هزینه تمام شده، مهارت های فردی

دانلود پایان نامه

تمامی مستنداتی که برنامه ها را به عنوان یک محصول متمایز می کند این مستندات شامل طیف وسیعی از مدارک طراحی و روش های تست اصول عملیات ،رویه های کنترل کیفیت ، رویه های پشتیبانی ، نگهداری راهنمای استفاده کننده نحوه نصب ، ابزار کمک آموزش در ارتباط با آن و گزارش های دوران طراحی و تولید نرم افزار.۶۳
عمده بحث ما دراین پایان نامه،ناظر به(( حقوق مالکیت نرم افزارها))است و نرم افزار را در این معنا استعمال خواهیم کرد.در ادامه ، ضمن بررسی انواع و طبقه بندی برنامه ها ، ماهیت و کاربرد آنها وپس از آشنایی با مفهوم موراد مورد نیاز درباره نرم افزار به حق معنوی پدیدآورنده آن می پردازیم.
مبث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار
نرم افزار را از جهات مختلف می توان طبقه بندی کرد:
گفتار اول:نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی
۱-۱-۲-زبان ماشین :گفتیم که ماشین از حروف ، کلمات و اعداد انسانی هیچ نمی فهمد حتی ۰ و ۱ رانیز متوجه نمی شود ولی به لحاظ ساختار فیزیکی که دارد ، چنانچه ۰ کد شود جریان برق قطع می گرددودر صورتیکه ۱ نوشته شود جریان برقرار خواهد بود . بدین لحاظ پایین ترین سطح در زبان برنامه نویسی برای ماشین آن است که برنامه را با ۰ و ۱ که اصطلاحاً به آن زبان ماشین یا Object Code گفته می شود بنویسیم . درنتیجه برای این که برنامه ای با زبان مزبور توسط ماشین اجرا شود به هیچ برنامه مترجمی که واسط ماشین و برنامه شود نیاز نیست .
۲-۱-۲-برنامه به زبان اسمبلی- ازآنجا که نوشتن برنامه به زبان ماشین نیاز به زمان ودقت فراوان داشت پاره ای از عملیات را که تکراری هستند به صورت سمبلیک نشان دادند بدین نحو که یک کد به صورت ۰۰۱ را که مثلا برای جمع بایستی نوشته شود ذخیره نموده و به جای تکرار آن در نوشته چنین ترتیب دادند که معادل لفظ مثلا ADD باشد ودر برنامه به جای کد از کلمه معادل آن استفاده می کردند . به زبان مزبور زبان اسمبلی (Assembly Language) گویند وهر ماشین با توجه به ساختار فیزیکی آن یک زبان خاص ازاین نوع داشت که پس از نوشته شدن ، خود نیازمند به برنامه دیگری بود که آن برنامه را به زبان ماشین تبدیل کند . به برنامه واسط Assembler می گویند .۶۴ زبان اسمبلی ، در سطح متوسط است .
۳-۱-۲-برنامه به زبان منبع – برنامه نویسی به زبان اسمبلی نیز دشوار و محتاج دقت و صرف وقت زیاد در تدوین وتنظیم است . روش دیگری ابداع شد که برنامه را به صورتی مشابه با کلماتی قابل فهم برای انسان و با عبارتی که توسط او قابل درک است بنویسند، تا از طریق برنامه دیگری که کمپایلر(Complier) یا مترجم (Interpreter) نامیده می شود به زبان ماشین تبدیل و اجرا گردد . به زبان های مزبور و زبان منبع یا Source Language گویند که زبانی سطح بالا(از سطح قابلیت استفاده برای ماشین ) محسوب می شود .
برنامه نویسی با زبان منبع بسیار آسان است و امکان آن را می دهد که به سهولت خواسته های برنامه نویسی به صورت برنامه در آید . تاکنون صدها زبان منبع ابداع شده که تنها برخی از آن ها از مقبولیت و رواج نسبتاً وسیعی برخوردار شده اند . ازاین میان می توان به زبان COBOL مناسب برای کارهای تجاری FORTRAN ، برای کاربردهای ریاضی و C با حوزه کاربردی وسیع اشاره کرد .
ویژگی عمده زبان های یاد شده آن است که دستور العمل ها و عبارات آنها ، از جهت کلمات علائم و ساختار شبیه ودر اکثر موارد یکسان با زبان و علائم قراردادی انسان است .
