مدرسه، علمیه، -، طلبه

صدیقین و هجمات نیروهای اسرائیلی به آنها، بسته می شود.
در سال 1982م این مدرسه با حمایت کامل جمهوری إسلامی ایران، تجدید بنا شده و فعالیت خود را از نو شروع می کند و بعد از تأسیس حزب الله در لبنان این مدرسه پناهگاه مجاهدین حزب الله می شود که روزانه به درس و بحث اشتغال داشتند و شب ها همگام مجاهدین بر علیه دشمن اسرائیلی مجاهده می کردند و این مدرسه 33 شهید را در راه مقاومت إسلامی تقدیم کرده است.217
1-11- حوزه علمیه اهل البیت – بنت جبیل جبل عامل (برادران) 218
این حوزه، حوزه أهل البیت نا مدارد و از سال 2001م تا 2006م مدیریت این حوزه با شیخ عبدالحسین صادق بود و تعداد 30 طلبه و 7 استاد در این مدرسه به تعلیم و تعلم مشغول بودند که به جهت مسائل سیاسی تعطیل شده است.219
1-12- حوزه علمیه اهل البیت – بنت جیبل جبل عامل (برادران) 220
این حوزه با نام معهد أهل البیت در حد فاصل بنت جبیل و مارون الرأس قرار واقع شده است که 30 طلاب دارد. این مدرسه شرایط سختی برای تحصیل ندارد و بعد از جنگ 33 روزه اقبال زیادی از سوی جوانان به تحصیل در این مدرسه دیده می شود. مدیریت این حوزه با شیخ صالح فیاض می باشد.221
1-13- حوزه علمیه بشیر – تول222 جبل عامل (برادران) 223
این حوزه یکی از فعالیت های مجمع البشیر الدینی نبطیۀ است که تأسیس آن به إشاره علامه محمدمهدی شمس الدین در سال 1998م بوده است. این حوزه نیاز به خوابگاهی برای طلاب مجرد دارد و از نظر مالی توان پرداخت شهریه به طلاب را ندارد. تعداد طلاب این حوزه بین 30 تا 50 نفر در نوسان است.224
1-14- حوزه علمیه ثقلین – حارۀ حریک بیروت (برادران) 225
این حوزه در سال 1984م توسط سید عبدالکریم فضل الله در حارۀ حریک تأسیس شد و کلیه سطوح حوزوی تدریس می شد. این مدرسه سالانه 25 نفر طلبه داشت ولی از سال 2005م به جهت فشارهای مالی و هم چنین به جهت تدبیر مالی برای تأسیس ساختمان جدیدی در شویفات، از فعالیت بازمانده است. اکنون این حوزه در با فعالیت های درمانی و بهداشتی فعالیت دارد.
1-15- حوزه علمیه جبل عامل – شرقیۀ226 جبل عامل(برادران) 227
این مدرسه إبتدا در شهر غسانیۀ بوده که بعد به شهر شرقیۀ مقام النبی جلیل انتقال یافته است. این انتقال در اثر خواب یکی از مومنین آنجا بوده است. در بین سال های 1988م و 1987م طلاب و اساتید این مدرسه به جهت جنگ داخلی دو گروه شیعی حزب الله و حرکت أمل به بیروت منتقل شدند و در سال 1990م دوباره به شرقیۀ رجوع کردند. این مدرسه سالانه 100 طلبه داشت که از سوی علامه فضل الله و حجت الإسلام اختری سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، حمایت مالی می شد. این مدرسه از سال 2005م به جهت تغییر سفیر ایران در دمشق و قطع حمایت های مالی از طرف ایشان از فعالیت باز مانده است.228
1-16- حوزه علمیه حبوش229 – نبطیۀ جبل عامل (برادران) 230
سید علی مکی الحبّوشی این مدرسه را در سال 1987م در نبطیۀ تأسیس کرد و مدرسه فعالیتش را با 20 طلبه آغاز نمود. این مدرسه در سال 1995م به حبّوش منتقل شد. این مدرسه در حبّوش علاوه بر تربیت طلاب و علما به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نیز مشغول است. شرط ورود به این مدرسه دارا بودن مدرک دیپلم می باشد.231 اکنون این مدرسه نزدیک 60 طلبه دارد.
