مقاله درمورد دانلود پیشگیری از جرم، قرآن کریم، آسیب شناسی، نهی از منکر

دانلود پایان نامه

عدالت…………………………………………………………………………………………………………
۱۱۵
۳-۸-۳- احترام و تکریم………………………………………………………………………………………………………
۱۱۷
۳-۸-۴- تامین نیازهای اقتصادی و معیشتی………………………………………………………………………….
۱۲۱
۳-۸-۵- تعلیم وآموزش عمومی………………………………………………………………………………………….
۱۲۴
۳-۸-۶- نظارت و کنترل………………………………………………………………………………………………………..
۱۳۰
فصل چهارم-راهکارهای نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین کارکنان ناجا
۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۳۴
۴-۲-شناخت جرائم شایع و علل و عوامل وقوع آنها در بین کارکنان ناجا………………………………..
۱۳۴
۴-۲-۱-ضرب و شتم…………………………………………………………………………………………………………….
۱۳۶
۴-۲-۲-اخاذی……………………………………………………………………………………………………………………….
۱۳۸
۴-۲-۳- ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………………
۱۳۹
۴-۲-۴- عمل منافی عفت……………………………………………………………………………………………………
۱۴۳
۴-۲-۵- اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………………….
۱۴۶
۴-۲-۶- تبانی……………………………………………………………………………………………………………………..
۱۴۸
۴-۲-۷- سوء استفاده از موقعیت شغلی………………………………………………………………………………..
۱۴۹
۴-۲-۸- گزارش خلاف واقع………………………………………………………………………………………………….
۱۵۰
۴-۲-۹- خودکشی و خودزنی……………………………………………………………………………………………….
۱۵۱
۴-۲-۱۰- فرار ازخدمت…………………………………………………………………………………………………………
۱۵۳
۴-۲-۱۱- تیراندازی سهوی……………………………………………………………………………………………………
۱۵۴
۴-۲-۱۲- لغو دستور……………………………………………………………………………………………………………
۱۵۶
۴-۳-آسیب شناسی مشاغل کارکنان………………………………………………………………………………………
۱۵۷
۴-۳-۱- تهدیدات وآسیب های اخلاقی…………………………………………………………………………………..
۱۵۷
۴-۳-۲- عوامل درون سازمانی……………………………………………………………………………………………..
۱۵۸
۴-۳-۳- عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………………
۱۵۹
۴-۴-تربیت دینی کارکنان……………………………………………………………………………………………………..
۱۵۹
۴-۵- تقویت صیانت نفس…………………………………………………………………………………………………..
۱۶۵
۴-۶-آموزش مهارت های حرفه ای…………………………………………………………………………………………
۱۷۰
۴-۷-تامین نیازهای کارکنان………………………………………………………………………………………………….
۱۷۲
۴-۸- انتخاب فرماندهان و مدیران شایسته برای الگوسازی…………………………………………………….
۱۷۷
۴-۹- نظارت وکنترل……………………………………………………………………………………………………………
۱۷۹
فصل پنجم- خلاصه، نتیجه گیری و پـیشنهادها
۵-۱- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….
۱۸۲
۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..
۱۸۲
۵-۳-پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………..
۱۸۶
فهرست منابع و ماخذ
۱۸۹
فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
از آن روز که آدم با وسوسه شیطان عصیان کرد «…فعَصىَ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى‏» (طه/۱۲۱) و میوه ممنوعه را خورد و به کیفر این گناه از بهشت رانده شد و در زمین جای گرفت باب گناه گشوده شد و در همان آغاز پسر آدم، قابیل، برادرش هابیل را کشت و بزرگ‌ترین جرم را در روی زمین مرتکب گشت، لذا آفت سعادت انسان که جرم و گناه بود، شکل گرفت، چرا که گناه، ماده وجود آدمی را فاسد و آن را از خاصیت می اندازد. گناهکاران در دنیا نزد مردم بی ارج و ارزش و در آخرت در پیشگاه خدا و صالحان خجل و شرمنده اند. حتی این گروه در برابر وجدان خود احساس خفت و خواری می کنند. لذا بر هر‌کسی که طالب آرامش در برابر وجدان، عزت و سربلندی در میان مردم و سعادت و سرافرازی در محضر خداوند است، لازم است تا جداً از گناه و معصیت دست بکشد و به هیچ وجه مرتکب جرم و جنایت نشود.
دیر زمانی نیست که اندیشه حقوقی مبتنی بر صیانت و پیشگیری، در میان جوامع علمی و حقوقی کشورهای مختلف رواج یافته است و در این مسیر، پیشرفت هایی نیز داشته اند؛ اما با نگاهی به آموزه‌های دینی درمی‌یابیم که آنچه امروزه از آن به عنوان صیانت و پیشگیری از وقوع جرم یاد می شود در تار و پود پیام های آسمانی و رهنمودهای انبیا و اولیای الهی تنیده شده است؛ تا آنجا که می‌توان رسالت دین را رهایی انسان از تباهی، فساد و گمراهی دانست.
