مراسم، صیغه‌ی، عقد، زن

دانلود پایان نامه

ز همین اوّل عمر ازدواج تا ـ ‌ان‌شاءالله‌ ـ هشتاد، نود سالگی که عمر خواهید کرد، ادامه خواهد داشت. تداوم آرامش به شرط تداوم محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  1 41 اگر با هم مهربان باشید و اگر با هم به شرایط درست عمل کنید گاهی هم ممکن است اختلاف سلیقه‌ای پیش آید؛ اینها اهمّیتی ندارد؛ اینها مانع از آن حالت آرامش نیست. آرامش بخش بودن مهربانی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  1  42 محبّت که بود، فضا، فضای اُنس میشود. ایجاد کننده انس در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76) 1 43 محبّت خیلی چیز خوبی است. محبّت که بود، وفاداری هم هست. ایجاد کننده وفادارای در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76)  1 44 محبت که بود بی‌وفایی و بی‌صفایی و خیانت به یکدیگر، دیگر نخواهد بود. نبود خیانت و بی وفایی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76) 1 45 اگر روابط زن و مرد با هم، کاملاً عادلانه و اسلامی و صحیح و محبّت‌آمیز باشد، رفتار این و آن تأثیری نمیگذارد؛ یعنی تحصیلات این و آن، اصلاً جرأت و مجال وجود و حضور پیدا نمیکند. عدم مجال ظهور و بروز دخالت‌های دیگران در دیدار با اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(14/8/75) 1 46 محبت که بود فضای قابل تحمّل و مورد استفاده و شیرین ایجاد میگردد. ایجاد فضای قابل تحمل در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76) 1 47 کارهای سخت به برکت محبّت برای انسان آسان میشود.

در راه خدا هم اگر انسان با محبّت وارد شود، همه‌ی کارها آسان خواهد شد. مشکلات آسان خواهد شد.

اگردر زندگی محبّت وجود داشت، سختی‌های بیرون خانه آسان خواهد شد. برای زن هم سختی‌های داخل خانه آسان خواهد شد. آسان شدن سختی ها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(30/7/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(30/7/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/1/77) 3  48 اگر با هم مهربان باشید و اگر با هم به شرایط درست عمل کنید گاهی هم ممکن است اختلاف سلیقه‌ای پیش آید؛ اینها اهمّیتی ندارد؛ اینها مانع از آن حالت آرامش نیست. بی اهمیتی اختلاف سلایق در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1  49 وقتی محبّت باشد، از محبّت خارها گل میشود. گل شدن خارها در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/1/78) 1 50  اگر چیز ناخوشایندی هم در همسر وجود داشته باشد، وقتی محبّت بود، آن چیز‌های ناخوشایند، به‌کلّی رنگ میبازد به چشم نیامدن امور ناخوشایند در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (15/1/78) 1 51   محبّت همه‌ی چاله‌ها را صاف میکند. صاف کننده تمام چاله ها در مراسم اجرای ص عقد (15/1/78) 1  52 یواش یواش با افسون محبّت، میتواند گره اوقات تلخی و بداخلاقی مرد را باز کند، از بین رفتن کدورت ها و بد اخلاقی ها  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 53 زن و مرد به یکدیگر احتیاج دارند، یکی از احتیاجهایشان همان احتیاج جنسی است، امّا همه‌اش آن نیست، احتیاج عاطفی هست، احتیاج روحی هست. انسان مجبور است تو یک محیط انس و صفا و محبّتی زندگی کند، آن کجاست؟ آن خانواده است.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درباره بسته بندی کالا و هزینه تولید

یواش یواش با افسون محبّت، میتواند گره اوقات تلخی و بداخلاقی مرد را باز کند، و ببیند که او چه احتیاج داشت.  بر طرف شدن احتیاجات زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  2  54 زن و شوهر باید به هم محبّت داشته باشند و همین محبّت، همزیستی آنها را آسان خواهد کرد. محبّت هم به پول و تشریفات و این چیزها بستگی ندارد. آسان شدن همزیستی بین زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (4/9/75) 1 55 همین ! کارهایی که محبّت را کم میکند، انجام ندهید. انجام اموری که عامل کاهش محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70) 1  56 اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدیگر بی‌اعتنایی و بی‌توجهی کنند و بتدریج حالت بی‌محبّتی از یک طرف به وجود بیاید، چون بی‌محبّتی مرضی مسری است، حتماً به آن طرف دیگر هم سرایت میکند. اینطوری است. نباید بگذارید، هر دو باید تلاش و کوشش کنید. این پایه‌ی اصلی است.  بی اعتنایی و بی توجهی به احساسات یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79) 1  57 درست نگاه کنید ببینید شوهر شما یا زن شما روی چه چیزهایی خیلی حسّاس است، از آنها اجتناب کنید. بعضی‌ها بی‌اعتنایی میکنند.  بی اعتنایی به حساسیت‌های یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70)  1 58 فرض بفرمایید زنهایی هستند که هوسهای شخصی خود را بر راحتی و آسایش شوهر ترجیح میدهند. چه لزومی‌‌دارد؟ اصل کار، شما دو نفر هستید. همه‌ی دنیا فرع شمایند. همدیگر را داشته باشید  ترجیح دادن هوسهای شخصی خود بر راحتی همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70) 1  59 مواظب باشید چیز‌هایی که شما را از هم گله‌مند و بیزار میکند، از شما سرنزند. انجام امور تنفرآمیز در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70) 1

