منابع پایان نامه ارشد با موضوع اموال غیر منقول و اجتناب ناپذیری

دانلود پایان نامه
1-2-اهمیت وجایگاه تحقیق
ثبت اسناد و املاک با سابقه ای طولانی از زمانهای قدیم در جوامع مختلف به فراخر پیشرفت تمدنها به صورتهای گوناگون و به منظور تامین حقوق افراد جامعه متداول بوده است.
بی تردید یکی از پیچیده ترین نظامها در سطح کشورهای جهان نظام ثبتی هر کشور می باشد که این نظام حقوقی بر مبنای الزامات و تکالیف قانونی مستقر شده است و نقش اجتناب ناپذیری بر بهداشت حقوقی و ثبات قضایی ایفا می نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باپیشینه ای حدود یک قرن، از قدیمی ترین دستگاه های حکومتی به شمارمی رود. آنچه از اهمیت بسیار بالایی در این سازمان که خود بعنوان زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد برخوردار است، ثبت حقوق افراد ومالکیت آنان می باشد.
بیشتر دعاوی در مراجع قضایی با توجه به اهمیت ملک و ارزش املاک مربوط به اختلافات ثبتی می باشد و با توجه به اهمیت املاک واحقاق حقوق افراد در این زمینه وجایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی اصلی در زمینه حفظ مالکیت اشخاص وجلوگیری از سوء‌استفادههای احتمالی درمالکیت افراد است، می توان گفت یکی از سازمانهای بسیار حساس در کشور سازمان ثبت اسناد واملاک می باشد که هر گونه تغییر وتحول درآن می تواند آثار بسیار مثبتیامنفی بر آرامش افراد و جامعه داشته باشد و تاثیر بر این سازمان در سایر ارگانها ونهادها به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثر گذارخواهد بود.
حال که سازمان ثبت در نظر دارد از سیستم سنتی به سوی سیستم نوین کاداستر پیش برود وبا بهره گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته جامه ای نو بر تن این سازمان نماید بررسی این سیستم و آثار آن می تواند اهمیت وجایگاه این پژوهش را قابل توجیه و ضروری کند.
1-3-سوالات تحقیق
املاکی که قابلیت ثبت بعنوان اموال غیر منقول در اداره ثبت و املاک داشته باشند پس از طی مراحل ثبتی یااصلاحاً اتمام جریان ثبتی ‌دردفتر املاک ثبت میگردد و متعاقب آن سند مالکیت صادر وتحویل مالک می گردد طی انجام پروسه فوق جهت مشخص شدن مکان، ابعاد، متراژ وسایر مشخصات ملک،بنحوی که با مجاورین اختلاف ایجاد نشود، حد و مرز ملک تعریف و اصطلاحا ً‌تحدید حدود می گردد .
در ثبت سنتی تحدید حدود املاک بصورت ‌متر کش یا توصیفی بود که حدود املاک به عناصر طبیعی مثل کوه، دره، جاده و غیره معرفی می گردید.
حال با توجه به پیاده شدن سیستمثبت نوین کاداستر ‌در سازمان ثبت این سوالات مطرح می گردد.
آیا تعیین حدوددر ثبت نوین قادر خواهد بود در هر شرایطی مکان، ابعاد و متراژ ملک ثبت شده را بر روی کره زمین بدون هیچ گونه اختلاف و شبه ای در راستای قضازدائی مشخص ومعین کند؟
آیا با اجرایی شدن ثبت نوین، بکار گیری آن در سایر قسمتهای سازمان ثبت، تاثیری بر قضا زدائی خواهد داشت؟
تعیین حدود املاک با ثبت نوین، چه تاثیری بر جلوگیری از سوء‌استفاده های احتمالی سود جویان دارد؟
چنانچه تاثیر گذاری سیستم کاداستر در سازمان ثبت مثبت است چه راهکارهایی می تواند به ارتقاء کمیت وکیفیت آن بیافزاید؟
مشکلات پیش روی اجرای کاداستر و تثبیت حدود املاک در موارد مختلفی اعم از املاک، کارکنان اداره ثبت و مراجع قضایی، مالکین املاک، ادارات و ارگانهای دولتی وخصوصی و… چیست و راهکار های پیشنهادی برای رفع آن چه می باشد؟
1-4-ضرورت پژوهش
وجود سیستم ها و روشهای قالب گونه و کهنه عملیات ثبتی در سازمان ثبت با توجه به تحولات شگرف در عصر تکنولوژی و کاربرد سیستم های الکترونیک باعث گردیده مدیران عالی سازمان به فکر استفاده از سیستم کاداسترو مکانیزه نمودن بخش هایی از سازمان بیفتند تا از این طریق ضمن افزایش سرعت ودقت در امور وسهولت در کار با کاستن از موانع موجود در روشهای کهنه وقدیمی و دست و پاگیر و به دنبال آن بتوان از این طریق ودر چارچوب سیستم نوین ثبتی کار برای کارمندان سازمان ثبت اسناد واملاک آسانترو رضایت بیشتری برای مراجعه کنندگان به این سازمان که ناشی از سرعت عمل بالا و دقت بیشتراست همراه باشد .ضمناً با عملیاتی شدن سیستم کاداسترسایر ارگانها و سازمانها مثل شهرداری ، جهاد کشاوزی ، مراجع قضایی وغیره … از خدمات آن بی بهره نخواهند بود .
لذا ضرورت شناخت فنون جدید و استفاده از آن در راستای تحقق اهداف سازمان واین که آثارونتایج این فن آوری چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت و کاربرد و تجاربی که از آن ناشی می شود به چه طریق باعث تحول در سازمان می گردد. و این تاثیر چه نتایجی را در سایر ارگانها به خصوص در روند ورود پرونده های ثبتی به مراجع قضایی خواهد داشت . همچنین با توجه به اینکه سابقه ای از هر گونه تحقیق در این زمینه در سازمان و سایر ارگانها ونهادها مشاهده نگردیده است ،ضرورت واهمیت این پژوهش را دو چندان نموده است.
1-5-پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه ثبت نوین در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تازگی مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته است و سیستم کاداستردر این سازمان در حال اجرا میباشد هنوز به طور جدی در خصوص آثار و نتایج اجرای ثبت نوین به صورت اختصاصی تحقیق و بررسی به عمل نیامده است و تنها تعداد کمی مقاله در نخستین و تنها همایش علمی تخصصی علوم ثبت ،با عنوان به سوی ثبت نوین در عمر صد ساله سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که در آبان ماه سال 1385 برگزار گردید منتشر شده است وعمده مقالات به تشریح وبررسی جایگاه سازمان ثبت در ثبت نوین پرداخته است.
از مهمترین دستاوردهای همایش می توان موارد ذیل را بر شمرد که هیچکدام روی سیستم های نوین ثبت از جمله کاداستر کار به خصوصی نکرده اند.
اطلاع رسانی و تنویر افکار به نقش و جایگاه سازمان ثبت