معرفی بیمه عمر

دانلود پایان نامه

بیمه عمر

بیمه عمر یکی از رشته های بسیار مهم بیمه های اشخاص است. از نظر حقوقی، بیمه عمر قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معینی مبلغی (سرمایه یا مستمری) به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. از نظر فنی، بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است.(کریمی، 1383: 417)

بیمه عمر در ایران به وسیله نمایندگی یک شرکت بیمه خارجی به نام ویکتوریا (Victoria) در سال 1314 آغاز گردید. این نمایندگی بعد از یک سال فعالیت منحل شد و پورتفوی خود را که شامل 150 بیمه نامه و جمعا به سرمایه هشت میلیون ریال با حق بیمه سالانه حدود چهارصد هزار ریال بود به شرکت سهامی بیمه ایران که آن زمان تازه تاسیس یافته بود واگذار کرد. در کشورهای در حال توسعه، هم بیمه­های عمر و هم غیر عمر شاهد رشد فزاینده ای بوده اند(جوهریان، 1373: 16). بیمه عمر طی سالیان گذشته دارای رشد قابل توجهی در کشورهای مختلف جهان بوده است. در سال 2006، سهم بازار بیمه­ای کشورهای در حال توسعه حدود 333 میلیارد دلار بوده یعنی 8% از کل حق بیمه­های جهان. حدود 53% از این رقم، مربوط به بیمه­های عمر بوده است. بیمه­های عمر در کشورهای در حال توسعه در سال 2006، از رشد 21% برخوردار بوده­اند. متاسفانه با وجود رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه­ای، صنعت مذکور در ایران بدلایل گوناگون از توسعه کمتری چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است. نسبت کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران کمتر از 5/1 درصد است. بیش از 50 درصد از پرتفوی بیمه در سطح بین المللی متعلق به بیمه های عمر و پس انداز است، در حالی که متاسفانه سهم بیمه های عمر از بازار بیمه ایران بسیار کمتر است. حال آنکه این رقم در کشورهای جنوب شرق آسیا به بیش از 70% می رسد (اسماعیل زاده، 1386: 211). طبق آمار منتشر شده در سالنامه آماری صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی از 227.6 میلیارد ریال در سال 1377 به 1892.2 میلیارد ریال در سال 1386 رسیده است همچنین تعداد بیمه نامه ها از 185.997 مورد در سال 1377 به 385.300 مورد در سال 1386 رسیده است(بیمه مرکزی ایران، 1386: 80). این ارقام اگرچه رشد بیمه عمر را در کشور طی سالهای مذکور نشان می دهد ولی ذکر این نکته ضروری است که این میزان در مقایسه با رشد جهانی بسیار اندک بوده و نشان دهنده ضعف عمده در صنعت بیمه عمر کشور می باشد.