البته هر کدام از آن زبان ها اصطلاحات و ساختار ویژه خود را دارند ولی در خصوصیت ذکر شده همه با هم مشابهند . مثلا برنامه هایی که به زبان COBOL نوشته می شوند درچهار بخش و به ترتیب زیر تدوین می گردند .
۱- بخش تعیین هویت برنامه (IDENTIFICATION DIVISION) : دراین بخش نام نویسنده برنامه ، نام محل نصب ماشین ، تاریخ نوشتن برنامه و امثال این ها به زبان انگلیسی و با ترتیب خاص نوشته می شود .
۲- بخش مشخصات سیستم و دستگاه های کامپیوتر (ENVIRONMENT DIVISION) : دراین بخش نیز عباراتی به طریق خاص در تعیین کامیپوتر ها یا وظایف خاصشان نوشته (کد) می شود .
۳- بخش بایگانی و داده ها(DATA DIVISION): اطلاعات مربوط به آنچه که کامیپوتر داده می شود و اطلاعاتی که از آن خارج می شود ونیز رزرو کردن حافظه های جانبی برای عملیات و تعیین ارزش های ثابت ، دراین بخش کد می گردد .
۴- بخش عملیات (PROCEDURE DIVISION): دستور العمل هایی که برای انجام کاری با عنایت به بخش ۳ باشد به کامیپوتر داده شود دراین بخش کد می گردد . دستور العمل های مزبور ممکن است امری یا شرطی باشند ودستور العمل های نظیر WRITE,READ,OUTPUT,INPUT,OPEN و امثال این ها با شکل و فرمت خاصی نوشته می شود وپس از آن تکمیل این بخش برنامه توسط ماشین قبل اجرا خواهد بود .
به عنوان مثال نمونه فرمت دستور العمل READ ذکر می شود :
READ Filename RECOD [INTO Identifier]
AT END
Imperative-statement
INVALID KEY
ذیلا چند خط از یک برنامه به زبان COBOL را درخصوص محاسبه ساعات و مبلغ اضافه کاری جهت روشنتر شدن مطلب بالا می آوریم :
PROCEDURE DIVISION .
OPEN FILES.
MOVE TITLE TO OVERTIME- LINE.
WRITE OVERTIME-LINE AFTER ADVANCING TOP-OF-PACE.
IF LINE- COUNT IS EQUAL TO 50 GOTO HEADING -POUNINE.
GO TO READ – AND- TEST.
FINISH
خطوط یک برنامه ممکن است گاه به حتی بیش از ده میلیون خط نیز برسد . بدین ترتیب ، برای اجرای هر برنامه ، سخت افزاری مناسب آن لازم است .
گفتار دوم:نرم افزار ازنظر سطح کاربرد
۱-۲-۲-سیستم عامل :این نرم افزار نزدیک ترین برنامه به سخت افزار است و امکانات آن را نظیرحافظه ،پردازنده و مبادی ورودی و خروجی تحت کنترل دارد و عندالاقتضاء تخصیص می دهد.
۲-۲-۲نرم اف
زار پایه :مانند مترجم ها( که برنامه های به زبان سطح بالا را به زبان ماشین تبدیل می کنند) مدیریت پایگاه های داده ای ، محیط های برنامه سازی و نرم افزارهای مولد نرم افزار.
۳-۲-۲-نرم افزار کاربردی : این گونه نرم افزارها برای انجام کارهایی که موردنظر کاربر است ساخته می شود نظیر برنامه های واژه پردازی ، انبارداری ، هواشناسی ، تحقیقات علمی و هوشمند خبره.
مطلبی اینجا وجود دارد که خوب است به آن اشاره گردد . قبل از نرم افزار سطح اول (سیستم عامل)نرم افزار دیگری هست که به لحاظ ارتباط و اتصال نزدیک و شدید آن به سخت افزار ، ازآن به میان افزار ( بین سخت و نرم افزار) تعبیر می کنند . ازجمله این میان افزارها می توان به موارد زیر اشاره کرد .
-میکروکدها ، که برای تعریف و تنظیم یک فعالیت سخت افزاری نظیر نحوه عمل واحد پردازنده مرکزی و عملکرد واسطهای هوشمند و کانال های ارتباطی (ورودی یا خروجی ) تولید می شوند .
