موقعیت جغرافیایی و سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه
12-منطقه پیشوا در قرچک ورامین
13-منطقه کوره پز خانه در پاکدشت ورامین
14-منطقه کوره پز خانه در جاده ساوه
15-روستاهای اطراف شهریار(نصیر آباد )
16-منطقه تقی آباد در سه راه ورامین واقع در جنوب تهران
17-مناطق حاشیه ای شهر بومهن که مشابه زورآباد کرج بوده و در تپه های اطراف و به صورت غیر قانونی ساخته شده است.
از آنجا که ویژگی های بسیاری از محلات با هم تشابهات فراوان دارد و گستره و پراکندگی محلات و عمق تحقیق، اجازه بررسی کلیه آنها را نمی دهد و نظر به این که محدوده تعریف شده در تحقیق، شهر تهران می باشد، نگارنده در نظر دارد برای ساده تر فرض کردن،محلات نمونه را بسته به موقعیت جغرافیایی انتخاب نماید. برای این منظور محلات فقیر نشین زیر به عنوان محلات فقیر نشین جهت بررسی های بیشتر و تکمیل پرسشنامه ها انتخاب گردیده است:
1-منطقه خاک سفید واقع در شرق تهران
2- منطقه فرحزاد واقع در غرب تهران
3- منطقه دروازه غار واقع در جنوب تهران
4- منطقه مولوی که نسبتا مرکزیت بیشتری دارد.
این تحقیق بر روی ساکنان فقیر محلات فقیرنشین می باشد،لذا بتدا باید مقصود خود را از فقیر تعریف کنیم و نگاهی به آمار ارئه شده از آن در شهر تهران داشته باشیم.
در میان تعاریف مختلف انجام شده ازفقر شاید بهترین تعریف،همان تعریف فقر از دیدگاه پیر مرد فقیر کنیایی باشد، یعنی آنچه که از ظاهر خانه،افراد خانه و محله پیداست بهترین زبان برای سخن گفتن از فقر می باشد.
در اینجا نگارنده ابتدا به دنبال شاخص قرار دادن خط فقر اعلام شده از طرف مقامات دولتی به عنوان شاخص فقر بوده ،لذا در اینجا به آنچه از روزنامه الکترونیکی روزنت در این زمینه ارائه گردیده است،اشاره شود:
“احمد بزرگیان(منبع 26) ، نماینده مجلس می گوید خط فقر در تهران 500 هزار تومان و در شهرهای دیگر کشور 350 هزارتومان است. این در حالی است که براساس اعلام رسمی، خط نسبی فقر در سال 83 در ایران 170 هزار تومان اعلام شده بود. با این حساب در عرض یک سال و نیم گذشته چتر فقر به اندازه ای گسترش یافته که اکنون دارندگان در آمد پانصد هزارتومانی نیز در شمار فقرا به حساب می آیند.
به گفته احمد بزرگیان، این عضو فراکسیون اکثریت مجلس سیاست های غلط دولت در حوزه اقتصاد کار را به جایی رسانده که “تخم مرغ شانه ای 1100 تومان به شانه ای 3000 تومان رسیده است
مقامات و مراکز دولتی بر خلاف سال های گذشته در طول شانزده ماه گذشته از اعلام خط فقر مطلق و نسبی در کشور خودداری کرده اند. وزیر پیشین رفاه در برابر پرسش های چند باره خبرنگاران اعلام کرده بود که: “اعلام خط فقر نیاز به بررسی های بیشتر دارد”. عبدالرضا مصری جانشین پرویز مصری نیز از هنگام آغاز به کار خود در وزارت رفاه و تامین اجتماعی، تعداد کسانی را که از نظر این وزارتخانه جزیی از”اقشار آسیب پذیر” هستند “9 میلیون نفر” ذکر کرده است.
با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آمار واقعی فقر در ایران نه تنها اعلام نمی شود، بلکه در ماه های اخیر مقامات دولتی برای پنهان کردن آن دست به ارائه آمارهای نادرست هم زده اند. در مرداد ماه گذشته، اسحاق صلاحی، معاون هدفمندی یارانه‌ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه، تعداد ایرانیانی را که زیر “خط فقر شدید” زندگی می کنند “یک میلیون و 316 نفر از جمعیت شهری” و “667 هزار نفر از جمعیت روستایی” و جمعا “یک میلیون و 983 هزار نفر از جمعیت کشور” اعلام کرد.
این مقام وزارت رفاه، البته این آمار را بر اساس شاخصی اعلام کرد که بر اساس آن “خط فقر شدید خانوار 4 تا 6 نفری شهری، 650 هزار ریال(65 هزار تومان) و برای خانوار روستایی، 514 هزار ریال (51 هزار و چهار صد تومان) با احتساب کسری یارانه‌ها” محاسبه شده بود. اما اینکه آیا اصولا یک خانوار 4 تا 6 نفره می تواند با 65 هزار تومان، در هر شهر ایران، چند روز زیست هم ادامه دهد پرسشی است که مقامات کشور به آن پاسخ نداده اند.
