مراسم، صیغه‌ی، زن، شوهر

دانلود پایان نامه

‌ی عقد (11/7/81) 1 204 این را شما خانمها بدانید؛ وجود شما آن تحوّلی را در روحیّات مرد به‌وجود می‌آورد که گاهی هیچ عاملی نمیتواند آن تحوّل را ایجاد کند. وجود زن متحول کننده روحیه مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 205 شما میتوانید دل مرد را گرم کنید و به او امیدواری به زندگی و شوق ادامه‌ی کار بدهید. گرم کننده دل مرد جهت شوق کار در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1 206 او را به ایستادگی و مقاومت در میدانهای زندگی تشویق کند و تحریض نماید.

میدان‌هایزن باید او را به ایستادگی و مقاومت در میادین زندگیتشویق کند تشویق همسر جهت ایستادگی در میادین زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(10/2/75) 2 207 مرد، باز هم برای او نقطه‌ی اتکّایی است. باید به او تکیه کند. باید او را از لحاظ روحی چنان حفظ کند که بشود به او تکیه کرد. توجه به نقش قوامیت مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(22/12/78) 1 208 بعضی از زنها نسبت به مردها سختگیری میکنند، مثلاً باید این را حتماً بخری! باید این‌جور خانه‌ای حتماً فراهم کنی! فلان‌کس این‌طور خریده، من اگر نخرم مایه‌ی سرشکستگی میشود. با این حرفها شوهر خود را اذیت میکنند که این درست نیست. اذیت کردن شوهر با سختگیری کردن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(18/5/74) 1 209 زن باید بر مرد فشار روحی و اخلاقی وارد نسازد. وارد نکردن فشار روحی بر شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(10/2/75) 1 210 زن نباید کاری کند که شوهرش در امر زندگی‌ مستأصل شود و خدای ناکرده متوسّل به راه‌های خلاف و نادرست شود. مستأصل نکردن شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(10/2/75) 1 211 بعد از انقلاب طور دیگری پیش آمد. بعضی زنها چسبیدند به شوهرها که چی به دست آوردی؟ فلان کس خانه‌دار شد، ماشین‌دار شد، صندلی قرمز مجلس گیرش آمد، فلان مسئولیّت را به او دادند، آنجا احترامش میکنند، سفر خارجی مرتّب دارند. تو چی؟ یک بی‌عرضه‌ی به‌تمام معنی! بعضی از خانمها متأسّفانه، شوهرهایشان را اینطور خطاب میکنند. شوهر هم یکی دو بار دعوا میکند، اوقات تلخی میکند، از خودش دفاع میکند، آخرش خلع سلاح میشود! نداشتن انتظارات مادی زیاد از شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81) 1 212 اگر چنانچه کار شوهرش مستلزم این است که مثلاً نمیتواند یک مقداری به وضع خانواده رسیدگی کند، این را مرتّب به رخ او نکشد. به رخ نکشیدن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(10/2/75) 1 213 تو چی؟ یک بی‌عرضه‌ی به‌تمام معنی! بعضی از خانمها متأسّفانه، شوهرهایشان را اینطور خطاب میکنند. عدم تحقیر همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81) 1 214 حقّ مرد بر گردن زن این است که زن حفظ امانت او را بکند. هم امانت مال، هم امانت ناموس و نگذارد که مرد از ناحیه‌ی او زیانی و صدمه‌ای ببیند. حفظ امانت مالی و ناموسی همسر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1 215 یکی از حقوق مرد بر گردن زن این است که زن بدون اجازه‌ی شوهر از خانه خارج نشود. خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1 216 اگر مرد گفت از خانه نباید بروی بیرون، واجب است اطاعت کند. این یک وسیله‌ای است برای حفظ بنای خانواده. اطاعت از شوهر در خروج از خانه جهت حفظ بنای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1 217 اگر مرد گفت از خانه نباید بروی بیرون، واجب است اطاعت کند. این یک وسیله‌ای است برای حفظ بنای خانواده.

مطلب مرتبط :   رسانه های ارتباط جمعی و استراتژی بازاریابی

امّا اگر گفت شما از خانه بیرون نرو، خانه‌ی پدرت نرو، باید نروی. از خانه بیرون رفتنتان با اجازه‌ی شوهر؛ این است.

تکلیف شرعی فقط این است که حرف این را گوش کنید، وقتی گفت از خانه بیرون نروی، نباید بروی بیرون، این تکلیف است.

