وکیل، دادگستری، تعهدات، وکلاء

دانلود پایان نامه
الف_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوی موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی ب_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء ج_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری د_تعهدات وکیل دادگستری نسبت به مردم که در ادامه به توضیح هر یک از موارد ذکر شده در بالا خواهیم پرداخت.
الف- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی یکی از موارد تعهدات وکلای دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل این است که وکلاء موظفند که چه در دادگاه و چه خارج از دادگاه احترام طرف دعوای موکل را حفظ نمایند و از توهین و تهدید نسبت به آن ها خودداری نمایند و با احترام گذاشتن به طرف دعوای موکل در واقع احترام خود را حفظ می کنند. و با توجه به ماده ی 42 قانون وکالت 1315 1وکلاء دادگستری باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و همچنین در لوایح کتبی رعایت ادب و احترام اصحاب دعوی را حفظ نماید. برخی فرموده اند که وظیفه اصلی وکلاء کمک و مساعدت جهت اجرای عدالت است. چنانچه در جریان یک پرونده برای وکیلی به موجب اقرار موکل و یا به هر طریق دیگر علم حاصل شد که موکل برخلاف واقع و به قصد ایذاء و عداوت یا کسب منفعت نامشروع بر علیه طرف مقابل طرح دعوی کیفری یا حقوقی نموده است. هر چند که دلایل موجود حاکی از حقانیت وی باشد. وکیل باید وجدان کاری و وظیفه اصلی خود که همانا کمک به برقراری عدالت است را در نظر آورده و از مدافعاتی که خود عالم بر کذب بودن آن است جداً امتناع ورزد. در اینجا وظیفه ی حرفه ای وفاداری و حفظ اسرار موکل با وظیفه
1.ماده 42 ق.و: « وکلاء باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداری و نسبت به وکلاء و اصحاب دعوی، مرعی دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا محکوم خواهند شد، مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشد که در این صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. » مساعدت به اجرای عدالت در تعارض قرار می گیرد. که برای رفع آن بهتر است وکیل در این گونه موارد در صورت امکان، موکل را از ادامه دعوا منصرف کند و در غیر این صورت از وکالت استعفا نماید. تا نکند خدای ناکرده ناچار به اظهاراتی در محکمه شود که علم و آگاهی کامل از کذب و ناصواب بودن آن دارد. و بر خلاف وظیفه ی اساسی و اصلی خود مانع تحقق و اجرای عدالت گردد.( انصافداران، 1390 ص146 ) وکلای دادگستری موظفند علاوه بر رعایت احترام طرف دعوی موکل، احترام سایر اشخاص دخیل در دعوی را حفظ نمایند و نباید با پنهان کردن حقیقت باعث شوند که به اشخاصی که در دعوی دخیل هستند خسارتی وارد آید زیرا همان گونه که قبلاً بیان کردیم یکی از وظایف وکیل اجرای عدالت می باشد و همچنین با توجه به ماده ی 130 قانون آئین دادرسی مدنی1 امکان ورود شخص ثالث به دعوا تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وجود دارد. بنابراین وکیل نباید با تهدید کردن شخص ثالث از ورود آن به دادرسی جلوگیری نماید و همچنین در موردی که طرف دعوی موکل، شخص ثالثی را به آن دعوا جلب کند وکیل نمی تواند با تهدید مجلوب ثالث باعث شود که مجلوب ثالث حقیقت را پنهان دارد زیرا در تمامی این موارد وکیل به جای اینکه به اجرای عدالت کمک کند از اجرای عدالت جلوگیری می کند و باعث می شود از این طریق به طرف دعوی موکل و همچنین سایر اشخاص دخیل در دعوی خسارتی وارد آید و این افراد نتوانند به حقوق خود دست یابند.
ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء در دو قسم، تعهدات وکیل نسبت به وکلای دخیل در دعوی و تعهدات وکیل نسبت به سایر وکلاء مورد بررسی قرار می گیرد.
1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی به دو قسم، تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل و تعهدات وکیل دادگستری نسبت به همکار وکیل مورد بررسی قرار می گیرد.
الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای طرف مقابل وکلاء باید احترام سایر همکاران خود را حفظ نمایند و از بی احترامی نسبت به آنان خودداری کنند که در