مصاحبه، زیست‌محیطی، معدن، کمیته

دانلود پایان نامه

هستم مرا راهنمایی می‌کردند که در کجا ماموران سازمان محیط زیست نیستند و می‌توانیم ماهی بگیریم!
عدم رشد نگاه زیست‌محیطی در کشور
PB35
این نشانه خوبی نیست و به این معناست که ما نتوانستیم مردم را همراه خود کنیم که آنها هم مانند ما نگهبان محیط زیست باشند.
ناکارآمدی مدیران سازمان در عدم آموزش و جلب همراهی مردمی
PB36
و بپذیرند که حفظ محیط زیست یعنی کمک به بقا، افزایش درآمد و افزایش تولید خودشان.
لزوم تغییر نگاه مردمی به محیط زیست به یک عامل مؤثر اقتصادی
PB37
ما در بخش توسعه کشور از مسایل محیط زیست غفلت کرده‌ایم؛
توسعه ناپایدار کشور
PB38
ما منافع محیط زیستی را به درستی مورد ارزیابی قرار نداده‌ایم.
عدم ارزیابی دقیق منافع طبیعی در توسعه
PB39
یعنی معادل ریالی و مالی آنها را برآورد نکرده‌ایم و هزینه‌های محیط زیستی را در نظر نگرفته‌ایم.
عدم توجه به تحلیل‌های اقتصادی زیست‌محیطی
PB40
در زاینده‌رود هم همین اتفاق افتاده و تقاضای زیادی برای آب در بخش کشاورزی ایجاد کرده‌ایم و دلمان را به افزایش محصولات کشاورزی خوش کرده‌ایم اما از طرف دیگر نتوانسته‌ایم منافع محیط زیستی را لحاظ کنیم.
توسعه ناپایدار کشاورزی، عامل مخرّب محیط زیست
PB41
بنابراین برنامه‌های توسعه کشور باید مبتنی بر توان اکولوژیکی منابع ما باشد.
ضرورت توجه به ظرفیت طبیعی در امر توسعه
PB42
ما هیچ‌وقت اقتصاد محیط زیست را مورد نظر قرار نداده‌ایم.
عدم توجه به اقتصاد محیط زیست
PB43
مثلا در “موته” استان اصفهان، معدن طلا وجود دارد. به طور مثال از این معدن ماهانه 20 کیلوگرم طلا به صورت خالص استخراج می‌شود که با قیمت امروز حدودا دومیلیارد تومان تولید می‌شود. حال اگر هزینه‌ها را محاسبه کنیم، بسیار کمتر از این رقم سود این معدن است.
ظرفیت‌های اقتصادی منابع طبیعی کشور در بخش معادن
PB44
اما در کنار همین معدن، یکی از زیستگاه‌های بسیار خوب و شگفت انگیز و یکی از جمعیت‌های بسیار مناسب آهو را داریم. ما فقط داریم این زیستگاه را نگه می‌داریم و اما هیچ‌وقت توجه نکرده‌ایم که آیا می‌توانیم مثل سایر کشورها یک سافاری پارک داشته باشیم.
ضرورت اتخاذ رویکرد اقتصادی به منابع طبیعی
PB45
تا توریست برای دیدن این آهوها وارد منطقه شود و هزینه پرداخت کند.
ظرفیت کشور در جذب گردشگر زیست‌محیطی
PB46
ممکن است اگر با این رویکرد به منطقه موته توجه شود، منافع توریسم در موته بیشتر از منافع معدن طلا باشد.
ارزش بالای ربرآوردهای ریالی منابع طبیعی
PB47
اما هیچ وقت به محیط زیست به عنوان یک ظرفیت تولید درآمد نگاه نکرده‌ایم.
عدم اتخاذ رویکردهای اقتصادی به محیط زیست
PB48
در واقع هنوز نمی‌دانیم در کنار معادنی که داریم ذخیره گیاهی و جانوری کشورمان نیز سرمایه ما محسوب می‌شود.
عدم اتخاذ رویکردهای اقتصادی به محیط زیست
PB49
هنوز نپذیرفته‌ایم که باید برای محیط زیست هزینه کنیم و محیط زیست و توسعه در مقابل یکدیگر قرار نگرفته‌ است!
عدم تقابل و تضادّ درونی توسعه و محیط زیست
PB50
به نظر بنده،‌ محیط زیست باید در ایران حق وتو داشته باشد.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در خط‌مشی‌گذاری
PB51
وقتی که محیط زیست در کمیته تخصیص آب وزارت نیرو عضو نباشد چگونه می‌توانیم برای احقاق حق‌آبه خود چانه زنی کنیم؟
عدم توجه به نقش سازمان در گروه‌های ذینفع کاملاً مرتبط
PB52
شورای عالی محیط زیست نیز در صورتی کارایی لازم را خواهد داشت که رییس سازمان حفاظت از محیط زیست رییس آن بوده و اگر هرچه گفت عمل شود.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در شورا
PB53
وقتی تابع اولویت مردم ایران، محیط زیست نبوده و مردم خواسته‌های ابتدایی و اولیه دارند،
متوقف بودن نیازهای عمومی در سطوح معیشتی
PB54
اگر بخواهیم کار زیربنایی، اصولی و پایدار انجام دهیم باید ابتدا روشنگری را از سطوح پایین جامعه آغاز کنیم.
ضرورت توجه به امر آموزش از سطوح پایین جامعه
PB55
در کمیته تخصیص آب بین محیط زیست، کشاورزی، آب شرب، صنعت و غیره چانه زنی می‌شود؛
فرهنگ چانه‌زنی در خصوص منافع ملّی زیست‌محیطی
PB56
که عقیده داریم محیط زیست باید در راس این کمیته بوده و باید قانون در این زمینه اصلاح شود.
لزوم برخورداری سازمان از وزن بیشتر در کمیته تخصیص آب
PB57
همچنین بر اساس قانون اساسی مجلس قانونگذار بوده و شورای عالی محیط زیست نمی‌تواند خارج از اختیاراتش تصمیم بگیرد.
وجود نهاد نظارتی تقنینی بر عملکرد شورا
PB58
چون دستگاه‌های نظارتی از دولت توضیح می‌خواهند.
ضرورت پاسخگویی دولت به دستگاه‌های نظارتی قوه مقننه
PB59
وقتی ساختار به گونه ای است که استاندار به مدیرکل محیط زیست می گوید اعتباراتت را می‌دهیم به شرطی که این کار را انجام دهید، دیگر چه انتظاری می‌توان از مدیر کل محیط زیست استان داشت.
تضادّ احتمالی نظرات استانداری‌ها با منافع زیست‌محیطی
PB60
یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع این مشکلات آن است که فعالیت سازمان محیط زیست زیر نظر شورای عالی محیط زیست صورت پذیرد.
اهمیت احیاء مجدّد شورای عالی محیط زیست