1-17- حوزه علمیه السیدۀ الزهرا – بعلبک (خواهران) 232
این حوزه، اولین حوزه علمیه خواهران در لبنان است که توسط شهید سید عباس موسوی در سال 1979م تأسیس شد. اهتمام این حوزه به تربیت زن مسلمان نمونه بوده است. وجود خوابگاه خواهران این حوزه را از دیگر حوزه های خواهران متمایز کرده است و از همه مناطق لبنان و حتی از سوریه برای تحصیل به این مدرسه می آیند. تعداد طلبه های این بین 50 و 60 نفر در نوسان است.233
1-18- حوزه علمیه سیدالشهدا – بئرالسلاسل234 جبل عامل (برادران) 235
این حوزه توسط شیخ فادی سعد تأسیس شد. تعداد طلاب این حوزه 50 نفر می باشد که در تمام مراحل حوزوی ا زمقدمات تا بحث خارج در تحصیل هستند. بحث خارج اصول را شیخ فادی سعد و بحث خارج فقه را سید لؤی نورالدین ارائه می دهد. تلاش شیخ فادی سعد بر این است که حوزه سیدالشهدا از نظر علمی متمایز باشد و هر سال به طلبه ممتاز که حضور علمی خوبی داشته باشد جائزه مناسبی در نظر می گیرد و هر سال مدیر حوزه نقاط منفی و مثبت سال تحصیلی گذشته را متذکر می شود.236
1-19- حوزه علمیه سیده زینب – صیدا (خواهران) 237
این حوزه از فعالیت های مجمع سیدۀ زهرا علامه عفیف نابلسی است که که در صیدا خواهران طلبه به تحصیل علوم دینی مشغول هستند. فارغ التحصیلان این مدرسه بیش از 500 نفر می باشند.
1-20- حوزه علمیه شهید ثانی – بیروت (برادران) 238
این مؤسسه در 1971م توسط سید نسیم عطوی در برج البراجنه بیروت تأسیس شد. این مؤسسه إبتدا به صورت مرکزی برای تعلیم أحکام دینی و أخلاقی برای جوانان بوده است که بعد به صورت مدرسه علمیه کار خود را ادامه داد. این مؤسسه در دوران جنگ داخلی لبنان از برج البراجنه به منطقه جبل عامل انتقال یافت. اکنون در برخی شهرهای جنوب، این مدرسه فعالیت دارد و به تربیت مبلغ و عالم پرداخته می شود.239
به صورت کلی جنبه برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی برای جوانان بیش از حوزه علمیه بودن این مدرسه می باشد. هم اکنون این حوزه دو شعبه در صرفند و نبطیۀ دارد که شرح هر کدام در محلش آمده است.
1-21- حوزه علمیه شهید ثانی – جبل عامل (خواهران) 240
این حوزه از توابع حوزه های علمیه زیر نظر سید نسیم عطوی می باشد که تعداد طلبه های خواهر این حوزه از نظر کمی تعداد، قابل قیاس با سایر حوزه های علمیه خواهران نیست به طوری که کل طلبه های این حوزه 18 نفر می باشد.241
1-22- مدرسه علوم دینی – صور (برادران)242
در بین حوزه های علمیه معاصر لبنان، این حوزه مقدم بر سایر حوزه ها می باشد که در سال 1960م توسط شیخ موسی عزالدین تأسیس شده است و یک سال بعد از تأسیس، پذیرش طلبه داشته است.
مدیریت این مدرسه از شیخ موسی عزالدین به سید هاشم حسنی و از ایشان به علامه سید محمد حسین فضل الله منتقل شده است.
در این مدرسه از مرحله مقدمات و سطح تا بحث خارج فقه و اصول تدریس می شود. این مدرسه علوم دینی با اینکه قدیمی ترین مدرسه در بین مدارس معاصر لبنان می باشد، ولی اکنون بر خلاف عرف مدارس دینی لبنان که با وفات مؤسس، مدرسه درهایش بسته می شود، دائر می باشد.243
1-23- حوزه علمیه علوم اهل البیت – بیروت (برادران) 244
مؤسس این حوزه و طلاب این حوزه عراقی های مقیم لبنان بودند. مؤسس شیخ علی بهادلی اهل عراق بوده و معمولاً طلاب این حوزه بعد از اتمام درس به یکی از کشورهای غربی سفر می کردند. در مرام نامه این حوزه هدف تأسیس را این گونه بیان آمده است که برخی از حوزه های لبنانی فقط لبنانی ها را می پذیرد این حوزه درصدد تأسیس حوزه ای برای عراقی های مقیم لبنان می باشد. این حوزه بعد از وفات مؤسس تا سال 2003م فعالیت داشت.245
مواد درسی این حوزه فقه و سیره و عقائد و فن خطابه و درایه و علوم عربی و اخلاق و منطق می باشد.
1-24- حوزه علمیه علوم دینی حبوش – جبل عامل (خواهران) 246
این حوزه شعبه خواهران حوزه ای است که سید علی مکی است که تعداد واحد های درسی این حوزه 22 واحد می باشد و 4 سال طول می کشد. این حوزه بزرگترین حوزه علمیه خواهران به شمار می رود و هم اکنون بیش از 350 خواهر طلبه مشغول به تحصیل می باشند. بنا به گفته مدیر حوزه سید علی مکی 12 وسیله نقلیه برای انتقال خواهران طلبه از منزل به حوزه و بالعکس می باشد.247
1-25- حوزه علمیه موسسه شرعی – بیروت (برادران)248
این حوزه با نام المعهد الشرعی در لبنان فعالیت دارد که توسط مرجع دینی لبنان علامه سید محمد حسین فضل الله تأسیس شده است. این مؤسسه إبتدا در بیروت شرقی بوده که در خلال جنگ داخلی لبنان به حی السلم ضاحیه منتقل شد و ساختمان حوزه هم اکنون در منطقه بئر حسن بیروت جنب شهرداری می باشد.
حوزه علمیه موسسه شرعی اولین مدرسه علمیه در بیروت می باشد و هم اکنون حدود 100 نفر طلبه در حال تحصیل دارد و اکثر عالمان لبنان از فارغ التحصیلان این مدرسه می باشد. این مؤسسه با سابقه ترین مدرسه علوم در بیروت می باشد و اکنون مدیریت حوزه با سید حسین الماجد می باشد.249
1-26- حوزه علمیه موسسه شرعی – بیروت (خواهران) 250
این حوزه دومین حوزه علمیه خواهران در لبنان است که توسط علامه فضل الله تأسیس شده است و هدف این حوزه تربیت خواهران مبلغ برای اصلاح خانه و جامعه می باشد. هم اکنون 60 خواهر طلبه به تحصیل اشتغال دارند و مدیریت حوزه به عهده شیخ علی منتش می باشد.
1-27- مرکز مطالعات إسلامی فقه آل البیت – بیروت (برادران) 251
این حوزه زیر نظر آیت الله قبلان رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان است و ساختمان بزرگ 5 طبقه ای دارد که این ساختمان با تعداد اندک طلاب مناسبت ندارد. مدیر این حوزه شیخ ناجی درویش است. این حوزه تمام امکانات پیشرفت علمی طلاب را اعم از کتابخانه مجهز و اتاق کامپیوتر و حجره های کافی و وسیع را دارا است.252
1-28-