مصاحبه‌شوندگان، کودکان، خاله، ویژگی‌های

دانلود پایان نامه

امتیاز بیشتری دریافت می‌کند. و نهایت امتیاز در این بخش ده امتیاز یعنی یک دهم کل امتیاز در نظر گرفته شد.

4-2-5-2 انتخاب ژانر مناسب
انتخاب ژانر بر اساس نظر مصاحبه‌شوندگان دارای اهمیت قرار داده شده است بر طبق جدول زیر که استخراج شده از نظر مصاحبه‌شوندگان است سعی کردیم از لحاظ تفکیک سنی برنامه نمراتی بر حسب فراوانی آنها لحاظ گردد. و هر برنامه متناسب با مخاطب خود بر طبق جدول شماره شانزده امتیازدهی می‌شود. که به دلیل اهمیت ژانر برنامه در جذب مخاطب براساس نتایج حاصله از پاسخ‌های مصاحبه‌شوندگان نیز امتیاز ده لحاظ می‌گردد که به دلیل اولویت بعضی ژانرها در سن مورد نظر امتیازهای لحاظ شده نیز متفاوت ارائه شد.

جدول 4-13 : امتیاز ژانرها براساس مخاطب
کلیدهای استخراج شده از نظرات مصاحبه‌شوندگان
خردسال امتیاز کودک امتیاز نوجوان امتیاز همه مخاطبین امتیاز
موزیکال (5) 10 فانتزی (8) 10 اکشن (5) 10 کمدی (8) 10
اسلپ‌استیک‌(4) 10 کمدی (5) 8 فانتزی (1) 4
کمدی (2) 8 اسلپ استیک (2) 6 اسلپ استیک (1) 4
فانتزی (1) 6 موزیکال (1) 4 کمدی فانتزی (2) 4

4-2-5-3 رعایت اصول برنامه‌سازی
مطابق پاسخ‌های حاصله از سؤال اول اکثر مصاحبه‌شوندگان بر رعایت اصول برنامه‌سازی برای اطلاق یک برنامه موفق بر یک برنامه تأکید داشتند. و نیز موارد متعددی را به عنوان مصادیق این رعایت عنوان کردند که می توان به نکات زیر اشاره کرد :
1. استفاده از نیروی متخصص
2. پژوهش برنامه
3. فیلمنامه (سناریو)
4. دکور
5. رنگ
6. آهنگ
7. شعر
8. آواز
9. رقص
10. مجری‌گری
که همان عناصر جذابیتی بودند که در یک برنامه مورد تدقیق منتقدین قرار می‌گیرد. لذا سعی شد عناصر اصلی دخیل در برنامه که مصادیقی جلوه کننده در برنامه هستند بر شمرده شود و در هر ژانری نیز مصداق بیشتر جلوه کننده آن ملاک امتیاز دهی قرار گیرد. که برای هر بخش از میان پاسخ مصاحبه‌شوندگان ملاک‌های رعایت شدن اصول برنامه‌سازی استخراج شد و در هر آیتم جا داده شد. به عنوان مثال در بخش آهنگ دو آیتم استفاده کردن از ساز کودکانه و نیز ریتم متناسب با مخاطب به عنوان دو ملاک رعایت شدن اصول برنامه‌سازی در این بخش آورده شده است. در همه این بخش‌ها نیز نمره‌ای بین صفر تا دو برای نشان دادن میزان رعایت این اصل درنظر گرفته شده است. که منظور از نمره صفر ضعیف بودن این آیتم و نمره یک متوسط بودن این آیتم و نمره دو قوت این آیتم است. جدول شماره هفده نمونه‌ای از جدول یک برنامه جنگ نمایشی است.

جدول 4-14 : امتیاز آیتم‌های رعایت اصول برنامه‌سازی در یک برنامه جنگ نمایشی
رعایت اصول برنامه‌سازی
استفاده از نیروی متخصص 0 تا 2
پژوهش برنامه 0 تا 2
فیلمنامه (سناریو) 0 تا 2
دکور میزان جذابیت 0 تا 2 میزان نوآوری 0 تا 2
رنگ میزان جذاب 0 تا 2
آهنگ استفاده از ساز کودکانه 0 تا 2 ریتم متناسب با روحیه کودک 0 تا 2
شعر قابلیت فهم 0 تا 2 میزان جذابیت 0 تا 2
آواز خوانندگی آواز 0 تا 2
رقص نوع رقص 0 تا 2 ریتم متناسب با روحیه کودک 0 تا 2
مجری‌گری اجرای صحیح 0 تا 2 آشنا با روحیه کودک 0 تا 2
تعامل با کودکان حاضر در استودیو توسط مجری 0 تا 2
مقدار رضایت کودکان حاضر در استودیو 0 تا 2
عروسک 0 تا 2