مطلب مرتبط :   فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط با مشتری

در نتیجه انجام مصاحبه دوم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه نخست (A)، در مجموع 11 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 62 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-5: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد دوم (B)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PB37
2
استعدادهای طبیعی کشور
PB43
3
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PB34, PB36, PB54
4
گرایش زیست‌محیطی شهروندان
PB35
5
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PB3, PB4, PB5, PB8, PB12, PB41
6
گرایش زیست‌محیطی دولتمردان
PB3, PB4, PB5, PB8, PB16
7
گرایش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PB16
8
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PB6, PB7, PB59
9
ناهمخوانی قدرت رسمی با اختیارات واقعی
PB51
10
تسامح در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PB2, PB21
11
هزینه- منفعت کمّی منابع طبیعی کشور
PB38, PB39, PB42, PB46, PB47, PB48
12
ظرفیت‌های جذب توریسم سبز
PB44, PB45, PB46
13
اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها
PB57, PB58
14
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PB40, PB45
15
تأثیر رفاه بر کنش زیست‌محیطی
PB53
16
دولت، بزرگترین مخرّب محیط زیست
PB1
17
اهمیت استقلال مالی محیط زیست
PB6, PB7, PB59
18
کارکرد وحدت‌بخشی سیاستی شورا
PB9, PB60
19
عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن
PB14, PB15, PB18, PB19, PB49
20
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PB46, PB47, PB49
21
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PB22, PB23, PB24, PB25
22
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PB20
23
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PB20
24
مطلوبیت بازنگری و افزایش اعضاء شورا
PB10, PB11, PB13
25
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PB28, PB29
26
تعلیم و تربیت دانشگاهی
PB12
27
محوریت اصل 50 قانون اساسی در تدوین
PB17
28
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست‌های زیست‌محیطی
PB38
29
اهمیت مشارکت مردمی سبز
PB26, PB27, PB28, PB29, PB30, PB31, PB32, PB33, PB11, PB13
30
ضعف بدنه مدیریتی بوروکراسی محیط زیست
PB25, PB35
31
اختیارات محدود سازمان حفاظت محیط زیست
PB50, PB51, PB52, PB56
32
تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین
PB53, PB54

مطلب مرتبط :   فرآیند حل مسئله و فرآیندهای تفکر

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، “مفاهیم جدید” ظهور یافته در مصاحبه دوم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت یک مقوله جدید شکل گرفت و 7 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت.
جدول4-6: شکل‌گیری مقوله از مفاهیم مصاحبه B
عنوان مقوله ظهور یافته
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌ها و نهادهای آموزشی
تعلیم و تربیت دانشگاهی

جدول4-7: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه B
عنوان مقوله تکمیل شده اول
عنوان مفهوم زیرمجموعه
فراکسیون محیط زیست قوه مقنّنه
نقش انفعالی فراکسیون محیط زیست

اهمیت نظارت تقنینی بر خط مشی‌ها

عنوان مقوله تکمیل شده دوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار

دولت (قوه مجریّه)، بزرگترین مخرّب محیط زیست

عنوان مقوله تکمیل شده سوم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
منابع مالی زیست‌محیطی
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست

اهمیت استقلال مالی محیط زیست

تأثیر عوامل اقتصاد کلان بر تدوین

عنوان مقوله تکمیل شده چهارم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
نظام ارزشی عمومی محیط زیست
ارزش‌محوری نظام تدوین خط مشی زیست‌محیطی

عدم تضادّ ماهوی توسعه و پایداری آن

رویکرد بلندمدّت در تجزیه و تحلیل‌ها

عنوان مقوله تکمیل شده پنجم
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائ