مراسم، صیغه‌ی، عقد، زن

دانلود پایان نامه

)  1  101  لذا شما در خانواده‌های متدین که زن و شوهر به این حدود اهمّیت میدهند، می‌بینید که سالهای متمادی با هم زندگی میکنند. زندگی طولانی در کنارهم در خانواه های متدین در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (23/12/79)  1  102 اینقدر که میگوییم اسلام مردها را، زنها را به نپرداختن به نامحرم، نگاه نکردن به نامحرم، عدم اختلاط زن و مرد تشویق میکند این برای خاطر همین است و برای این است که مردها به زنهای خودشان علاقه داشته باشند، زنها هم به مردهای خودشان علاقه داشته باشند؛ تا محیط خانواده محیط گرم و باصفایی باشد، پس برای ازدواج این چیزها را باید رعایت کنند. علاقمندی زن و شوهر در نتیجه رعایت عفت و حجاب مساوی با گرمی خانواده  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 103 مسئله‌ی محرم و نامحرم و اینکه زن آرایش کرده بیرون نیاید و خودش را به نامحرم نشان ندهد، حریمهایی است که در اسلام برای زن و مرد گذاشته شده است و اینجا   فایده‌ی خودش را میبخشد. عدّه‌ای خیال میکنند که این رو بگیر و رونگیر، نگاه کن و نگاه نکن و هی امرونهی به زن و مرد که چرا مثلاً مراعات حدود را نمیکنید، کار بیخودی است که اسلام همینطور افراد را محدود کرده است. نخیر؛ این‌طور نیست، این به زندگی خانوادگی شما، به دل شما و به آن اعتمادی که در محیط خانواده لازم دارید، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد. رعایت حریم ها از سوی زن و شوهر موجب افزایش اعتماد در محیط خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1 104 هوشمندان بفهمند اینکه در شرع مقدّس راجع به محرم و نامحرم گفته‌اند، یا مثلاً زن آرایش کرده بیرون نیاید و در مقابل مرد با جلوه‌گری حرف نزند و یا مرد با نگاه هیز به زن نگاه نکند؛ اینها برای چیست؟ اینها همه‌اش برای این است که این خانواده‌ی کوچکی که شما تشکیل داده‌اید، بنیانش مستحکم باشد؛ نه آن خانم چشم و دلش جایی دیگر برود، نه آن آقا چشم و دلش جای دیگری بچرخد. اینها برای استحکام خانواده است.

اینکه به مردها گفته‌اند به چهره‌ی آرایش‌کرده‌ی زن دیگری غیر از همسرتان نگاه نکنید و از مخالطتها و معاشرتهای مضرّ اجتناب ورزید، بخش عمده‌اش برای این است که محیط داخل خانواده، محیط امن و امان شود و زن و شوهر، اختصاصی هم باشند. اینهاست که محبّت را پایدار و بنیان خانواده را مستحکم میکند. رعایت حریم های اسلامی  عامل استحکام سازی خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/2/82) 2  105 ماندن خانواده بسته به این است که طرفین قضیه و جامعه‌ و قانون آن را محترم بشمارند. محترم شمردن خانواده عاملی جهت ماندگاری خانواده  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (1/1/77) 1  106 این است که وقتی شما در خانواده‌های قدیمی نگاه میکنید، می‌بینید زن و شوهر چه محبّتهایی به هم دارند. شصت سال، هفتاد سال، پنجاه سال با هم زندگی میکردند، با محبّت، با صمیمیّت، با صفا. محبت و صمیمیت عامل تداوم زندگی مشترک در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 1  107 این رابطه‌ی انسانی، بر اساس محبّت و رابطه‌ی عاطفی استوار است.  محبت و رابطه عاطفی عامل استواری رابطه انسانی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/9/75)  1  108 محبّت، خانواده را پایدار میکند. پایداری خانواده با محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76)  1 109 دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبّت بورزند؛ چون محبّت آن ملاطی است که اینها را برای هم حفظ میکند، در کنار هم نگه میدارد و نمیگذارد از هم جدا شوند. محبت ملاط حفظ زن و شوهر در کنار هم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76) 1  110 بالاتر از واقعیات زندگی، آرزوها و عشقها و احساسات انسانی در زندگی نقش دارند. نقششان هم نقش تبعی و درجه‌ی دوّم نیست، بلکه نقش اصلی است و میتواند مناط  این بنای فخیم و بسیار مستحکم قرار بگیرد.  عشق و احساسات انسانی ملاط بنای مستحکم خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/78)  1 111 در استحکام بنیان خانواده، خود زن و شوهر بیشترین نقش را دارند. با گذشت خودشان، با همکاری خود، با مهربانی و محبّت و اخلاق خوب خودشان – که از همه مهم‌تر هم محبّت است – میتوانند این بنا را ماندگار و این سازگاری را همیشگی بکنند.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، بینالمللی، راهبردیتیتر نوشتهتحقیقی با کلمات کلیدی:

این حسن و این محبّتهاست که بنای خانواده را ماندگار میکند و لذا اسلام به این چیز‌ها اهمّیت داده است. ماندگاری و سازگاری همیشگی زن و شوهر با محبت و مهربانی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/11/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (23/12/79) 2  112 در کشور ما و در بسیاری از جوامع شرقی، به‌خصوص جوامع اسلامی، هنوز کمربند خانواده محفوظ است. آن پیوند خانوادگی، بحمدالله هست. آن صمیمیت و صفا و محبّت هست. زن دلش برای مرد خود میتپد، مرد هم دلش برای زن خودش میتپد، یکدیگر را از اعماق دل دوست دارند و زندگی صمیمی‌‌دارند. در جاهای دیگر این چیزها خیلی کم است. در کشور‌های ما به‌خصوص در ایران، زیاد است. این را تأمین کنید.

شما وقتی به آثار وارده در شرع مقدس نگاه می کنید ، می بینید همه توصیه هایی که به زن و شوهر شده است در همین جهت است اینکه به مردها گفته اند به چهره آرایش کرده زن دیگری غیر از همسرتان نگاه نکنید و از مخالطتها و معاشرت های مضر اجتناب ورزید، بخش عمده اش برای این است که محیطداخل خانواده، محیط امن و امان شود و زن و شوهر ، اختصاصی هم باشند. اینهاست که محبت را پایدار و بنیان خانواده را مستحکم می کند.  محفوظ ماندن کمربند خانواده با صمیمیت و محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد     (2/1/80 )

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد     (28/2/82)  2  113 محیط خانواده، محیط آرامش است. باید محیط آرامش باشد. این به‌‌معنای آرامش در مقابل تلاطم است.   آرام بودن  محیط خانه در برابر تلاطم ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81)  1  114 انسان گاهی در زندگی‌اش دچار تلاطم میشود. یک آرامشی به انسان میدهد که متلاطم نباشد. این در صورتی است که فضای خانه، فضای متلاطمی‌‌نباشد. فضای آرام خانه آرامش بخش انسان ها در تلاطم ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81) 1  115 وقتی خانواده سست شد، نسلهایی که همین‌طور پشت سر هم می‌آیند، بی‌حفاظ‌اند.  بی حفاظی نسل ها  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (18/12/76) 1  116 اگر خانواده‌ای در جامعه‌ نباشد همه‌ی تربیتهای بشری ناکام خواهد ماند  ناکامی تمام تربیت های بشری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1  117 تا فرهنگ این جوامع تضعیف شود؛  تضعیف فرهنگ یک کشور در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76)  1  118 آن کسانی که میخواهند فرهنگ جامعه  ای را در مشت خود بگیرندمعمولاً متزلزل‌کردن بنیان خانواده است.. تسخیر  فرهنگ یک جامعه با متزلزل کردن خانواده  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80) 1  119 آن کسانی که میخواهند در یک کشور یا جامعه‌ای نفوذ پیدا کنند،معمولاً متزلزل‌کردن بنیان خانواده است. نفوذ در جامعه ای با متزلزل کردن خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80  1 120  تا بتوانند سوار اینها شوند.  سوار بر فرهنگ جوامع در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76) 1 121 و فرهنگ خود را به آنها تحمیل نمایند، یکی از کارهایشان معمولاً متزلزل‌کردن بنیان خانواده است.،. تحمیل فرهنگ خود در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80 1  122 جامعه‌ای است که در آن مواریث فرهنگی و فکری و عقاید نسلها به‌یکدیگر آسان منتقل نمیشود. عدم انتقال آسان مواریث فرهنگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/10/77)  1  123 خانواده که نبود،انتقال تجربیات مثبت و خوب و با ارزش نسل گذشته به نسل بعد نیست. عدم انتقال تجربیات با ارزش نسل های گذشته در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/3/79) 1  124 از دستدادن هویت فرهنگی است با برهم‌خوردن بنیان خانواده‌ها در جامعه‌ آسان میشود. بی هویتی فرهنگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (26/1/76) 1  125 در آن جاهایی که خانواده دچار اختلال میشود معمولاً اختلافات فرهنگی- اخلاقی به‌وجود می‌آید. بوجود آمدن اختلافات فرهنگی و اخلاقی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/1/78) 1 126 جامعه‌ی بی‌خانواده، جامعه‌ی آشفته‌ای است. جامعه ای آشفته  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/10/77) 1  127 جامعه بی خانواده جامعه‌ی نامطمئنّی است. جامعه ای نامطمئن  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/10/77)  1  128 اگر خانواده‌ای در جامعه‌ نباشدهمه‌ی تربیت‌های بشری انسان ناکام خواهد ماند. ناکامی تربیت های بشری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1  129 جامعه‌ بی خانواده در آن تربیت انسان به راحتی و روانی صورت نمیگیرد. سخت شدن تربیت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/10/77) 1  130 خانواده که نبود، نوجوان نیست، کودک نیست، مرد و زن صالح نیست. نبود خانواده