مطلب مرتبط :   قدیم، حادث، افلاک،

4-2-5-4 رعایت ویژگی‌های مخاطب
براساس پاسخ مصاحبه‌شوندگان در سؤالات دوم و سوم ملاک‌هایی برای تشخیص رعایت این بخش، آیتم‌های تعین کننده صحت رعایت ویژگی‌های مخاطب، از پاسخ مصاحبه‌شوندگان استخراج شد که در جدول شماره هجده قابل مشاهده است. و مانند بخش قبل نمره‌ای بین صفر تا دو برای هر آیتم منظور گردیده است.

جدول 4-15 : امتیاز آیتم‌های رعایت ویژگی‌های مخاطب
رعایت ویژگی‌های مخاطب
شناخت نیازهای مخاطب 0 تا 2
رعایت ویژگی‌های مخاطب مراعات زمان 0 تا 2
ویژگی‌های شناختی مراعات سطح درک شناختی 0 تا 2
مراعات میزان گنجینه واژگان 0 تا 2
مراعات فرهنگ مخاطب 0 تا 2
‌در‌عناصر تولیدی دکور 0 تا 2
رنگ 0 تا 2
مجری 0 تا 2

4-2-5-5 نحوه انتقال مفاهیم
مطابق پاسخ‌های به دست آمده از صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان ضوابطی برای ارائه صحیح مفاهیم اخلاقی به کودکان استخراج شد که در پاسخ سؤال دوم قابل دسترسی می‌باشد. مطابق آن نتایج، جدول شماره نونزده برای تعیین میزان صحت انتقال مفاهیم اخلاقی برنامه‌ها طراحی شده است. در این جدول هشت آیتم از آیتم‌های موجود به دلیل حساسیت این بخش امتیازی از صفر تا سه را به خود اختصاص داده‌اند تا به طور بهتری بتوان در این خصوص قضاوت نمود.

جدول 4-16 : نحوه انتقال مفاهیم
نحوه انتقال مفهوم
مفاهیم ارائه شده مثلا : کمک خواستن از مسیح، نحوه دعا کردن
حوزه مفهوم شخصی مثلا : دعا برای فرار از مشکلات
خانواده مثلا : کمک به مادر در چیدن سفره
مدرسه مثلا : دادن خودکار اضافه به همکلاسی
دوستان مثلا : احترام به دوست در جلوی خانواده
گروه‌های اجتماعی مثلا : انجام دادن وظایف محول شده به نحو احسنت
تناسب مفهوم ارانه شده با مخاطب 0 تا 3
مستقیم ارائه نشدن 0 تا 3
غیر مستقیم به صورت قصه‌گویی 0 تا 3
به صورت پرسشی 0 تا 3
به صورت بازی و سرگرمی 0 تا 3
نصحیت‌گونه نبودن 0 تا 3
شعاری نبودن 0 تا 3
میزان شادی و هیجان 0 تا 3

4-2-5-6 اعتقاد برنامه‌ساز
تعداد قابل ملاحظه‌ای از مصاحبه‌شوندگان بر این نکته تأکید داشتند و به ویژه این مورد را در مورد تولید برنامه‌های کودک قابل اعتنا برشمردند که تا خود برنامه‌ساز معتقد به مطلبی نباشد نخواهد توانست تأثیر عمیقی بر مخاطب بگذارد. از این رو ما برای این بخش از شاخص‌های تعیین موفقیت برنامه امتیازی بین صفر تا چهار نمره را در نظر گرفتیم.
در مجموع تمام شاخص‌ها به نحوه اجمال در جدول شماره بیست نشان داده شده و مجموع آن ملاک تشخیص موفقیت یک برنامه در انتقال مفاهیم اخلاقی به کودکان خواهد بود.