جدول ‏4‑12: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونمحبتوعواطفزنوشوهر

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 محبت اصل قضیه ازدواج(17/10/74) 1 1 وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت

وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت

2 لزوم شناخت جایگاه زن و شوهر(22/12/78) 2 1
3 عدم مجال تأثیرگذاری رفتار دیگران با روابط اسلامی و صحیح زن و مرد(14/8/75) 3 1
4 تداوم محبت زناشویی با داشتن روابط اسلامی(23/12/79) 4 2
5 عدم مجال تأثیرگذاری رفتار دیگران با روابط عادلانه  زن و مرد(14/8/75) 5 1
6 رعایت حریم های زن و مرد موجب افزایش علاقه زن و شوهر به یکدیگر (2/7/64) 6 1
7 افزایش محبت به همسر با وفاداری(30/07/76) 7 1
8 رعایت حریم محرم و نامحرم موجب افزایش صمیمیت در خانه(28/6/81) 8 1
9 پایداری محبت با رعایت مقررات اسلامی  (28/2/82) 9 1
10 نگهداشتن محبت با اعتماد سازی (28/9/74) 10 1
11 پایداری محبت و ایجاد انس با اطمینان سازی(28/9/74) 11 1
12 داشتن نفوذ معنوی در همسر  (11/12/77) 12 1
13 نفوذ معنوی همان پیوندو ارتباط قلبی زن و شوهر(11/12/77) 13 1
14 پارادوکس عشق ورزی همراه با خشونت(12/12/62) 14 1
15 اخلاق و رفتار خوب عامل افزایش محبت(30/7/76) 15 2 وظایف زن و شوهر جهت ایجاد و حفظ محبت
16 ماندگاری محبت با رعایت حقوق یکدیگر(11/12/77) 16 1
17 ماندگاری محبت با رعایت حدود خود(11/12/77) 17 2
18 لزوم داشتن محبت به یکدیگر(20/4/70) 18 1
19 مهربان بودن با یکدیگر (20/4/70)، (30/7/76) 19 2
20 حفظ محبت خدادای به هم(17/10/74) 20 1
21 رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن مودت و رحمت(30/7/76) 21 1
22 رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن رابطه دوستانه(30/7/76) 22 1
23 رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن رابطه مهربانانه(30/7/76) 23 1
24 عشق ورزی به یکدیگر(30/7/76) 24 1
25 مهربانی همراه با محبت(30/7/76) 25 1
26 داشتن نگاه محبت آمیز به یگدیگر و حفظ آن(22/12/78) 26 1
27 حفظ و نگهداری عشق(22/12/78) 27 1
28 توجه به احساسات  یکدیگر (16/5/79) 28 1
29 تراوش محبت از ناحیه خود بجای انتظار محبت(19/7/79) 29 1
30 مسری بودن محبت(19/7/79) 30 1
31 افزایش محبت خود به همسر با محبتورزی(30/07/76) 31 1
32 محبت اساس خوشبختی(19/1/77) 32 1
جمع کل 36
33 محبت ورزی و دوست داشتن یکدیگر اساس خوشبختی(19/1/77) 33 1 آثار محبت

آثار محبت

34 محبت موجب ماندگاری بنای خانواده(23/12/79)، (24/9/76)، (2/1/80 ) ، (22/12/78)، (17/11/79) (4/9/75) ، (5/12/62) 34 8
35 آباد ساز زندگی(30/07/76) 35 1
36 از بین برنده اضطراب ها و ایجاد آرامش(30/07/76) 36 1
37 آسودگی در محیط محبت آمیز خانوادگی(6/6/81) 37 1
38 مواجه با همسری عاشق لحظه آرامش(6/6/81) 38 1
39 آرامش مرد در داشتن زنی با محبت و همراه(11/7/81) 39 1
40 تداوم آرامش به شرط تداوم محبت(11/7/81) 40 1
41 آرامش بخش بودن رابطه مهربانی(11/7/81) 41 1
42 ایجاد کننده انس(24/9/76) 42 1
43 ایجاد کننده وفادارای(24/9/76) 43 1
44 نبود خیانت و بی وفایی(24/9/76) 44 1
45 عدم مجال ظهور و بروز دخالت‌های دیگران(14/8/75) 45 1
46 ایجاد فضای قابل تحمل(24/9/76) 46 1
47 آسان شدن سختی ها(30/7/76)، (19/1/77) 47 3
48 بی اهمیتی اختلاف سلایق(11/7/81) 48 1
49 گل شدن خارها(15/1/78) 49 1
50 به چشم نیامدن امور ناخوشایند(15/1/78) 50 1
51 صاف کننده تمام چاله ها(15/1/78) 51 1
52 از بین رفتن کدورت ها و بد اخلاقی ها(11/7/81) 52 1
53 بر طرف شدن احتیاجات زن