پایان نامه رایگان درباره سیاست های تقسیم سود و بازده سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

تغییر در سود نقدی بین دوره جاری و قبلی(DΔ) به عنوان متغیر مستقل
تغییر در سودآوری ِ شرکت (EΔ)
سیاست تقسیم سود را می توان متاثر از مباحث مالی و نقدینگی دانست و از جمله زمینه های مدیریت مالی می توان به نقدینگی اشاره نمود. مدیریت مالی را می توان دانش و فن تامین و کاربرد وجوه برای رسیدن به هدف و یا دانش و علم اداره پول تعریف کرد. تقسیم سود از جمله استراتژیهای کوتاه و بلند مدت شرکت هاست. سیاست تقسیم سود خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیئت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی، و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدوّن و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می گردد.
DIVIDEND معمولا” به توزیع سود نقدی مربوط می شود. اگر سود از منابع دیگری غیر از سود جاری باشد به آن واژه DISTRIBUTION اطلاق میگردد.
رویکرد سرمایه گذاران در خصوص تقسیم سود را می توان در دو گروه طبقه بندی نمود :
1 – علاقمند به دریافت سود نقدی 2 – علاقمند به منافع سرمایه ای بلندمدت
2 – 3 – سود و رابطه آن با سیاست های تقسیم سود :
سیاست تقسیم سود در تحقیقات حوزه مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که از جمله زمینه های مورد علاقه و توجه سرمایه گذاران می توان به سود و سیاست شرکت ها در قبال آن دانست که در قالب سیاست تقسیم سود قابل تعریف است اشاره نمود. در خصوص سود، تقسیم سود و سیاست های مربوط به آن پژوهش های بسیاری صورت گرفته اما همچنان سوالاتی از قبیل زیر بدون پاسخ های صریح و روشن باقی مانده اند :
شرکت ها چرا تقسیم سود انجام می دهند؟
روش بهینه برای تقسیم سود کدام است؟
حد بهینه و مطلوب برای تقسیم سود کدام است؟
تاثیر تقسیم سود بر قیمت و ارزش سهام شرکت ها چگونه و تا چه حدی است؟
تصمیم گیری در حوزه مالی را می توان در 2 حوزه اساسی طبقه بندی نمود :
تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه
تصمیمات مرتبط با سیاست تقسیم سود و سهام
تامین منابع مورد نیاز جهت پروژه های مختلفِ سرمایه گذاری شرکت و نیازهای نقدینگی، از طریق گروه های مختلف سرمایه گذاری که دارای ادعاهای مختلفی در خصوص درآمدهای آتی شرکت دارند صورت می پذیرد. این منابع ممکن است از طریق بدهی ها (وام، اوراق قرضه و …)، حقوق صاحبان سهام (انتشار سهام، سودهای انباشته، اندوخته ها بجز اندوخته قانونی و …) یا ترکیبی از این منابع تامین گردد.
جهت سنجش مطلوبیت سرمایه گذاری بایستی دو معیار را به شرح زیر در نظر گرفت :
ریسک مرتبط با سرمایه گذاری
بازده سرمایه گذاری
از مسائل مهم و تاثیرگذار بر سطح ریسک و بازده سهام شرکت ها، تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه آنهاست چراکه ترکیب و ساختار سرمایه و همچنین ساختار مالی شرکت ها بر “هزینه سرمایه” که بر اساس “میانگین موزون هزینه سرمایه” ارزیابی می گردد موثر بوده و در نهایت نرخ بازده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. (مدرس و عبداله زاده ، 1387، 2)
سود سهام در شرکت ها می تواند از 2 محل کلی تامین گردد. منابع کلی سود سهام به ترتیب زیر می باشد :
منابع داخلی
منابع خارجی
منظور از منابع داخلی همان سودهای انباشته سنوات قبل شرکت ها می باشد که در شرکت انباشته شده و می تواند بعنوان منبعی جهت تقسیم سود مورد استفاده قرار گیرد.