جدول 4-17 : جدول نهایی امتیاز دهی برنامه‌ها
ملاک سنجش نمره
تناسب قالب با ایده 0 تا 10
انتخاب ژانر مناسب 0 تا 10
رعایت اصول برنامه‌سازی 0 تا 36
رعایت ویژگی‌های مخاطب 0 تا 16
نحوه انتقال مفاهیم 0 تا 24
اعتقاد برنامه‌ساز 0 تا 4
جمع بندی 0 تا 100

مطلب مرتبط :   سوهانک، امداد، کمیته، خیابان

4-2-6 نقد برنامه‌های منتخب دو کانال
4-2-6-1 برنامه خاله اورانوس

این برنامه در مردادماه 1391 از شبکه ست سون پارس برای مخاطب کودک و خردسال پخش شد .این برنامه با محوریت قصه‌گویی خاله اورانوس اجرا می‌شد. که خاله اورانوس بعد از اینکه بچه‌های حاضر در استودیو- با نام‌های ایرانی به ویژه اهل بیتی – به دوستان و خانواده‌هایشان سلام و حال و احوال می‌کردند یک قصه برای بچه‌ها تعریف می‌کردند.

تصویر 4-1 : مسابقه مختلط خاله اورانوس
سپس در میان برنامه یک مسابقه نه چندان مهیج با تأکید بر اختلاط دختر و پسر –تصویر 4-1- با مجری‌گری خودش برگزار می‌شود و بدون اشاره به برنده یا بازنده به استودیو برمی‌گشتند.

تصویر 4-2 : در آغوش کشیدن کودکان
و شاهد یک قصه از کتاب مقدس از پیامبران یا حضرت عیسی (ع) برای کودکان هستیم که در این قصه به طور خیلی مستقیم آموزه‌های دینی به کودکان آموزش داده می‌شد. و با لمس کودکان و در آغوش کشیدن آنها- تصویر 4-2- سعی در القای محبت خویش به آنها داشت.

تصویر 4-3 : رقص و آواز در برنامه خاله اورانوس
در تیتراژ ابتدایی این برنامه –تصویر 4-3- شعر زیر با آهنگ به همراه رقص خاله اورانوس با بچه‌ها خوانده می‌شود :
تیتراژ ابتدایی برنامه خاله اورانوس
بیایید ببینید بشینید همین‌جا
بیایید بچه‌ها بازی کنیم ما
باهم باشیم و باز شادی کنیم ما
کلامو باز کنیمو باز درس بگیریم
مسیحو بشناسیم آروم بگیریم
می‌خوام برات بگم هر دم یه قصه
دلت رو پاک کنی از غم و غصه
خدای ما همون عیسی مسیحه
همون درمون هر درد مریضه
مسیح برای ما آب حیاته
شبان نیکو و راستی و راهه
اگه که تشنه‌ای یا که گرسنه
مسیح سیرت کنه کارش درسته
بیایید ببینید بشینید همین‌جا
چه خوش میگذره با ما
همه دور مسیحا به دور از غم دنیا
بیایید ببینید بیایید ببینید
جدول 4-18 : ارزیابی برنامه قصه‌های خاله اورانوس
مشخصات کلی برنامه قصه‌های خاله اورانوس
مخاطب برنامه خردسال و کودک
قالب برنامه ترکیبی (قصه‌گویی، نمایشی، مسابقه)
ژانر برنامه موزیکال، درام
زمان برنامه 20 دقیقه
رعایت اصول برنامه‌سازی
استفاده از نیروی متخصص 0
پژوهش برنامه 0
فیلمنامه (سناریو) 2
دکور میزان جذابیت 1 میزان نوآوری 1
رنگ میزان جذاب 1
آهنگ استفاده از ساز کودکانه 0 ریتم متناسب با روحیه کودک 1
شعر قابلیت فهم 1 میزان جذابیت 1
آواز خوانندگی آواز 0
رقص نوع رقص 2 ریتم متناسب با روحیه کودک 2
مجری‌گری اجرای صحیح 2 آشنا با روحیه کودک 2
تعامل با کودکان حاضر در استودیو توسط مجری 2
مقدار رضایت کودکان حاضر در استودیو 0
عروسک 0
رعایت ویژگی‌های مخاطب
شناخت نیازهای مخاطب 1
رعایت ویژگی‌های مخاطب مراعات زمان 1
ویژگی‌های شناختی مراعات سطح درک شناختی 2
مراعات میزان گنجینه