کنفرانس، نمایندگان، اسلام، کاسترو

دانلود پایان نامه

ایده آلهای مردم این کشور است، اگر شهیدان انقلاب ما سبب پیروزی انقلاب شدند، شهدای مجلس شورای اسلامی «انقلاب» را تداوم بخشیدند. 31 تن از بهترین انسانها منجمله کسی که در دفاع از کشورش در مقابل رژیم سرسپرده عراق شهید شد و سی نفر دیگر توسط عوامل داخلی سازمان سیا و امپریالیست شهید شدند. زیرا آنان دفاع از ایده آلها و انسانیت و انقلابشان را به عهده گرفته بودند، خون این شهیدان بهترین گواه بر همبستگی مستحکمی است که از یک سو میان نمایندگان مردم و از سوی دیگر مردمی که هر روز چندین شهید تقدیم تاریخ بشریت محروم می کنند، به هر تقدیر ما بر این اعتقادیم که طبیعی ترین پیوند در میان مردم و نمایندگانشان زمانی به منصه ظهور خواهدرسید که نمایندگان از متن توده ها برخاسته باشند و بر دولت نظارت و حاکمیت داشته باشند و بدان گونه نباشد که نمایندگان حقیقی مردم قرار ندارند تنها به انجام مقرارت و قوانینی که در زمان حکومتشان بر قرار است متمایل و مشتاق هستند و ما ناظر شرایطی هستیم که فقر و تحقیر میلیونها نفر از مردم در سراسر جهان به دنبال داشته است و باید دانست که جهان امروز به یک تغییر اساسی در معیارها و روابط موجود نیاز دارد و چنین تغییراتی تنها آن زمان به وجود خواهد آمد و یا مؤثر خواهد بود که به دست نمایندگان حقیقی مردم انجام شود. مجلس نمایندگان حقیقی توده های انقلابی را در خود جای داده است با امید آن که مجمع بین المجالس به جای نمایندگان دولتها در بر گیرنده نمایندگان حقیقی مردم باشد و آرزو دارم که مشمول رحمت و برکات خدا قرار بگیرند.»
3ـ گزارش آقای علی محمد بشارتی نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی،از کنفرانس هاوانا به این صورت بود:
« موفق شدیم براى نخستین بار در این محفل بین المللى خدا را به شهادت آورده و شکوه اعتقاد به الله اکبر را بیش از پیش به ظهور رسانیم لازم به ذکر است که درهاوانا ظهر شرعى حدود 2/ 5 بعد از ظهر است. لذا مى بایستى نماز رادر محل کنفرانس به جا مى آوردیم نماز شروع می شود آقاى امامی کاشانى بدون عبا در جلو به عنوان امام مى ایستند و مابقى دوستان در دوصف در پشت سرایشان به دور از هیاهو و جنجال کنفرانس لحظاتى چند با خداى قادر متعال خلوت مى کنیم و با خداى رابطه برقرار مى نمائیم و از او استمداد مى طلبیم و پیروزى سلحشوران میهن اسلامى مان را از خدا میخواهیم نماز ظهر تمام می شود یکباره متوجه اطراف خود می شویم که تعداد نسبتاً زیادى از مردم به تماشایمان ایستاده اند وگروهى عکاس و فیلمبردار به تهیه عکس و خبر مشغول هستند. قیام براى اداى نماز عصر همه برخاستیم حال و هواى عجیبى داریم آثار دعا و تضرع هنوز آشکار است ما خداى را دراین کشور کفر به کنفرانس و بیرون کنفرانس آورده ایم و بار دیگر خدا را، معنویت را، مقدسات را، عشق را، شورمعرفت را، ایثار و عاطفه را به شهادت گرفته ایم و حقانیت خویش را اثبات مى کنیم چه با یک حرکت سریع است همه چیز را