مراحل و سیر فرسودگی شغلی

12 مراحل و سیر فرسودگی شغلی

1- مرحله ماه عسل: زمانی است که ما در جایی استخدام می­شویم و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می­کنیم و ممکن است زودتر از وقت معمول سر کار حاضر شویم و شروع به کار، ذخایر و انرژی ما را هدر می­دهد.

اگر تقویت ـ نخستین ـ تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد، کاهش انرژی است. و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می­شود.

2- کمبود کارمایه: مرحله است که فرد احساس کم آوردن انرژی می­کند. نارضایتی شغلی فرهنگی شروع می­شود و فرد سعی می­کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، موادمخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی، خوابیدن زیاد، به نوعی خود را فریب دهد.

3- آغاز نشانه­های مزمن افسردگی: در این مرحله احساس خستگی مزمن، سردردهای دوره­ای، ترش کردن معده، خشم و افسردگی شدید، شدت پیدا می­کنند.

4- بحران: در این مرحله، بدبینی عمیق، شک به توانایی­های شخصی، حساس بودن به بیماری­های جسمی ناشی از درماندگی. ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات

5- مرحله به بن بست رسیدن: با مراجع، همکاران و یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می­شود در خانه نیز با همسر و فرزندان خود. مدیر در محل کار درگیر می­شود. برخوردهای مکرری نشان می­دهد(فلیپ ال رایس،1992).

ویژگی­های افرادی که مستعد فرسودگی هستند:

1- زود سر کار می­روند.

2- دیراز سر کار بر می­گردند.

3- درحین غذاخوردن مشغول کارهستند.

4- کارها را به منزل می­برند.

5-     به ندرت به مرخصی یا تعطیلات می­روند.

مطلب مرتبط :   گرمایی، باریکه، کمپرسور، هلیوم

6-     تفریح رفتن آنها به خاطر کارشان است.

7-    وقت را برای همسر و فرزندان جیره­بندی می­کنند.

8-    عادات خوابیدن و غذا خوردن آنهایی نظم است.

توانایی نه گفتن دربرابر کاررا ندارند(حسینیان،1382).