نعمت، صبر، چنان‌که، ذَلِکَ

ذَاتِ یَدِهِ فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً وَ مَنْ ضُیِّقَ عَلَیْهِ فِی ذَاتِ یَدِهِ فَلَمْ یَرَ ذَلِکَ اخْتِبَاراً فَقَدْ ضَیَّعَ مَأْمُولًا».
«مردم باید خدا به هنگام نعمت شما را ترسان بیند، چنان‌که از کیفر هراسان. آن را که گشایشى در مالش پدید گردید و گشایش را چون دامى پنهان ندید، خود را از کارى بیمناک در امان پنداشت، و آن که تنگدست شد و تنگدستى را آزمایشى به حساب نیاورد پاداشى را که امید آن مى‏رفت، ضایع گذاشت».
در این حکمت علوی نیز چنان‌که در عبارات پیشین نیز گذشت نعمت‌ها و سختی‌ها را وسیله آزمایش الهی دانسته و به دو فضیلت صبر و شکر تأکید و سفارش می‌نمایند. هم به کسانی که در رفاه و نعمت هستند توصیه به شکرگزاری گردیده و هم به گرفتاران نیز برای دریافت اجر و پاداشی که برای گرفتاری آنها درنظر گرفته شده است، توصیه به صبر و شکیبایی نموده‌اند.

مطلب مرتبط :   داستان، اوج، خواننده، راز