صیغه‌ی، مراسم، عقد، زن

دانلود پایان نامه

th=”118″ 1 11 اطمینان که پیدا شد، محبّت، پایدار میشود و اُنس به وجود می‌آید. پایداری محبت و ایجاد انس با اطمینان سازی درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد (28/9/74) 1 12  در واقع هرکدام از این دو طرف که دو شریک هستند و با هم زندگی را بنا میکنند، سعی کنند که جایگاه خود را در دل و ذهن و فکر طرف مقابل، جایگاه راسخ و نافذی قرار دهند؛    داشتن نفوذ معنوی در همسر درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77) 1 13 یعنی همان نفوذ معنوی، همان ارتباط و پیوند قلبی زن و شوهرحقوق اسلامی‌‌برای این است. نفوذ معنوی همان پیوندو ارتباط قلبی زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77)  1 14 عشق‌ورزیدن همراه با خشونت مورد قبول نیست. پارادوکس عشق ورزی همراه با خشونت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/12/62)  1 15 محبت دستوری و فرمایشی و سفارشی نیست؛ دست خود شماست . شما میتوانید  محبّت خودتان را روزبه‌روز  به همسرتان زیاد کنید. چطوری ؟ با اخلاق خوب، با رفتار مناسب،

زن و شوهرهای ما بحمدالله با همدیگر صفا هستند؛ یعنی اگر چنانچه مرد با اخلاق و با محبّت و اینها رفتار میکند زن هم از خدا هم میخواهد، می‌نشینند زنها برای شوهرهایشان با چه زحمتی در طول شبانه‌روزهای متمادی، بافتنی میبافند میدهند شوهر تنش کند، خیلی هم خوب بسیارهم خوب است، دلیل محبّت و دلیل صفای بین زن و شوهر است. این کارها، خیلی کارهای خوبی است، اشکالی هم ندارد. اخلاق و رفتار خوب عامل افزایش محبت در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/07/76) 2 16 محبّت در صورتی خواهد ماند که طرفین حقوق یکدیگر را رعایت کنند.  ماندگاری محبت با رعایت حقوق یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77)  1 17 محبّت در صورتی خواهد ماند که طرفین حدود خود را رعایت کنند.

محبّت در صورتی خواهد ماند که طرفین از حدود خود تخطی و تجاوز نکنند. ماندگاری محبت با رعایت حدود خود در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/12/77) 2  18 زن و شوهر باید به هم محبّت داشته باشند، لزوم داشتن محبت به یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70)  1 19 با همدیگر مهربان باشید.

با یکدیگر مهربان باشند. مهربان بودن با یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (20/4/70)

در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)  2 20 دختر‌ها و پسر‌ها این را بدانند. این محبّتی را که خدا در دل شما قرار داده، حفظ کنید. حفظ محبت خدادای به هم در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/74)  1 21 رابطه‌ی درست زن و مرد این است: مودّت و رحمت رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن مودت و رحمت در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)  1 22  رابطه‌ی درست زن و مرد این است: رابطه‌ی دوستی، رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن رابطه دوستانه در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)  1 23 رابطه‌ی درست زن و مرد این است: رابطه‌ی مهربانی؛ رابطه درست زن و مرد یعنی داشتن رابطه مهربانانه در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76) 1 24 هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند. عشق ورزی به یکدیگر در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76) 1 25  مهربانی بدون محبّت هم مورد قبول نیست. مهربانی همراه با محبت در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)  1 26 مردنسبت به زن و زن نسبت به مرد، نگاهی محبّت‌آمیز و همراه با یک عشق پاک داشتهباشند و این عشق را حفظ کنند؛ چرا که زائل‌شدنی است داشتن نگاه محبت آمیز به یگدیگر و حفظ آن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/78)  1 27 مثل همه‌ی چیز‌های دیگر. باید عشق را نگه دارند و حفظ کند که زائل نشود. حفظ و نگهداری عشق در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/78)  1 28 اگر زن و شوهرها نسبت به احساسات یکدیگر بی‌اعتنایی و بی‌توجهی کنند و بتدریج حالت بی‌محبّتی از یک طرف به وجود بیاید، چون بی‌محبّتی مرضی مسری است، حتماً به آن طرف دیگر هم سرایت میکند. اینطوری است. نباید بگذارید، هر دو باید تلاش و کوشش کنید. این پایه‌ی اصلی است. توجه به احساسات  یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79) 1  29 اگر بخواهید این محبّت باقی بماند، به جای اینکه از طرف مقابلتان توقّع کنید که او مرتّب به شما محبّت کند، از خودتان بخواهید که تراوش محبّت او روز به‌روز بیشتر شود. تراوش محبت از ناحیه خود بجای انتظار محبت  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/7/79)  1 30 محبّت به‌طور طبیعی، محبّت می‌آفریند.  مسری بودن محبت  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/7/79) 1 31  شما میتوانید  محبّت خودتان را روزبه‌روز  به همسرتان زیاد کنید. چطوری ؟ با محبّت ورزیدن به او. افزایش محبت خود به همسر با محبت ورزی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/07/76)  1 32 زن و شوهر باید به هم محبّت بورزند. این اساس خوشبختی است. محبت اساس خوشبختی  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/1/77) 1 33 خوشبختی در این است که زن و شوهر همدیگر را دوست داشته باشند. دوست داشتن  و محبت یکدیگر اساس خوشبختی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/1/77) 1 34 این است که وقتی شما در خانواده‌های قدیمی نگاه میکنید، می‌بینید زن و شوهر چه محبّتهایی به هم دارند. شصت سال، هفتاد سال، پنجاه سال با هم زندگی میکردند، با محبّت، با صمیمیّت، با صفا.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد خسارات مازاد بر دیه و قانون مسئولیت مدنی

