پویایی، زیست‌محیطی، حفاظت، انفعال

دانلود پایان نامه

کارشناسی سازمان
PG59
این سازمان نشأت گرفته از جنگلبانی بوده است که به تدریج بزرگ شده و تبدیل به سازمان حفاظت محیط زیست شده اما نیروی علمی و کارشناسی سازمان به تناسب رشد نکرده است.
عدم رشد توان علمی اجرایی بدنه کارشناسی
PG60
از آن طرف قوانین و مقررات منطبق با نیازهای دهه های قبل است و به روز نیست و حمله افراد حقیقی و حقوقی به سازمان همه این عوامل باعث شده است که این سازمان در انفعال قرار گیرد.
قرار گرفتن سازمان در موضع انفعالی
PG61
و چون بدنه سازمان پویایی لازم را داشته باشد به حملاتی که به سازمان می شود پاسخهای مقتضی را می دهد.
عدم پویایی منابع انسانی سازمان
PG62
بخش دیگر این ضعف مربوط به مدیران ارشد سازمان اعم از رئیس و معاونین سازمان می باشد.
عدم پویایی بدنه مدیریتی سازمان
PG63
سازمان باید به لحاظ کارشناسی آنقدر قوی باشد که وقتی یک کارشناس صنعت نفت یا راه و شهرسازی و … مراجعه می کند اطلاعات من کمتر از مراجعه کننده نباشد تا توان توجیه و استدلال کافی را داشته باشم.
ضرورت قوت علمی بدنه کارشناسی سازمان
PG64
علاوه بر ضعف دانش تخصصی ضعف آگاهی از اطلاعات و قوانین و مقررات آن دستگاه اجرایی ذینفع نیز بسیار مهم است.
اهمیت اطلاع از قوانین مرتبط
PG65
مهمترین عاملی که باعث شده محیط زیست در کشور آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد ضعف هایی است که در سازمان محیط زیست وجود دارد.
ضعف داخلی، مهمترین عامل انفعال سازمان
PG66
عامل دوم نگاه دولتها؛
رویکرد دولت‌ها عامل بعدی انفعال سازمان
PG67
و عامل سوم قوانین و مقرّرات.
قوانین و مقررات عامل سوم انفعال سازمان
PG68
یک رویکردی در سازمان حفاظت محیط زیست در طول سالیان متمادی شکل گرفته است و آن تمایل به حفظ وضع موجود است که تبدیل به هدف شده است.
عدم پویایی سازمانی
PG69
بخشی از این ترس از تغییر است
مقاومت در برابر تغییر
PG70
و بخش دیگر آن نگاه بسته بدنه سازمان.
عدم تعامل پویا با محیط
PG71
به عبارت دیگر بدنه سازمان محیط زیست اعم از مدیریتی و کارشناسی فاقد “پویایی” است.
عدم پویایی بدنه سازمان
PG72
پویایی در منابع انسانی و نیز در قوانین و مقرّرات که پویایی منابع انسانی مهم‌تر است چرا که اگر باشد، قوانین و مقرّرات خود به خود اصلاح و به روزرسانی می‌شوند.
اهمیت بیشتر پویایی منابع انسانی نسبت به به روز بودن قوانین
PG73
عامل مهم دیگر (خارج از سازمان حفاظت محیط زیست)، نگاه حاکم بر بدنه دولت و مدیریت اجرایی است که اولویت را با مسائل توسعه‌ای می‌داند تا ملاحظات زیست‌محیطی.
رویکرد توسعه‌ای (غیرپایدار) در اعضاء دولت
PG74
یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در این نگاه مدیران اجرایی آن است که مدیران تمایل به حدّاقل کردن هزینه‌هایشان دارند
نگاه هزینه‌بر بودن به رعایت محیط زیست
PG75
به این معنا که در واقع می‌خواهند پروژه‌ها را با کمترین منابع و به سرعت به پایان برسانند و حاضر نیستند که برای ملاحظات زیست‌محیطی هزینه اضافه‌ای را انجام دهند.
نگاه هزینه‌بر بودن به رعایت محیط زیست
PG76
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته برای نگهداری بسیاری از کارخانه‌ها و سازمان‌های دارای آلاینده زیست‌محیطی در میان شهرها، هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد که به سلامت محیط آسیبی وارد نشود.
نگاه سرمایه‌ای سایر کشورها به محیط زیست
PG77
البته این حدّاقل کردن هزینه‌ها در رویکرد کوتاه مدت معنای کاهش هزینه‌ها را دارد
کوته‌بینی در نگاه به محیط زیست
PG78
و در واقع در رویکرد بلندمدّت به دلیل آسیب‌های بعضاً غیر قابل جبرانی که به محیط زیست وارد می‌شود، چند برابر شدن هزینه‌ها را منجر می‌شود.
کوته‌بینی در نگاه به محیط زیست
PG79
شورای عالی محیط زیست به عنوان مقام سیاستگذار کلان حوزه محیط زیست کشور به جهت هماهنگی میان بخش‌ها نقش مهمی می‌تواند ایفا کند.
نقش و اهمیت شورای عالی محیط زیست
PG80
علاوه بر این شورای عالی محیط زیست می‌تواند بستری باشد برای انتقال رویکردهای حامیانه رئیس دولت و سازمان حفاظت محیط زیست به سایر بازیگران مهم و تأثیرگذار عضو در شورا.
شورا، عامل بهبود رویکردهای اعضاء کابینه
PG81
صندوق ملی محیط زیست در برنامه سوم تا پنجم به تصویب رسیده است به این صورت که جرائمی که در بخش‌های مختلف اخذ می‌شود به این صندوق واریز شود و از محلّ آن به پروژه‌های در راستای سیاست‌های حفاظت محیط زیست کمک شود
تشکیل صندوق‌ ملی‌ در برنامه سوم
PG82
که متأسفانه تا کنون علیرغم گذشت چندین سال از زمان تأسیس آن به صورت عملیاتی شکل نگرفته است و مهمترین دلیل نیز آن بود که سرمایه اولیه این صندوق که می‌بایست توسط دولت تأمین می‌شده است، محقق نشده است.
عملیاتی نشدن صندوق ملی به دلیل عدم تأمین مالی منابع
PG83
سیاست‌های اصل 44 ناقض محیط زیست نیست چراکه اگر قوانینی به روز و مطابق با نیازها وجود داشته باشد و از آن طرف نیز دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود به خوبی عمل کنند، بخش خصوصی مزاحمت چندانی برای محیط زیست ایجاد نخواهد کرد
هم‌راستایی سیاست‌های اصل 44 با محیط زیست در صورت توجه به نظارت
PG84
چرا که به هر حال در این بین آنچه بخش خصوصی از آن بهره‌مند می‌شود، خلأهای قانونی است که باید برطرف گردد.
استفاده بخش خصوصی از خلأهای قانونی
PG85
نگاه حاکم بر سازمان باعث شده که کارشناسان اهتمام لازم را نداشته باشند، یا مثل بخش خصوصی به دنبال منافع خودشان می‌روند
عدم اهتمام بدنه کارشناسی سازمان
PG86
و یا نسبت به اهداف عالی سازمان بی‌تفاوت می‌شوند.
بی‌تفاوتی در بدنه کارشناسی سازمان
PG87
البته ساختار و خدمات سازمان باید برای آنها هم به لحاظ مادّی و هم به لحاظ معنوی ایجاد انگیزه کند.
ضرورت ایجاد انگیزه برای منابع انسانی سازمان
PG88
در واقع سازمان باید راهکارهایی را به کار گیرد تا یک هویت بخشی برای نیروی انسانی‌اش به وجود بیاید و افراد احساس بهره‌وری و فایده در نتیجه فعالیت‌های خود در سازمان نمایند.
ضرورت ایجاد انگیزه برای منابع انسانی سازمان

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد معرفت خداوند و معرفت خدا

در نتیجه انجام مصاحبه هفتم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه‌های پیشین، در مجموع 5 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 103 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-24: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد هفتم (G)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
مطلوبیت جایگاه معاونتی سازمان
PG12
2
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PG30, PG66, PG80, PG32
3
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PG32, PG30, PG47, PG48, PG66, PG80
4
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PG61, PG62, PG63, PG64, PG39, PG72, PG85
5
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PG72, PG41, PG44, PG85, PG86, PG87, PG88
6
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PG82
7
عدم کارآیی مکانیسم‌های بازارگرا
PG8
8
اهمیت تخصص‌گرایی NGOs
PG33
9
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PG24
10
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PG76
11
اهمیت نظارت قضایی دادگاه‌ها
PG6, PG18, PG22
12
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PG5, PG23, PG25
13
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PG27, PG29, PG38
14
سهولت نظارت و نفوذ بر بخش خصوصی
PG83, PG84
15
اهمیت و نقش “حسابرسی رعایت”
PG25
16
به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی
PG42, PG84, PG14, PG15, PG16, PG17, PG18, PG20, PG21, PG22, PG37, PG38, PG43, PG45, PG47, PG48, PG49, PG50, PG67
17
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
PG37
18
عدم شکل‌گیری به دلیل عدم تأمین اعتبار
PG81, PG82
19
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PG19, PG40, PG13, PG79, PG4
20
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PG73, PG83
21
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PG73, PG74, PG75, PG77, PG78
22
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PG1, PG2, PG3, PG4, PG7, PG9, PG11, PG13
23
مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شورا
PG53, PG54
24
اهمیت اقتدار شخصیتی رئیس سازمان
PG55
25
عدم تعامل پویای بوروکرات‌ها با محیط
PG68, PG69, PG70, PG71, PG72, PG64
26
تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PG53, PG54
27
ابهام در صلاحیت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی
PG53, PG54
28
مترقّی بودن سند ملی محیط زیست
PG10
29
اهمیت نظارت قضایی سازمان بازرسی کلّ کشور
PG18, PG22
30
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی
PG51
31
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PG26, PG28
32
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PG24, PG33
33
استقلال قو مجریه در تدوین خط مشی‌های اجرایی
PG46, PG52
34
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PG39
35
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PG31, PG32
36
ضرورت برنامه ریزی راهبردی متناسب با بلوغ سازمان
PG58, PG59, PG61, PG62, PG87, PG88, PG65
37
ضرورت تدبیر سازمان برای هماهنگی و