پایان نامه ارشد درمورد رشد و توسعه اقتصادی و تعاملات میان فرهنگی

دانلود پایان نامه
نمودار 4-18- نقش آژانس‌ها در توسعه اکوتوریسم 116
نمودار 4-19- رابطه بین آژانس‌ها و تورهای اکوتوریسمی 117
نمودار 4-20- میزان آسیب رساندن تورهای طبیعت‌گردی بر محیط زیست 118
نمودار 4-21- میزان رابطه بین آژانس‌های مسافرتی و تورهای توریسم 119
نمودار 4-22- میزان نقش آژانس‌ها در افزایش گردشگر 120
نمودار 4-23- میزان نقش آژانس‌های گردشگری در توسعه توریسم 121
«فهرست تصاویر»
عنوان صفحه
تصویر 3-1- نمایی از سواحل انزلی 71
تصویر 3-2- نمای قایقرانی در تالاب انزلی 71
تصویر 3-3- ماهیگیری در دریا 79
تصویر 3-4- بازار پردیس شهرستان انزلی 85
تصویر 3-5- بازار کاسپین شهرستان انزلی 85
تصویر 3-6- هتل بی‌بی‌حوریه در مجاورت بقعه بی‌بی‌حوریه 86
تصویر 3-7- بقعه آقا سید نجفی در سامانسرای انزلی 88
تصویر 3-8- بقعه آقا پیر در انزلی 88

1-1- بیان مسأله
صنعت گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا به شمار می‌آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان اساس درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی می‌دانند. در سراسر کره زمین؛ بویژه در کشورهای در حال توسعه، به توسعه صنعت گردشگری توجه فراوانی معطوف می‌شود. از طرف دیگر، این صنعت تعاملات میان فرهنگی جوامع مختلف را تسهیل نموده و شیوه‌های برقراری تعاملات رفتاری بر اساس گفتمان صلح‌آمیز را برقرار می‌کند(قرخلو، 1386: 3). ا مروزه اهمیت گردشگری و جهانگردی و لزوم بررسی و تحقیق در مورد آن با توجه به نقش‌های مهم اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی‌اش بر هیچ کسی پوشیده نیست(مشبکی و ملک اخلاق، 1382: 7). این فعالیت در دنیای کنونی به صورت یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ثروت، کار، ایجاد پویایی، جابجایی انسان‌ها و ثروت ملت‌ها درآمده است. انسان امروزین در راستای دسترسی به اهدافی چون آشنایی با حقایق تاریخی گذشتگان، بهره‌گیری از مواهب طبیعی، فرار از آشفتگی‌ها و روزمرگی‌های زندگی شهری و… توریسم را وسیله‌ی منفرد و مناسبی برای نیل بدآن‌ها می‌داند(آمار، 1382، 55). امروزه گردشگری بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین صنعت دنیا محسوب می‌شود. بسیاری از کشورهای جهان به دنبال دستیابی به توسعه پایدار بوده و از این صنعت به عنوان یک صنعت پویا، جهت کسب درآمد و اشتغال‌زایی و تعامل فرهنگ خود استفاده می‌نمایند. در جهان امروز استفاده از منابع و جاذبه‌های گردشگری یک منطقه اعم از طبیعی یا انسان ساخت در توسعه آن اثرگذار نقش بسزایی دارد.
مطالعات نشان داده‌اند که بین رشد و توسعه صنعت گردشگری با رشد و توسعه اقتصادی کشورها رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. هزاره سوم، پیشرفت روزافزون تکنولوژی و فناوری را با خود به همراه دارد. صنعتی‌شدن زندگی در جهان امروز اوقات فراغتی را برای انسان در شهرهای مدرن فراهم ساخته که می‌تواند فرصتی مناسب برای فاصله گرفتن از محیط خشک و بی‌روح توأم با سروصدای شهرهای شلوغ، مناسب تلقی شود. امروزه آژانس‌های خدمات مسافرتی ارائه‌دهنده‌ی انواع خدمات گردشگری در زمینه‌های داخلی، خارجی و طبیعت‌گردی می‌باشند. این آژانس‌ها با توجه به فعالیتشان مورد تقسیم‌بندی قرار گرفته‌اند که تعدادی از آن‌ها مسئول فروش بلیط و تعدادی دیگر خدمات تورگردانی را بر عهده دارند و تعدادی دیگر نیز ارائه‌دهنده‌ی هر دو خدمات به طور همزمان می‌باشند. این تورها نقش بسیار مهمی در جابجایی و نقل و انتقال گردشگران دارند؛ بطوری‌ که برخی از گردشگران مشتری دائم این آژانس‌ها در تمامی سفرها می‌باشند. بنابراین می‌توان گفت آژانس‌های گردشگری رابطه مستقیمی با توسعه گردشگری دارند. بندر انزلی به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان گیلان از موقعیتی مناسب برای توریسم و استراحت برخوردار است. این شهرستان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی و طبیعت بکر و چشم‌اندازهای زیبا مانند دریا، منطقه آزاد، بازارهای تجاری، مکان‌های زیارتی، توجه اکثر مردم چه در داخل و چه در خارج از آن را به خود معطوف نموده است . این ویژگی باعث توسعه گردشگری در طبیعت این منطقه شده است؛ بطوری که هر روزه بر تعداد گردشگران و هم بر تعداد تورهای گردشگری افزوده می‌‌شود. لذا تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی عملکرد آژانس‌های خدماتی و مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی می‌باشد و تحقیق بدنبال پاسخگویی به این سؤال است که آژانس‌های مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی تا چه حد نقش داشته است؟
1-2- اهمیت و ضرورت
امروزه توریسم در اقتصاد کشورهای جهان دارای جایگاهی بسیار مهم است و تنها در سال 2010 میلادی 935 میلیون نفر در جهان با سفر به کشورهای دیگر 1550 میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند(سایتwto ).
نظریه‌های جدید در زمینه گردشگری نشان می‌دهد جذابیت‌های گردشگری بر پایه ورزش در مقایسه با دیگر جذابیت‌های فرهنگی٬ مزیت‌های اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی بیشتر دارد. از طرفی کشور ایران با توجه به بررسی‌های صورت گرفته یکی از ده کشور اول جهان از نظر جذابیت‌های گردشگری است(هنرور و همکاران٬ 1386: 32).