مقاله درمورد دانلود جبران خسارت، مراقبه

دانلود پایان نامه

2- به این باور رسیدیم یه نیروی برتر می تونه سلامت عقل رو به ما باز بگرداند.

3-ما تصمیم گرفتیم اداره زندگی مون رو به مراقبت خدا به اون گونه که اون رو درک می کردیم بسپاریم. 4- ما یه تراز نامه بر اخلاقی بی با کانه و جستجو گرانه از خود تهیه کردیم.

5- ما چگونگی دقیق خطاهامون رو به خدا ، به خود و یه آدم دیگه اقرار کردیم.

6- ما آمادگی کامل پیدا کردیم که خدا کلیه نواقص شخصیتی ما رو بر طرف سازه.

7- ما با فروتنی از آن خواستیم کمبودهای اخلاقی ما رو بر طرف کنه.

8- ما با تهیه فهرستی از کلیه کسائی که به اعضا آسیب زدیم ، خواهان جبران خسارت اونا شیم.

9- ما به طور مستقیم در هر جا که امکان داشت از این افراد جبران خسارت کردیم.

10-ما به تهیه تراز نامه شخصی خود ادامه می دیم و هر بعضی وقتا در اشتباه بودیم خیلی سریعً به اون اقرار کردیم.

11- ما از راه مراقبه و دعا با خدا خواهان ارتقا رابطه خود با خدا شده و فقط جویای باخبر شدن از اراده اون واسه خود و قدرت اجرائیش شدیم.

12- با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدیما ، ما کوشیدیم این پیام رو به دیگر معتادان رسونده و این اصول روحانی رو در تموم امور زندگی خود به اجرا در بیاریم.(فروهر ، 1388)

سه اصل لازم در همه این مراحل عبارتند از :