-بارکننده ها ، که به منظور بارکردن یک برنامه بنیادین (سطوح ۱و۲) ازحافظه جانبی به حافظه اصلی تولید می شود و وجودشان برای اجرای سایرنرم افزار ها ضروری است .
میان افزارها معمولا در همان کارگاه تولید سخت افزار تولید شده ودرآن نصب وعرضه می شوند.۶۵
گفتارسوم: نرم افزار ازنظر زمینه کاربرد
دراین زمینه می توان به ۱۳ مورد اشاره کرد ولی ذیلا به ذکر برخی موارد آن اکتفا می شود:
۱-۳-۲-پردازش داده ها: این مورد رایج ترین زمینه برای تولید نرم افزار و استفاده از کامیپوتر است سیستم های نظیر حسابداری ، انبارداری ، حقوق و دستمزد و فروش دراین خصوص قابل ذکرند.
۲-۳-۲-شبیه سازی و مدل سازی : به جهات اقتصادی و ایمنی و صرفه جویی در وقت برای آموزش و تحقیق در بسیاری از موارد ، از این قابلیت در کامیپوتر استفاده می شود آموزش خلبانی و طراحی بدنه اتومبیل و امثال این ها دراین زمینه قابل ذکرند.
۳-۳-۲-سیستم های خبره : مقصود ساختن برنامه هایی است که بتواند کارهای هوشمندانه انسان نظیر گفتگو ، ترجمه و تفسیر زبان و معاینه را انجام دهد.
سیستم های باهوش مصنوعی براساس منطق است ودرآن ازپایگاه دانش (Base Knowledge) نیز علاوه بر پایگاه داده (Data Base) استفاده می شود .
۴-۳-۲-سیستم های بی درنگ : دراین سیستم ها عکس العمل ها بلافاصله صورت می گیرند نرم افزارهای بدین منظور بیشتر در مراکز تولیدی نظیر پالایشگاه مورد استفاده قرار دارد که با بروز هر عامل و علامتی ، بی درنگ عکس العمل نشان داده به تنظیم فرایند تولید می پردازد .
۵-۳-۲-سیستم های نهفته : بسیاری از وسایل کوچک و بزرگ نظیر اسباب بازی ها و اتومبیل ها و تجهیزات پزشکی وجود دارد که در آنها کامیپوترهای ریزی به کار می روند و با برنامه هایی که روی آنها نصب گردیده کار آن دستگاه کنترل می شود .۶۶
مبحث چهارم:نرم افزار چگونه ساخته می شود ؟
گفتار اول:مهندسی نرم افزار
تولید نرم افزار دوره های مختلفی را گذرانده تا به دوره فعلی که از آن به مهندسی نرم افزار تعبیر می کنند رسیده است . ما نیازی به ذکر تاریخچه مزبور نداریم و به اختصار این مطلب را ذکر می کنیم که بسیار بیشتر شدن هزینه های تمام شده از مبلغ براورد شده اولیه درتولید ، تفاوت زیاد نرم افزاری ساخته شده با نیازهای کاربر و مشکلات زیاد در اصلاح و توسعه نرم افزار ، عوامل عمده متروک ماندن روش های اولیه و ظهور دوره مهندسی نرم افزار در تولید است .
در مهندسی مزبور ، علم و فن درتولید به هم آمیخت و نرم افزار جنبه محصول صنعتی به خود گرفت . نتیجه آن که در تولید آن علاوه بر دانش کامیپوتری علم اقتصاد و مدیریت نیز در کنار مهارت های فردی مدخلیت پیدا کردند .
مراحل تولید درمهندسی نرم افزار به شرح زیر قابل توضیح است :۶۷
۱- تحلیل یا تعیین نیاز(Analysis /Requirement) : دراین مرحله سیستمی که قرار است ماشینی شود و به عبارت دیگر اموری که درنظر است توسط کامیپوتر انجام گیرد مشخص می شود.
۲- طراحی (Design) : دراین مرحله بررسی می شود که چگونه نیازهای که مشخص شده به وسیله نرم افزار برطرف شود و مرحله مزبور خود دارای دو بخش کلی و جزئی است . در طراحی کلی ، تقسیمات کلی سیستم وارتباط بین آن قسمت ها مشخص می شود درحالیکه در طراحی جزئی ، الگوریتم ها و ساختار داده ها و جزئیات دقیق هر بخش معین می گردد.
