومیه می‌توانیم از حمایت فنی و مالی دستگاهها و مجامع بین المللی استفاده کنیم.
امکان استفاده از حمایت‌های بین‌المللی
PJ77
البته باید پیش بینی اعتبار به سبب خسارتهایی که به کشاورزان وارد می شود انجام دهیم
اهمیت انجام تحلیل‌های مبتنی بر هزینه- فایده
PJ78
و وام هایی را توسط بانک کشاورزی پیش بینی کنیم که کشاورزی مکانیزه و تغییر الگوی کشت را در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه اجرایی کنیم
استفاده از ظرفیت سیستم بانکی کشور
PJ79
در بحث جنگل 2 دیدگاه وجو دارد. یکی دیدگاه بهره برداری که سازمان جنگلها دارد و دیگری دیدگاه حفاظتی که سازمان محیط زیست دارد.
تقابل دو دیدگاه بهره‌بردار و حفاظت محیط زیست
PJ80
الان میزان جنلگلهای ما در کشور به حدی کاهش یافته که معتقدم باید نگاه دوم یعنی نگاه حفاظتی در اولویت قرار گیرد
تقدّم و اولویت رویکرد حفاظتی بر بهره‌برداری
PJ81
چرا که دیگر جنگلی نمانده که بخواهیم بهره برداری کنیم و اگر همین اندک جنگل کشور نیز از بین برود ما به کلی باید با اکوسیستم جنگل خداحافظی کنیم.
ضرورت رویکرد حفاظتی
PJ82
می‌بایست بهره‌برداری از حجم زیادی از جنگلهای ما به طور کامل متوقف شود
ضرورت کنترل بهره‌برداری
PJ83
و در این زمینه بخشی بر عهده دولت است و بخشی نیز بر عهده قوه قضاییه است
نقش کنترلی قوه قضاییه
PJ84
که برخورد جدّی در این زمینه با متخلفان داشته باشیم.
نقش کنترلی قوه قضاییه
PJ85
اگر ما قانون حفاظت از جنگلها را در مجلس به روز کنیم
ضرورت بروزرسانی قوانین
PJ86
و قوه قضاییه نیز به به طور جدی با متخلفان برخورد کند می‌توانیم بخش زیادی از جنگلها را از ظرفیت بهره برداری خارج کرده و به