پایان نامه رایگان با موضوع امام خمینی، تربیت اخلاقی، تعلیم و تربیت، اندیشه سیاسی

دانلود پایان نامه

تا اینکه این بکشد آن طرف، آن بکشد آن طرف، تزاحم بشود، دعوا بشود، همه برای یک مبدأ است، برای یک جهت است (امام خمینی، تفسیر سوره حمد ، ۱۳۷۶ : ۱۲۵-۱۲۴).
بدین ترتیب، در نگاه ایشان قواعد اخلاقی و معنوی، در مرتبه برتر و والاتر از قواعد حقوقی و فقهی است؛ زیرا در بعد اجتماعی و جمعی، در اثر تکیه بر ارزش‌های اخلاقی و فضیلت‌مداری ملت است که خیانت و فساد، برچیده می‌شود و مملکت نجات می‌یابد و استبداد و وابستگی نیز رفع می‌گردد (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۱۳، ص ۴۵۲) و دوستی و برابری، جایگزین دشمنی می‌شود و حاصل دوستی مردم با یکدیگر، ایجاد آرامش قلبی یعنی سعادت است (همان، ج ۹، ص ۱۴۲) و جامعه در سایه مکارم اخلاقی است که به سوی پیشرفت و توسعه گام برمی‌دارد. لذا از نظر امام، هرگونه اصلاح و توسعه و پیشرفت، باید از انسان و با محوریت انسان و بر مبنای تربیت و سازندگی او آغاز گردد و ادامه یابد:
«هر اصلاحی نقطه اولش خود انسان است. چنانچه خود انسان تربیت نشود نمی‌تواند دیگران را تربیت کند» (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۴۹۱).
لذا در وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی خود تأکید می‌نماید:
«و از بالاترین و والاترین حوزه‌هایی که لازم است به طور همگانی مورد تعلیم و تربیت قرار گیرد، علوم معنوی اسلامی [است]، از قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الی‌الله ـ رزقناکم الله و ایّاکم ـ است، که جهاد اکبر می‌باشد» (امام خمینی، صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۴۲۶/ شفیعی مازندرانی، ۱۳۷۸: ۵۱).
امام خمینی، در حدیث ۲۴ کتاب شرح چهل حدیث بیان می‌دارد که انسان دارای سه نشئه: دنیا، برزخ و آخرت است که برای هر کدام مقامی است. بنابراین از دیدگاه ایشان، انسان سه لایه عقلی، قلبی و ظاهری دارد که بعد عقلی نیازمند کمال، بعد اخلاقی نیازمند تربیت و بعد ظاهری او نیازمند عمل است (معینی‌پور، ۱۳۹۱: ۱۲۰) و برنامه این سه بعد، نیز مناسب‌ترین و صحیح‌ترین شیوه، یعنی پیروی از دستورات انبیاء است (امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص ۳۸۷). در حقیقت می‌توان چنین نتیجه گرفت که میان این سه مرتبت به نوعی ربط استکمالیه وجود دارد که کلید همگرایی و ایجاد توازن واقعی در میان آنها و تبعیت از تعالیم انبیاء است. در غیر این صورت انسان و جامعه به احتجاجاتی دچار می‌گردد، که مانع از نور ایمان و دستیابی به سعادت و رستگاری راستین می‌گردد:
«وقتی اعمال قالبیه ناقص شد و مطابق دستورات انبیاء نگردید، احتجاجاتی در قلب و کدوراتی در روح حاصل می‌شود که مانع از نور ایمان و یقین می‌شود؛ همین طور اگر اخلاق رذیله در قلب باشد، مانع از ورود نور ایمان است در آن. بنابراین طالب مسافرت آخرت و صراط مستقیم انسانیت، لازم است که در هر یک از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کرده و آنها را اصلاح کند و ارتیاض دهد، و هیچ یک از کمالات علمی و عملی را صرف نظر ننماید. گمان نکند که کفایت می‌کند او را تهذیب خلق یا تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شریعت، چنانچه هر یک از این عقاید ثلاثه را بعضی از صاحبان علوم ثلاثه دارند» (همان: ص ۲۸۵).
بنابراین، در یک جمع‌بندی می‌توان گفت که از نظر امام خمینی: « تفکر عقلانی صحیح» ، «تربیت اخلاقی مهذبانه» و «عمل صالح»، عناصر پیوسته و مرتبط با هم برای ایجاد مراتب استکمالیه و نور ایمان در «انسان» است. و همچنین بنای معرفتی امام خمینی، مشتمل بر معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی ایشان و در چارچوب منطق درونی خود که در پی می‌آید، زیربنای اندیشه سیاسی امام خمینی، اهداف و شاخص‌های توسعه سیاسی مورد نظر ایشان را شکل می‌دهد.

پاسخی بگذارید