پایان نامه ارشد درباره جستجوی اطلاعات، یادگیری

دانلود پایان نامه

  • هدف حرکت بقاءه . قضیه بقاء همیشه با تاریخ زندگی بشر آمیخته بوده ، و بر این پایه هر فرد باید چگونگی ابقاء خود رو در جهان یاد بگیره . بقاء به توانایی فرد در کار اومدی حرکتی اش بستگی داره . شکل های جور واجور مختلفی از بقاء مثل : جسمی ، روانی ، و محیطی هست .
  • حرکت تو یه محدوده پر بار و توان صورت میگیره . بشر دائمی به شکل فعالانه ای در جستجوی اطلاعاته . زندگی و بقاء اون بستگی کامل به مهارتایی داره که در کسب اطلاعات دشت می کنه ، به این خاطر که حصول این اطلاعات در زندگی ایشون یه امر اساسیه .
  • آدم اطلاعات لازم رو از راه نظام ادراکی ـ شناختی خود دشت می کنه . بشر این توانایی رو داره که کارمایه[1] نپخته رو تبدیل به اطلاعات لازم کنه . شش نظام حساسه واسه کسب اطلاعات عبارتند از : چشایی ، لامسه ، احساس عضلانی ، بویایی ، بینایی و شنوایی .
  • جای ، زمینه حدوث حرکته . حرکت در جای اتفاق میفته ، پس در یادگیری حرکت موثر ، آدم باید چگونگی صلح با جای رو یاد بگیره .
  • جنب و جوش رو به رشد گسترده رو به طرف بلوغ می بره . جنب و جوش رو به رشد نیروی رانشی مستمریه که فرد رو به طرف قله رشد پیش می راند .
  • حرکت در جوی از فشار ایجاد میشه . آدم در جوی از فشار زندگی می کنه . یه حد معینی از فشار واسه یادگیری لازمه و جزیی از زندگی آدم حساب می شه . با این حال هر فرد یه آستانه فشار[2] داره که بیرون از آن نمی توند کاری بکنه .
  • مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد کودکان پیش دبستانی و مقیاس اندازه گیری

  • بازخورد یا کنترل و اصلاح واسه مهارت و مفید بودن لازمه . ارگانیسم آدم رو میشه به شکل نظامی خودنگاهدار[3] نگریست که پیوسته به دنبال یه حالت ثابت و ترازمنده . نظام « بازخورد » هر فرد واسه ارگانیسم اون اطلاعاتی جفت و جور می کنه که اون رو به اصلاح حرکاتش در جهت حفظ ثبات و تعادل قادر می سازه .
  • رشد درزمان مراحل پشت سر هم از شکوفایی صورت میگیره . هر مرحله از مراحل پشت سر هم رشد آدم بطور منظم از حالت ساده به حالت پیچیده انجام میشه . با این حال تموم گنهای رفتاری با یه روند مشابه رشد پیدا نمیکنن ، بدین معنی ، در رشد مراحل جور واجور رفتار آدم نا هماهنگیایی دیده می شه .