۳- ساخت یا پیاده سازی (Construction /Implementation): دراین مرحله کد کردن هر بخش یکپارچه سازی و آزمایش صورت می پذیرد و حاصل همین بخش است که به صورت برنامه به کامیپوتر داده می شود تا اجرا گردد .
۴- تکامل (Evaluation) : با آغاز بهره برداری از سیستم اشکالات و معایبی مشاهده می گردد که لازم است برطرف شود علاوه براین نیازهای کاربر نیز دگرگون می گردد که در نتیجه باید با اصلاحاتی که در نرم افزار صورت می گیرد . به نیازهای مزبور نیز پاسخ داده شود . این مرحله در مقایسه با سایر مراحل طولانی تر و چه بسا پر هزینه تر باشد.
هر یک از مراحل یاد شده با روش ها و تکنیک های مناسب خود انجام می شود و که تمام آن از ابتدا تا انتها اصطلاحاً “متدولوژی” نرم افزار می گویند .
ضمناً جهت تکمیل این بحث اضافه می نماید که هم اکنون تمایل و روند مهندسی نرم افزار بدان سمت است که واحدهای برنامه ای مجزا و آماده تدوین و ساخته شوند و سپس برحسب نیاز پاره ای از آن برنامه به صورت اشیایی که از قبل موجودند و نگهداری می شوند به کمک برنامه دیگری که Linker گفته می شود به هم مرتبط وآماده برای اجرا گردند . به روش مزبور برنامه نویسی به زبان شی گرا (Object Oriented Programming -oop) می گویند . با
این روش علاوه بر صرفه جویی در وقت و سرمایه تکامل و انطباق پذیری برنامه با نیازهای جدید بسیار سهلتر و سریعتر انجام می شود .۶۸
مبحث پنجم:ثبت نرم افزار
دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک طرح صدور شماره شناسائی برای نرم افزارهای تولید داخل را شروع کرده است پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در صورت تمایل می توانند طی مراحل ذیل نسبت به اخذ شماره شناسائی اقدام فرمایند . مراحل اخذ شماره شناسائی نرم افزار:
۱- تکمیل فرم های درخواست
۲- تنظیم و چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار
۳- در صورت نبودن معترض ارائه مستندات موردنظر بر روی دیسک نوری
۴- ارائه فیش واریز مبلغ یک صد هزار ریال بابت هزینه های مربوط به حساب شماره ۹۰۰۱۴ نزد بانک ملی ایران شعبه سازمان برنامه و بودجه.
پس از طی نمودن مراحل بالا کمیسیون ذی ربط در دبیرخانه شورا مدارک را بررسی و در صورت تایید نسبت به صدور شماره شناسایی مهر کردن سوابق و مستندات برای نگهداری در دبیرخانه شورا و ابلاغ شماره شناسایی اقدام خواهد کرد.۶۹
مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده
اگر قرار باشد با آن همه مطالعات تحقیقات و سرمایه گذاریهایی که در شرایط عصر حاضر در ابداع و تولید نرم افزار صورت می گیرد و تنها نسخه و یا نسخه هایی از نرم افزار را که مثلا روی یک یا چند دیسکت ضبط شده در مالکیت تولید کننده بدانیم و برای او هیچ حق انحصاری در تولید محصول مزبور نشناسیم هرگز به حاصل زحمات و تلاش مناسب در اختیارافراد دیگری قرار داده ایم که دراین راه هیچ تشریک مساعی و مشارکت سرمایه ای نداشته اند.
از طرف دیگر امکان نیز در عالم واقعیات وجود ندارد که نظر دهیم ، تولید کننده می تواند اولین محصول خود یا هر نسخه ازآن را به بهای چندان گزاف بفروشد تا بازیافت سرمایه و تحصیل سود خود را بکند زیرا :
اولاً- هر محصولی با توجه به نیازهای که در جامعه به آن هست تقاضا وارزش پیدا می کند بنابراین اگر مثلا هزینه تمام شده نرم افزاری ۱۰۰برابر بهایی است که متقاضی حاضر است برای رفع نیاز خود جهت تحصیل نرم افزار بدهد عملا هرگز معامله ای صورت نخواهد گرفت و محصول به فروش نخواهد رسید .
ثانیاً- اگر امکان تکثیر نرم افزار به طریقی بسیار ارزان میسر باشد ، هیچ سببی وجود نخواهد

دیدگاهتان را بنویسید