اسحاق صلاحی علاوه بر این اعلام کرد که: “خط فقر مطلق برای خانوار با چهار تا شش نفری شهری 162 هزار و پانصد تومان و برای خانوار روستایی با همین بعد نفری 113 هزار تومان بوده است”. بر همین اساس نیز اعلام شد که “10. 5 درصد جمعیت شهری و 11 درصد جمعیت روستایی زیر خط فقر مطلق هستند که از لحاظ جمعیتی معادل 4 میلیون و 935 هزار نفر جمعیت شهری و 2 میلیون و 530 هزار نفر جمعیت روستایی و جمعا 7 میلیون و 465 هزار نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند”.
این آمارها در حالی ارائه از سوی مقامات دولت نهم مطرح شد، که پیشتر در بهمن سال 83 شریف زادگان وزیر وقت رفاه “خط فقر نسبى را حدود ۱۷۰ هزار تومان” اعلام و تاکید کرده بود که در شهرهای کلان، مانند اصفهان، شیراز و مشهد درآمدى کمتر از ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان زیر خط فقر نسبى” محسوب می شود. اما مجید یارمند، مدیرکل وقت دفتر سلامت و رفاه اجتماعى سازمان مدیریت و برنامه ریزى در فروردین 84 با اعلام 150 هزار تومان به عنوان خط فقر “درصد افراد زیر خط فقر مطلق را ۱۵ درصد جمعیت کشور” اعلام کرد، که بر اساس جمعیت کل 70 میلیونی کشور، به معنای ان است که بیش از 10 میلیون و پانصدهزار ایرانی با در آمد کمتر از 150 هزار تومان در فروردین 84 زیر خط فقر زندگی می کردند.
روزنامه جوان در تیرماه 84 ، به نقل از یک اقتصاد دان”خط فقر براى خانوار ایرانى را به طور متوسط ۱۵۰ هزار تومان” اعلام کرده بود. و البته این را نیز نوشته بود که “براساس دیدگاه کارشناسان این برآورد با واقعیت منطبق نمى باشد”. این روزنامه همچنین به نقل از کارشناسان اقتصادی تاکید کرده بود که “اعلام 150 هزارتومان به عنوان خط فقر فقط براى جامعه روستایى است و جامعه شهرى زیر ۲۵۰ هزارتومان درآمد، در فقر مطلق قرار دارد که براین اساس به تعداد افراد زیر خط فقر بیش از چهار میلیون نفر افزوده مى شود (منبع 27 )در شهرستان تـهران شاخص فقر نسبت به دیگر شهرستان های کشور از وضعیت بهتری برخوردار است. اما جلوه های مختلف فقر با وضوح بیش تری در جامعه نمودار می شود و طبقات فقیر شهر شاید بیش از اغلب شهرهای کشور برای ضربه زدن به الگوهای فرهنگی و اجتماعی مستعد هستند.”
شواهد نشان می دهد که شهر بزرگ تهران به علت تراکم غیرطبیعی ثروت در آن برای رشد بــسیـاری از پـدیـده هـای مـرتبـط بـا ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی مستعد است .گرچه آمار دقیقی از فقر و محرومیت در شهر تهران در دست نیست(در کشور ما در زمینه معضلات اجتماعی،آمار رسمی و دقیقی موجود نیست و این یکی از ضعف های برنامه ریزی در این زمینه است.) آماری که مسئولان سازمان ها و نهادهای مختلف از میزان فقرا در ایران ارئه می دهند گاه اختلاف فاحشی با هم دارند،بنا را بر آمار ارائه شده توسط سازمان بهزیستی قرارمی دهیم که تعداد افراد نیازمند به حمایت در کل کشور را19 میلیون نفر اعلام نموده است.که از این تعداد 5/2 میلیون زیر خط فقر مطلق قرار دارند.تشتت اظهارات و نظریه ها ما را از تصمیم گیری قاطع در زمینه میزان خط فقر در ایران باز می دارد، برای رفع این مشکل،بازه فقر در سه رده زیر تعریف گردیده است که علاوه بر گنجتنده شدن تعاریف و مقادیر ذکر شده در بالا،(دامنه) میزان آن نیز تا حدودی معیار سنجش قرار گرفته است:
میزان در آمد بین 0 تا 100 هزار تومان برای خانوار – خیلی فقیر
میزان در آمد بین 100 تا 200 هزار تومان- فقر متوسط
میزان درآمد بیش از 200 هزار تومان (تا 250 ) فقر کم