پیشونی، لوب، تکانهای، محرک

سأله به کار گیری شده باشه ) اتمام طرح وقتی که یافته های رضایت بخشه و در آخر حفظ طرح و بازیابی اون واسه مواجه شدن با همون مسأله یا، مسأله ای مشابه در آینده( گراث و مارنات،٢٠٠٠).

سولبرگ وگیر روی توانبخشی شناختی عملکردهای لوب پیشونی تمرکز دارن.اونا مدلی رو گسترش میدن که طبق مشاهده مشکلات بیمارانیه که از ناحیه لوب پیشونی رنج می برن .

در این نظریه اولین فاکتورانتخاب و اجرای برنامه های شناختی ، شامل توانایی توضیح اهداف وشیوها،تعیین پشت سر هم مناسب عمل ،شروع فعالیت ،اصلاح برنامه ها وادامه تلاش دائمی تا زمان اتمام فعالیته.

دومین عامل،مدیریت زمونه که شامل توانایی ایجاد برنامه های زمانی واقع گرایانه و انجام فعالیتهای زمان بندی شده بدون اتلاف وقت می شه.

سومین فاکتورخود گردانیه شامل به کار گیری ازعکس العمل جهت کنترل رفتاره.این عامل لازمه توانایی جهت موافقت تکانهای داخلی وبیرونیه که ماشه چکانی در واکنشهای ناجور هستش. مشکل در خود گردونی باعث وابستگیای محیطی می شه به ویژه وقتی که محرک خارجی قوی باعث ایجاد رفتار واکنشی نا مناسب شه.مثلا اینطور مریضی درهر زمان ،با دیدن فرشروع به آشپزی می کنه.

مشکل متداولی که در این نظریه شاخصه در جاماندگی(٨) می باشدکه به تکرار فکر،کلمه،یا صدایی برابر می گن که توقف وتعویض میان پاسخها سختیه(حسنلو،١٣٨٨).

نورمن وشالیس پایه مدل خود رو در آسیب لوب پیشونی برپایه سیستم  نظارتی توجه   قرار دادن. واظهار کردن که لوبهای پیشونی می تونن که :١)از پاسخهای قدیمی نا مطلوب باز داری کنندو٢)پاسخهای جدید مطلوب رو ایجاد واجرا کنه( شالیس و بورگس،٢٠٠١).

مطلب مرتبط :   مصاحبه، عمیق، مددجویان، پژوهشگر

استدلال اونا اینه که آسیب به سیستم نظارتی توجه می تونه موجب ایجاد دو نوع تاثیر کلی برآسیب لوب پیشونی شه.اگر سیستم نظارت بر توجه در جلوگیری از پاسخهای تحریک شده به وسیله تکانهای قوی نا کام باشه ؛در اون صورت جلوگیری زدایی رخ میده.یا اینکه اگه سیستم نظارت بر توجه در ایجاد پاسخای جدید در غیاب تکانهای محرک نا موفق باشه،بی تفاوتی یا بی علاقگی رخ میده( شالیس و بورگس،٢٠٠١)..

این خلاصه ای از نظریهای موجود در مورد این تحقیق بود .در این مورد تحقیقاتی هم انجام شده که در زیر دربارش صحبت می کنیم.

[1] – lezak

[2] – Solberg

[3] -gier

[4] Norman

[5] -Shalice

  • 2