مقاله حسابهای پرداختنی و حسابهای دریافتنی

دانلود پایان نامه

واحدهای اقتصادی که محصولات پر متقاضی دارند و از نظر کیفیت  قیمت دارای برتری و مزیت نسبی در بازار هستند.
.
2-9 منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند. منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش داراییها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید است.
زمانی که دسترسی به منابع خارجی محدود باشد، شرکت باید از منابع داخلی استفاده کند. جریان نقد خالص عملیاتی برابر است با جریانات نقد ورودی منهای جریانات نقد خروجی و در صورتی که مدیریت تمایلی به افزایش جریانات نقد از محل فروش دارایی ها نداشته باشد بایستی در ابتدا جریانات خالص نقد را از طریق به تعویق انداختن جریانات نقد خروجی افزایش دهد تا در ادامه بتواند جریانات نقد ورودی را از محل عملیات افزایش دهد.
عموما در شرکت ها مهمترین جریانات نقد خروجی شامل پرداخت به کارکنان و تامین کنندگان مواد اولیه می باشد که این پرداخت ها همان حساب های پرداختنی تجاری می باشند.
بنابراین مدیران در شرایط درماندگی مالی بایستی سعی کنند تا حد امکان از جریانات نقد خروجی کاسته و بر جریانات نقد ورودی خود بیفزایند تا بتوانند تراز جریانات نقدی خود را مساعد نموده و بر خالص جریانات نقدی بیفزایند.
در هر واحد اقتصادی، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی چون پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهیها، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می شود. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد، منابع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از داراییهای واحد اقتصادی تامین می شود، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می شود.
مدیران معمولاً در فرایند تامین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند. این نظم را می توان این گونه مطرح کرد که ابتدا منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند، در هر واحد اقتصادی، رابطه بسیارنزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی وجود دارد. ارزیابی این نکته مستلزم بررسی کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی است و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست. جریانهای نقد حاوی اطلاعات مهمی درباره وضعیت مالی واحد اقتصادی است. شکل شماره 1 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را نشان می دهد.
شکل شماره 2-9 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی :
با توجه به شکل فوق، در شرایط درماندگی مالی امکان ایجاد بدهی جدید و ارزش ویژه جدید محدود می شود و فروش دارایی ها نیز اگرچه محدود نمی شود ولی در صورت فروش دارایی ها شرکت مستقیما به سمت ورشکستگی پیش میرود. در این شرایط شرکت بایستی استفاده هزینه های غیرنقدی را افزایش دهند چرا که این هزینه ها مستلزم خروج وجه نقد و در نهایت کاهش جریانات نقدی نیستند.
در حالت درماندگی مالی شرکت ها بایستی تلاش کنند جریان های نقد ورودی خود را افزایش دهند، مثلا فروش دارایی های مازاد ، فروش و اجاره مجدد دارایی های عملیاتی و غیره. از طرفی نیز بایستی جریانات نقد خروجی خود را تا حد امکان کاهش دهند مثل تعدیل و کم کردن نیروی کار (به جهت کاهش هزینه های حقوق و دستمزد)و کاهش میزان خرید مواد و کالا ، تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و سایر روش های مشابه.
اقدامات فوق باعث می شوند که خالص جریانات نقدی شرکت مساعد شده و شرکت اوضاع بهتری را برای ادامه فعالیت و خروج از بحران به دست آورد. ولی اقدامات فوق نیز خود با مشکلاتی مواجه است، مثلا در صورتی که شرکت ها در شرایط بحران به تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی (اعتبار تجاری) روی آورند دیگر نمی توانند از تخفیفات نقدی خرید های نقد استفاده کنند و در نتیجه بهای تمام شده ی کالاها و خدمات آنها افزایش می یابد. همچنین استفاده ی بیش از حد از اعتبار تجاری ممکن است اعتبار تجاری شرکت را خدشه دار نموده و از اعتبار تجاری شرکت بکاهد.
مورد دیگری که وجود دارد این است که در صورتی که برای کاهش جریانات نقد خروجی، هزینه های شرکت کاهش یابند ، جریانات نقد ورودی نیز کاهش خواهند یافت ، چرا که اگر از کارکنان کمتری استفاده شود یا مواد اولیه کمتری خریداری شود ، تولیدات شرکت نیز کاسته می شود و این خود اثر سوء بر جریانات نقدی شرکت خواهد داشت.
بنابراین بهترین کار این است که شرکت ها به جای کاستن از نیروهای کار خود یا کم کردن میزان خرید مواد اولیه ، کالاها و خدمات ، در کوتاه مدت پرداختی ها به این بخش را به تعویق بندازند تا دوران بحران را پشت سرگذاشته و روال عادی عملیات خود را از سر گیرند.
2-10 تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی تجاری (اعتبار تجاری) :
هنگامی که شرکتی از شرکت دیگر کالا خریداری می کندمعمولا مجبور نیست بهای کالا را فورا پرداخت کند در طول دوره تحویل کالا و پرداخت بهای آن به فروشنده خریدار به فروشنده بدهکار است .
این بدهی در ترازنامه خریدار به عنوان بدهی و در حسابهای پرداختنی ثبت می شود.و در حساب فروشنده طلب مزبور در حسابهای دریافتنی ثبت می شود .
بنابراین معاملات عادی تجاری بین شرکتها برای شرکتی خاص یک منبع تامین مالی کوتاه مدت ایجاد می کنند منبع مزبور همان اعتبار تجاری است زیرا بین دریافت کالا و پرداخت وجه یک فاصله زمانی وجود دارد .
ویژگی های جالب اعتبار تجاری به عنوان تامین مالی این است که با افزایش خریدها به سرعت افزایش می یابد . چنانچه خریدار خرید روزانه را دو برابر کند اعتبار تجاری وی نیز دو برابر می شود .
هزینه استفاده از این منبع مالی به چند عامل بستگی دارد :
        یکی از این عوامل شرایط اعتباری فروش کالاست ، شرایط مزبور بسته به نوع صنعت متفاوت هستند اما در داخل یک صنعت مشابه اند .
        حجم پولی خریدهای شرکت مورد نظر میزان اعتبار تجاری را که در دسترس شسرکت قرار می گیرد تعیین می کند .
این شکل تامین مالی پس از خرید کالا اگر پرداخت نقدی انجام ندهد در دسترس شرکت قرار می گیرد .
        اعتبار تجاری برای پرداخت سایر صورت حسابها بطور مستقیم وجه نقد بدست نمی دهد .
        علاوه بر این شرکتی که بطور مستمر صورتحسابهای خود را پرداخت نمی کند ارزش اعتباری پایینی برای خود ایجاد می کند .