به پشت سر مى اندازیم و به همه چیز و همه کس و همه ابرقدرتها، نه مى گوئیم که خدا بزرگ است« الله اکبر » (تکبیر نمایندگان) نیایش پردردو ارتباط دلنواز و توسل پر شکوه. چه مى گوئیم ما از هزاران کیلومتر راه آمده ایم از مجلس شوراى اسلامى این تبلور قدرت فوق العاده مردم و به فرموده امام عزیزمان«فراهم آمده از الله اکبر هاى مردم »از آن جا مى آئیم. آخر نمایندگان مردمى هستیم که زندگى را بخاطر حفظ کیان اسلام و احیاء ارزشهاى متعالى انسانى به بازى گرفته¬اند تمام قدرتها و ابرقدرتها به بازیچه اى بدل شده اند و از ابهت افتادند. خلاصه این که ما آمده ایم بگوئیم که ما هستیم وحق خواه و حق گو و حق دان و حق شناس و حق بین، همواره دشمنان ما از غیب ما در اینگونه محافل و کنفرانس ها سوء استفاده ها کرده اند و از میکروفون جلسات بین المللى به ما تاختند و فحاشى کردند واتهام زدند و گفتند که هر چه ار که خودسزاوار آن بودند ولى امسال حضور پانزده نماینده مجلس به حق رعبى در دل دشمنان افکنده بود که جرأت جسارت را از همه گرفته بود فقط یکبار عراق چیزکى گفت و طعم تلخ جواب را شنید و خفه شد. کجابودیم؟ از نماز مى گفتم. سلام نماز تمام شد و شلیک تکبیر در محیط کنفرانس پیچید و مرگ بر آمریکا فضا را پر کرد. همه به طرفمان متوجه شدند و بخود آمدیم و جمعیت فراوانى را دیدیم که در طبق دوم ساختمان به تماشایمان ایستاده اند و سخت تحت تأثیر قرار گرفته اند و مرتب عکس و فیلم مى گیرند و هیأت نمایندگى جمهورى اسلامى ایران بى اعتنا و مغرور به محل کنفرانس بازگشت. الحمدلله همه چیز به خوبى پیش مى رفت. ابتکار عمل دردست ما بود هیأت نمایندگى ما با کشور هاى غیر متعهد تماس هاى دائمى گرفت هنگام تماس با نمایندگان کوبا در پایان وقتى گفتیم سلام ما را به آقاى کاسترو برسانید خودشان گفتند:«امیدوارند که خودتان شفاهی سلام را برسانید، استباط ما این بود که آقاى کاسترو مایل به ملاقات با ما است لذا وقتى تقاضاى ملاقات کردیم پذیرفته شد وقت ملاقات ما به ساعت یازده شب موکول شده بود. همه در سر ساعت معین آماده بودیم کاسترو را ببینیم ک با رویى گشاده به پیشوازمان مى آید به همه دست می-دهد و روبوسى می¬کند و پس از حال و احوال و تعارفات متداول از کنفرانس می گوید و برنامه هاى روزانه. کاسترو مى گوید« شما کار مهمى کردید شاه خیلى قدرتمند بود ارتش شاه مخوف بود. ولى شما مثل یک مجسمه شاه را شکستید تأیید میکنم که جز اسلام هیچ قدرتى نمیتوانست چنین انقلابى کند ما هم مثل شما دوست داشتیم که شاه از بین برود عجیب این بود که شما شاه را بدون اسلحه از بین بردید خیلى عجیب بود ما بیست و دو سال تجربه انقلابى داریم» وکاسترو ادامه میدهد: «در اسلام یک نیروى قوى به نام روحانیت براى وحدت وجود دارد. در اسلام یک نیروى قوى به نام روحانیت براى وحدت وجود دارد. انقلاب آن چیزى است که به نفع مردم باشد این روحیه انقلابى و اسلام انقلابى را به دیگر کشورهاى اسلامى ببرید اینکار بسیار خوبى است. دوستان ما که در تهران هستند