در نظام الهی اسلام۱ که بر اساس توحید و خدا محوری است، تجلی احکام دین از خلقت حضرت آدم تا کنون در حیطه دستورهای اعتقادی، اخلاقی و احکام قرآن کریم نمود پیدا می کند و قرآن به عنوان یک کتاب مقدس برنامه هایی برای سعادت انسان درنظرگرفته است که وی را در بالاترین جایگاه قرار می‌دهد. این برنامه‌ها باعث می شود که انسان به جرم، انحراف و گناه فکر نکند، مبادرت به ارتکاب آن ننماید و اگر بر اثر غفلت یا وسوسه های شیطان منحرف شد، توبه نماید و از خدا طلب عفو کند؛ این کتاب آسمانی برای رسیدن به چنین هدفی، مبانی را مطرح می نماید، راه سعادت را نشان می دهد و عوامل انحراف و موانع رشد را تبیین می‌کند.
براین اساس، توحید محوری به عنوان فرهنگ دینی ما مسلمانان که شالوده فکری، فردی، قانون‌گزاری و ارزش‌های اجتماعی-اسلامی جامعه ما را شکل داده است، در دین مبین اسلام به طور کامل تجلی نموده و اسلام به عنوان آخرین مکتب بشری که تنها سرمایه سعادت، نسخه علاج دردهای بشری و رسیدن به کمال است؛ بر پایه های کلام الله مجید(قرآن) بنا گردیده است. این کتاب گران‌قدر که سرچشمه آموزه‌های دینی و متن اصلی تربیتی را ارائه می‌دهد، در حوزه جرم و گناه بیش از پیش باید موردتوجه و استفاده قرار گیرد. حتی در برخی از کتاب‌های داخلی و خارجی به تحقیقات و مقاله‌هایی درباره رابطه دین با کاهش جرم که تا کنون اثبات شده، اشاره گردیده است.
همان طور که می دانیم صیانت و پیشگیری از جرم، مهم‌ترین و کارآمدترین راه مبارزه با جرم است. از سوی دیگر مبانی، نظریه ها و تعاریف برای جرم و بزهکاری ما را به راهکارهایی برای پیشگیری از جرم و گناه رهنمون می سازد که از جمله مهم‌ترین منبع آن، گونه جدید پیشگیری قرآنی است که باید پاسخ گوی نیازهای امروز و مشکلات ایجاد شده در حوزه جرم و گناه باشد. ما در تحقیق حاضر به دنبال ارائه کارکردهای قرآنی جهت پیشگیری بوده و با استفاده از قرآن کریم که مهم‌ترین و اصلی ترین منبع تعلیم و تربیت می باشد، روش‌هایی جهت پیشگیری از جرم و گناه ارائه، ارزیابی و تحلیل می نماییم.
در پژوهش حاضر در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته و در فصل دوم به توضیح کامل صیانت در معنا، مفهوم و انواع آن و سپس در فصل سوم به مقوله پیشگیری از جرم و گناه می‌پردازیم. در فصل چهارم راهکارهایی جهت نهادینه کردن صیانت و پیشگیری در بین کارکنان ناجا تحلیل و ارائه می‌شود و در فصل آخر با پیشنهادهایی ضمن نتیجه‌گیری، تحقیقات آتی و محدودیت‌‌های تحقیقات فعلی را بررسی می‌کنیم.
۱-۲-بیان مسأله
صیانت و پیشگیری، بهتر، راحت تر و کم هزینه‌تر از درمان است، همه علماء بر این مساله اعتراف دارند که بیشترین توان، همت و اراده را قبل از وقوع جرم باید به کار برد. قرآن کریم به عنوان مهم ترین و متقن ترین منبع اسلامی به موضوع صیانت و پیشگیری از جرم و گناه توجه ویژه ای دارد هرچند که در قرآن به طور مستقیم کلمه صیانت و پیشگیری به کار نرفته است اما به شکل ضمنی، آیات فراوانی دال بر این مساله می باشد. برای مثال بیشتر آیات نهی از منکر، به نوعی انسان را از چیزی برحذر می دارند که این خود بدون شک نوعی پیشگیری از وقوع گناه است. از طرفی دیگر با توجه به ماموریت های نیروی انتظامی، کارکنان این سازمان بسیار در معرض آسیب ها قرار می گیرند و برای گرفتار نشدن در ورطه این آسیب ها، منطقی ترین راه، پیشگیری و صیانت کارکنان می باشد که لازمه آن ارتقاء و نهادینه کردن فرهنگ صیانت و پیشگیری از طریق آموزش و بیان اهمیت آن از منظر قرآن کریم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید