پایان نامه رایگان درباره شرکتهای پذیرفته شده و دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه
تعیین تاثیر “نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها” بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1- 6- هدف و علت انتخاب موضوع
وسعت و عمق بازار سرمایه در ایران در حال گسترش بوده و هر روز شاهد آن هستیم که نقش آن در فضای اقتصاد بیشتر و بیشتر می شود. البته در خصوص کارایی بازار بحث های بسیاری قابل طرح می باشد که با تحقیقات مختلف می توان پاسخ این ابهامات را ارائه نمود. تحقیقات در حوزه علوم انسانی را می توان بر اساس اهداف مختلف و از دیدگاه های متفاوت طبقه بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی- توسعه ای قرار داشته و با توجه به اهمیت موضوعِ سود و سیاست تقسیم سود در شرکت ها، انتظارات و نیازهای فزاینده اطلاعاتی سرمایه گذاران و مدیریت، می توان اهداف کاربردی به شرح زیر را برای گروه های زیر متصور شد :
سرمایه گذاران : اطلاعات در دنیای پیچیده کنونی و در کشاکش جهانی شدن اقتصاد و فضای رقابتی شدید ، نقش مهمی را ایفاء می کند لذا در فضای کنونی سرمایه گذاران می توانند از اطلاعاتِ تحقیقاتی از این قبیل در تصمیم گیری ها بهره برداری مناسب نموده و بازار را به سوی سطوح بالاتر کارایی به پیش برد.
تحلیگران مالی در بازارهای سرمایه : اطلاعات به عنوان ابزارِ در دستِ تحلیگران همواره از ارزش بالایی برخوردار بوده و هست لذا تحلیگران مالی می توانند از یافته های این تحقیق به عنوان داده های تحلیل، در بررسی و ارزیابی وضعیت عملکرد جاری و آتی شرکت ها بهره برداری نموده و یافته های خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند
سازمان بورس اوراق بهادار : سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی فعال در عرصه بازارسرمایه و اقتصاد کشور و سیستمی در جهت ارتقاء کارایی بازار و هدایت جریان های نقدینگیِ اقتصاد در حوزه های مختلف، نقش قابل ملاحظه ای درتحقق کارکرد های بخش مالی اقتصاد داشته لذا می توان از نتایج این تحقیق در این سازمان استفاده نموده و اقتصاد را به سوی سلامت و کارایی بیشتر سوق داد.
محققین و دانشجویان : محققین و دانشجویان بعنوان سرمایه های علمی می توانند در مطالعات خود در حوزه اقتصاد، بازار پول و سرمایه، کارایی بازار سرمایه ، اقتصادِ خُرد و… از یافته های این تحقیق استفاده نموده و گامی در جهت پیشبرد اهدافِ عالی نظام آموزشیِ کشور برداشته و دانسته های خود را در میدان کار و تولید به منصه ظهور برسانند.
1- 7 – سوالات تحقیق :
سوال اصلی تحقیق :
بر اساس مبانی نظری و همچنین اهداف تحقیق می توان سوال اصلی تحقیق را به شرح زیر ارائه نمود :
سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
سوالات فرعی تحقیق :
اهرم مالی شرکت ها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
اندازه شرکتها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
1-8- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :
سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
فرضیه های فرعی :
اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :
در تحقیقات حوزه علوم مالی و حسابداری تعاریف متغیرها که بر آن اساس، اندازه گیری متغیرها انجام می گردد گاها متفاوت از تعاریف تئوریک این متغیرها خواهد بود به این معنا که در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعاتی جهت اندازه گیری این متغیرها، از سلف این تعاریف برای ارزیابی متغیرها استفاده خواهد شد. در این بخش به تعریفِ عملیاتی متغیرها و اصطلاحاتِ تحقیق خواهیم پرداخت :