و به تهران رفته اند می گویند که مردم جداً بسیج شده اند و سخت طرفدار حکومت. رفقاى ما از انقلاب شما الهام گرفته اند» آقاى کاسترو مى گوید: «نا آرامى های داخلى شما مهم نیست. روزگارى بود که ما در کوبا صد سازمان زیرزمینى ضد انقلابى داشتیم که علیه ما فعالیت می کرد همه را متلاشى کردیم شما هم موفق می شوید که همه آن ها را متلاشى کنید، تأیید می کنم که این ترورها و انفجارات بدست عوامل آمریکا انجام » من می دانم که به رؤیاهاى خود می رسید و موفق می شوید که منطقه خاورمیانه را از لوث نفوذ امپریالیزم پاک کنید هنگامى که کاسترو مسائل را استادانه تجزیه و تحلیل می کرد و سخت سرگرم بحث و گفتگو بود هر وقت به اسم امام مى رسید کاملاً خود را جمع وجور می کرد، ریگان مرد بسیار خطرناکى است فاشیست است ولى اگر بخواهد پررویى کند من به مردم ایران می گویم که جوابش را بدهند (تکبیر نمایندگان) شما باید حتماً در هاوانا سفارتخانه داشته باشید. مجدداً کاسترو با همگى روبوسى می¬کند و مدت ملاقات دوساعت به درازا انجامید اگر اصرار هیأت براى قطع ملاقات نبود شاید ساعتها این ملاقات به طول مى انجامید شصت و هشتمین کنفرانس به پایان می رسد و هیأت ایرانى راهى وطن می شود طبق برنامه ریزى قبلى بنا بود که هیئت یک سفرى هم به دو کشور دوست، الجزایر و سوریه داشته باشد. سفرى هم با سه نفر در خدمت حجازى و آقا محمدى به الجزایر و سوریه داشتیم و از حرکتهاى سریع و عمیق اسلام که در کشورهاى اسلامی شمال آفریقا شروع شده اطلاع یافتیم. مردم مراکش تحت تأثیر انقلاب ما بپا خواسته اند تونس، با همین مشکل دست به گریبان است. خبرهاى اسلامى مصر را همه روزه مى شنوید. سودان در تب انقلاب اسلامى می¬سوزد. در نیجریه و چاد و الجزایر و لیبى همه جا از اسلام به سبک ایران سخن مى گویند، کوتاه سخن این که ما بر خلاف و برغم توطئه هاى امپریالیزم انقلابمان را به همه جا صادر کرده ایم و مردم مسلمان ماباید سرافراز و سربلند باشند که فداکارى ها و ایثارشان باعث حرکت هاى سریع در همه نقاط جهان شده است. مگر نه این که مقامات تونس مى گویند: «ما اجازه فعالیت به مسلمانان تونس را نمی دهیم چرا که آن ها مراد و مرشد خود را امام خمینى می دانند» مگر نه قاتلین دیکتاتور و فرعون مصر مى گویند« که سرنوشت سادات سرنوشت محتوم همه کسانى است که از خط اسلام راستین تحت رهبرى امام خمینى منحرف شده اند» مگر نه این که جرج بوش معاون ریگان و رئیس سابق سازمان جهنمى سیا مى گوید: «مهم ترین بخش از سیاست خارجى ما فروش ساز و برگ نظامى بخصوص آواکس به عربستان است» آواکس را عربستان براى چه می¬خواهد؟ و چه چیز را می¬خواهد کنترل کند؟ جز حرکت اسلامى، ولى برغم این توطئه ها و دسیسه ها انقلاب قلوب مستضعفین را به خود جلب کرده است چون دریافته اند که اتکا به شرق و غرب نتیجه اى جز بدبختى و تیره روزى برایشان ندارد، سرنوشت غم انگیز مصر و ناصر درس عبرتى است، به قول حسنین هیکل بعد از شکست ناصر در جنگ 1967 وى در ملاقات یاسرعرفات با کرملین