بالاتر از واقعیات زندگی، آرزوها و عشقها و احساسات انسانی در زندگی نقش دارند. نقششان هم نقش تبعی و درجه‌ی دوّم نیست، بلکه نقش اصلی است و میتواند مناط  این بنای فخیم و بسیار مستحکم قرار بگیرد.

در استحکام بنیان خانواده، خود زن و شوهر بیشترین نقش را دارند. با گذشت خودشان، با همکاری خود، با مهربانی و محبّت و اخلاق خوب خودشان – که از همه مهم‌تر هم محبّت است – میتوانند این بنا را ماندگار و این سازگاری را همیشگی بکنند.

این حسن و محبت هاست که بنای خانواده را ماندگار می کند و لذا اسلام به این چیزها اهمیت داده است.

این رابطه انسانی ، بر اساس محبت و رابطه عاطفی استوار است.

محبت خانواده را پایدار می کند.

در کشور ما و در بسیاری از جوامع شرقی، به‌خصوص جوامع اسلامی، هنوز کمربند خانواده محفوظ است. آن پیوند خانوادگی، بحمدالله هست. آن صمیمیت و صفا و محبّت هست. زن دلش برای مرد خود میتپد، مرد هم دلش برای زن خودش میتپد، یکدیگر را از اعماق دل دوست دارند و زندگی صمیمی‌‌دارند. در جاهای دیگر این چیزها خیلی کم است. در کشور‌های ما به‌خصوص در ایران، زیاد است. این را تأمین کنید.

دختر و پسر، عروس و داماد به هم محبّت بورزند؛ چون محبّت آن ملاطی است که اینها را برای هم حفظ میکند. محبت موجب ماندگاری بنای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(5/12/62)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(22/12/78)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(17/11/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(23/12/79)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(4/9/75)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/1/80 )

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/9/76) 8  35 محبّت مایه‌ی آبادی زندگیاست. آباد ساز زندگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (30/7/76) 1  36 مهم‌ترین چیزی که بشر به آن احتیاج دارد، آرامش است. سعادت انسان در این است که از تلاطم و اضطراب روحی در امان و آرامش روحی داشته باشد. این را خانواده به انسان میدهد؛ هم به زن و هم به مرد.  از بین برنده اضطراب ها و ایجاد آرامش در اجتماع خواهران به مناسبت جشن میلاد کوثر (30/7/76)  1 37 انسان در تلاطمهای زندگی که ناشی از برخوردهای ناگزیر است، به دنبال یک فرصت میگردد تا به آن پناه برد. اگر یک زوج باشند، در این تلاطمها به یکدیگر پناه میبرند، زن به شوهرش پناه میبرد و شوهر هم به زنش پناه میبرد. مرد در کشاکش زندگی مردانه‌ی خود، احتیاج به یک لحظه‌ی آرامشی دارد تا بتواند راه را ادامه بدهد. آن لحظه‌ی آرامش کی است؟ همان وقتی است که او در محیط سرشار از محبّت و عطوفت خانوادگی خودش قرار میگیرد.  آسودگی در محیط محبت آمیز خانوادگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81)  1  38  با همسر خودش که به او عشق میورزد، با اوست، در کنار اوست و با او احساس یگانگی میکند. وقتی با همسر خود مواجه میشود، این همان لحظه‌ی آسایش و آرامش است. مواجه با همسری عاشق لحظه آرامش در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1 39 وقتی شوهر احساس میکند که زنش همراهش است و در ‌هاله‌ی محبّت او قرار گرفته، این تلاطمها تبدیل به آرامش میشود. این همان «سَکَن» است. آرامش مرد در داشتن زنی با محبت و همراه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  1 40 اگر با هم مهربان باشید و اگر با هم به شرایط درست عمل کنید، این حالت