منبع مقاله با موضوع زندگی کامل و تصمیم گیری

دانلود پایان نامه
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمایید؟ الف- بهتر از حد معمول ب- مثل معمول ج- طولانی‌تر از حد معمول د- به مراتب طولانی‌تر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده اید که کارها را به خوبی انجام می‌دهید؟ الف- بهتر از حد معمول ب- در حد معمول ج- کم‌تر از حد معمول د- به مراتب کمتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می‌کنید؟ الف- راضی هستم ب- مثل معمول ج- کم‌تر از حد معمول راضی هستم د- به مراتب کم‌تر راضی هستم
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟ الف- بیشتر از حد معمول ب- مثل معمول ج- کمتر از حد معمول د- خیلی کمتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسایل را داشته اید؟ الف- بیشتر از حد معمول ب- مثل معمول ج- کمتر از حد معمول د- خیلی کمتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیت‌های روزمره زندگی لذت ببرید؟ الف- بیشتر از حد معمول ب- مثل معمول ج- کمتر از حد معمول د- خیلی کمتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا نا امید کننده است؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مسئله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟ الف- قطعا نه ب- فکر نمی‌کنم ج- به ذهنم خطور کرده است د- قطعا بله
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی‌توانید کاری انجام دهید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلا از شر زندگی خلاص می‌شدید؟ الف- اصلا ب- در حد معمول ج- تقریبا بیشتر از حد معمول د- به مراتب بیشتر از حد معمول
آیا از یک ماه گذشته تا به امروز این فکر به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگی خاتمه دهید؟ الف- قطعا نه ب- فکر نمی‌کنم ج- به ذهنم خطور کرده است د- قطعا بله

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد روایات اهل بیت (ع) و تعاریف اصطلاحات

Reliability
Notes
Output Created
23-Jul-2015 12:03:42
Comments
Input
Data
C:UsersmjjDesktopMis.yadegan.sav
Active Dataset
DataSet1