پایان نامه درباره بخش های مختلف اقتصادی و راهکارهای سازمانی

دانلود پایان نامه
ج ـ میر و سینگ(2011) در پژوهشی تحت عنوان “حسابداری منابع انسانی- چارچوب نظری و توسعه بین المللی”به این نتیجه رسید که ؛
– ارزشیابی حسابداری منابع انسانی در تصمیم گیری به منظور دستیابی به اهداف سازمان و بهبود برونداد ها بسیار حائز اهمیت است.
– مدیران منابع انسانی ارزش تاثیر مثبت احاله تکالیف خارج از کشوربررشد فردی را دریافته اند اما اغلب منافع بلند مدت احاله تکلیف بین المللی کمپانی را ناچیز میشمارند.
– اقدامات حسابداری منابع انسانی، مدیریت سطح بالا بهمراه راهکار سامانه حسابداری راجهت اندازه گیری هزینه و ارزش افراد در ارگان تهیه نموده است.
د ـ لیلی و یاکهو(2007)نیز تحقیقب به عنوان ” حسابداری منابع انسانی”انجام دادند، این مقاله در گرجستان انجام شد و به بحث درباره پیشینه تاریخی حسابداری منابع انسانی، اهداف آن، مشکلات بالقوه می پردازد. این مقاله همچنین به بررسی ارزش روش کنونی فلمهولتز برای محاسبه ارزش منابع انسانی و مقایسه آن با سایر روشهایی چون روش هزینه واقعی،روشهای خردمندانه وغیره می نشیند.نتایج این پژوهش نشان داد؛
– حسابداری منابع انسانی مدتهاست که وجود دارد وموجب بحث و گفتگوی زیادی میان حسابداران در جهان بر سراین مسئله شد که آیا افراد دارائی ها هستند و اگراینطوراست ارزش آنها چگونه تعیین میگردد.
-اهمیت حسابداری منابع انسانی کاملاً واضح است. آن چیزی که مشخص نیست بهترین روش برای حسابداری منابع انسانیست.
-اگر شرکتی بخواهد گزارش مالی اش منصفانه ارائه گردد حسابداری منابع انسانی باید به اجرا در بیاید.
2-4- آشنایی با سازمان مورد مطالعه:
شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی خاص) حاصل فعالیت بیش از 50 ساله شرکت بوتان می باشد. لذا برای شناخت این گروه لازم است ابتدا شرکت بوتان به اختصار معرفی می گردد :
شرکت بوتان در مرداد ماه سال 1332 به عنوان اولین توزیع کننده گاز مایع در ایران توسط زنده یاد مهندس محمود خلیلی و فرزندش مهندس محسن خلیلی تاسیس گردید. این شرکت توفیق یافت در سال 1333 بهره برداری از گاز مایع محصول پالایشگاه آبادن را که سالیان طولانی بدون استفاده مانده بود، به عنوان سوختی پاکیزه به بازار عرضه نموده و مردم کشور را از مزایای بی شمار آن آگاه سازد.
شرکت بوتان در زمینه تهیه مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی، توزیع و مصرف گاز مایع سهم بسزایی دارد.
اکنون این شرکت، گاز مایع مورد نیاز 5/2 میلیون خانوار مصرف کننده گاز سیلندر 2، 11 و 50 کیلو گرمی و مشترکین عمده صنعتی، خدماتی و تجاری خود را از طریق تاسیسات و یک هزار نمایندگی در سراسر کشور توزیع می نماید و با احتساب توزیع گاز مایع عمده (بالک) سالانه بیش از 460000 تن گاز مایع مصرف کنندگان کشور را تامین می نماید.
گروه صنعتی انرژی سبز در حقیقت از درون شرکت بوتان (سهامی عام) به وجود آمد. مدیریت شرکت بوتان در سال های اخیر تلاش خود را برای افزایش درآمد از طریق تنوع بخشی دو چندان ساخته است و امید دارد با به کارگیری تجارب گذشته و راهکارهای سازمانی مناسب به انتظارات خود دست یابد. مدیریت بوتان با این دید که واحدهای درآمدزا در ساختار سازمانی جدید محور قرار گیرند و دفتر مرکزی به جای نقش یک واحد پشتیبانی، نقش یک واحد راهبردی مادر را ایفاء نماید، دست به تغییر ساختار سازمانی خود زد.
شرکت انرژی سبز از تغییر نام، نوع و موضوع شرکت بوتان گاز کرمان (سهامی خاص) تاسیس شد. شرکت بوتان گاز کرمان در سال 59 با موضوع خرید و فروش و توزیع گاز مایع و ادوات لوازم گازسوز، تاسیس و فعالیت خود را در کرمان آغاز نمود. طبق تصمیمات مجمع عمومی مورخ 24/11/1384 به شرکت گروه صنعتی انرژی سبز (سهامی عام) تغییر یافت. این شرکت به عنوان یک هلدینگ فعالیت خود را ادامه داده و موضوع اصلی آن ایجاد، توسعه، راه اندازی و اداره انواع طرحها و واحد های تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی است.
فعالیتهای شرکت انرژی سبز را میتوان در سه بعد طراحی و سازندگی، نظارتی و هدایتی به شرح زیر طبقه بندی کرد:
فعالیتهای طراحی:
طراحی مستمر و پیوسته نظام راهبردی گروه
کمک به شرکت های گروه به منظور تعیین چگونگی تعریف و طبقه بندی اهداف
کمک به شرکت های گروه در تعیین چگونگی تعریف سیاستها و رهنمودهای تحقق اهداف
فعالیتهای نظارتی:
کنترل گزارشهای مالی دوره ای شرکت های گروه اعم از گزارشهای نقدی، صورت های مالی و گزارش های مقایسه عملکرد با بودجه
نظارت کلان بر دریافت ها و پرداخت های شرکت های گروه
کنترل نسبی شرکت های گروه از جنبه رعایت مقررات و قوانین جاری و تکالیف قانونی