مرد فقط در چند مورد – که من یک مورد را تصریح میکنم و یکی، دو مورد دیگر را تصریح نمیکنم – حق دارد به زن دستور بدهد و زن موظّف است که دستور را عمل کند. آن موردی که تصریح میکنم، این است که مرد میتواند از خروج زن از خانه بدون اجازه‌ی خود جلوگیری کند؛ به‌شرط اینکه در هنگام عقد ازدواج، شرطی در این مورد انجام نگرفته باشد. اگر شرطی در بین نباشد، مرد میتواند مانع بشود. این، یکی از آن رازهای دقیق احکام الهی است و این حق فقط به شوهر داده شده و حتّی به پدر هم داده نشده است. پدر نمیتواند دختر خود را موظّف کند که اگر خواست بیرون برود، از او اجازه بگیرد. نه، پدر چنین حقی ندارد، یا برادر چنین حقی نسبت به خواهر ندارد؛ امّا شوهر این حق را نسبت به زن دارد. اطاعت از شوهر در خروج از منزل در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 4 218 در مورد پدر چنین حرفی نیست‌ها! پدر بگوید که راضی نیستم، البتّه پدر را نباید رنجاند، مادر را نباید رنجاند، امّا برای انسانی که عاقل و بالغ هست واجب نیست که اگر او گفت بیرون نرو، نمیدانم معاشرت نکن یا چه، اطاعت کند. امّا برای شوهر هست، واجب است. اگر شوهر دستور داد باید زن اطاعت کند. لزوم اطاعت از شوهر در امور معاشرتی و اجتماعی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1 219 حفظ عصمت و عفّت دختر، زن جوان توی منزل شوهرش، جزو مهم‌ترین چیزهاست. مهمترین چیز حفظ عصمت و عفت زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63) 1 220 وقتی مرد می‌آید تو خانه، در محیط خانه خستگی‌هایی که دارد اینجا گرفته میشود. رفع خستگی از مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(24/1/63) 1 221 شغل اصلی زن، شغل همسری و مادری است.

بنابراین نقش همسری، یک نقش بسیار مهمی‌‌است. بعد هم نقش مادری است.

بنابراین نقش همسری، یک نقش بسیار مهمی‌‌است. بعد هم نقش مادری است. مادری وظیفه ای مهم در دیدار با گروهی از خواهران(21/12/63)

در کنگره‌ی جهانی زن(17/11/66)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/7/81) 3 222 فرزندآوری یکی از مهم‌ترین مجاهدتهای زنان و وظائف زنان است. فرزندآوری مجاهدت مهم زن در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1 223 فرزندآوری یک مجاهدت بزرگ است. فرزندآوری مجاهدت بزرگ زن در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1 224 اگر زن و مرد را در تولید و «تکثیر نوع» که یکی از کارهای اساسی انسان است در نظر بگیریم، می‌بینیم در این زمینه نقش مرد یک نقش کمتر و نقش زن یک نقش بیشتر و طولانی‌تر است. دارای نقش طولانی تر تکثر نسل ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی‌‌(4/12/63) 1 225 برای زن دوران بارداری و شیرخوارگی فرزند هست و اصلاً امکان حضانت زن نسبت به فرزند بیش از آنکه مرد چنین امکانی را داشته باشد هست امکان حضانت بیشتر فرزند برای مادر به طور طبیعی ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی‌‌(4/12/63) 1 226 نقش مادر از دوران حمل و بارداری شروع میشود و تا آخر زندگی انسان ادامه دارد. تداوم نقش مادری تا آخر عمر در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (5/5/84) 1 227 مردی که به دوران جوانی رسیده یا از دوران جوانی هم عبور کرده، باز تحت تأثیر عطوفت و محبّت و شیوه‌های خاصّ مادرانه‌ی مادر است. تداوم اثر بخشی مادر در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (5/5/84) 1 228 اگر زنان ما از لحاظ رتبه‌ی معرفتی و بینش و معلومات، سطح خود را ارتقا دهند، این نقش با هیچ نقش دیگری، با هیچ مؤثّر دیگری از مؤثّرات فرهنگی و اخلاقی تا آخر قابل مقایسه نیست. قابل قیاس نبودن نقش مادری آگاه با هیچ نقش دیگری در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (5/5/84) 1 229 یک‌وقت مادری از لحاظ معرفت سطحش پایین است؛ البتّه این نمیتواند در دوران بزرگی اثرگذاری کند؛ این گناهِ کم بودن معلومات یک انسان است. لزوم افزایش معرفت جهت تأثیرگذار بودن نقش مادری در سالروز ولادت حضرت فاطمه‌ی زهرا(س) (5/5/84) 1 230 یکی از وظایف مهمّ زن، عبارت از این است که فرزند را با تربیت صحیح،  آنچنان بار بیاورد که این موجود انسانی ـپسر ـ وقتی که بزرگ شد، از لحاظ روحی، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتاری، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختی‌ها و فلاکتها و بلایایی که امروز نسلهای جوان و نوجوانان غربی در اروپا و امریکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد. لزوم تربیت صحیح جهت رشد انسان هایی سالم در اجتماع زنان خوزستان(20/12/75) 1 231 مادر میتواند فرزندان را به بهترین وجهی تربیت کند. تربیت فرزندبه بهترین وجه در جمع زنان خوزستان(20/12/75) 1 232 زن مسلمان در عائله، وظایفی دارد و آن همان رکنیّت اساسی خانواده و تربیت فرزندان و هدایت و تقویت روحی شوهر است. تربیت فرزند وظیفه زن مسلمان دردیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود ارتباطات سازمانی و وسیله ارتباطی

جدول ‏4‑2: کدگزاریثانویهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونجایگاهزندرخانواده

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 بزرگترین امتیاز ز