صیغه‌ی، مراسم، عقد، دیدار

دانلود پایان نامه

اشته باشند که باهم سازگاری کننند. خودخواه نبودن در خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد   ( 9/4/78) 1 155 دخترها و پسرها با هم بسازید.

؛ امّا زن برای آن طبیعت منعطف و نرم و ظریفی که دارد، راحت‌تر میتواند سازگاری نشان دهد. این معنایش این نیست که حالا مردها اگر هر ‌هارت‌وهورتی کردند و جایی کردند، آدم بگوید که زن باید بسازد؛ نخیر، مردها هم مأمور به عدالت و انصاف هستند. با هم بسازید. سزگاری دو طرفه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 2 156 اینجا جای سازگاری است.

ما با سازش در خیلی جاها مخالفیم، امّا در اینجا معتقدیم باید بسازید، خانواده جای سازگاری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  2 157 کوتاه بیایید. البتّه دو طرف باید کوتاه بیایند. کوتاه آمدن دو طرفه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81)  1  158 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید،  باید محبّت کنید، لازمه تأهل داشتن رفتاری توأم با مهربانی و محبت در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 159 باید او را دوست بدارید. لزوم دوست داشتن یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 160 باید نسبت به یکدیگر با محبّت رفتار کنند. داشتن رفتاری محبت آمیز با یکدیگر در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1 161   مراقب باشید همسرتان خطای دینی نکند.این مواظبت هم به‌معنای پاسبانی و دیده‌بانی نیست. این مراقبت، مراقبت اخلاقی است. مراقبت مهربانانه و مراقبت پرستارانه است. مراقب مهربان یکدیگر بودن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (3/8/79) 1 162  البتّه حفظ‌کردن هم، با محبّت‌کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبّرانه و حکیمانه حاصل میشود، نه با بداخلاقی و قهر و این چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. حفظ یکدیگر در مسیر الهی با محبت کردن در مراسم عقد ازدواج(21/8/79) 1  163 دختر و پسرباید بنا را بر این بگذارند که زندگی خانوادگی را سالم و کامل و آرام و همراه با محبّت و عشقِ متقابل اداره کنند و این را ادامه بدهند و حفظ کنند. لزوم زندگانی همراه با عشق و حفظ آن در  مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/5/74) 1 164  البتّه حفظ‌کردن هم، با محبّت‌کردن و با زبان خوش و با منطق صحیح و با برخورد مدبّرانه و حکیمانه حاصل میشود، نه با بداخلاقی و قهر و این چیزها. یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. حفظ یکدیگر در مسیر الهی با زبانی خوش در مراسم عقد ازدواج(21/8/79)  1 165 بایستی کمک کنید که همسرتان  را از آن گرفتاری نجات دهد. این کار با اخلاق خوب، با نصیحت و با بیان مناسب، ممکن میشود. نجات همسر با بیان مناسب در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1  166 در زندگی مشترک، مرد باید به‌گونه‌ای رفتار کند که وقتی وارد خانه شد، همسرش احساس آرامش و اطمینان و اعتماد کند. اصلاً رفتارش طوری باشد که وقتی همسرش در خانه به ذهنش رسید که الان شوهرم از در وارد میشود، احساس آرامش به او دست دهد. زن هم باید به‌گونه‌ای رفتار کند که وقتی مرد میخواهد وارد محیط خانواده شود، از تصوّر اینکه همسرش منتظر اوست، احساس خرسندی و آرامش کند. زن و مردی که با هم ازدواج میکنند، باید اینگونه زندگی کنند. پناه و آرامش یکدیگر بودن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 28/2/82) 1 167 کمک واقعی این است که دو نفر غمها را از دل هم برطرف کنند. کمک واقعی به هم، غم زدایی از هم  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/78)  1 168 هر کسی در دوره زندگی‌اش، گرفتاری و مشکل و غمی‌‌پیدا میکند و ممکن است دچار ابهام و تردید بشود. آن دیگری در چنین موقعیتی، باید به کمک همسرش بشتابد و به او کمک کند. غم را از دل او بردارد. غم زدایی از یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/78) 1 169 در محیط اسلامی، زن و شوهر در مقابل هم مسئولند،  در مقابل فرزندان مسئولند ، در مقابل محیط خانواده مسئولند. مسئولیت پذیری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (16/5/79) 1  170 ان‌شاءالله بچّه‌دار بشوید، مبادا که خیال کنند که نخیر بچّه‌دار نشوند، خوب نیست. نه بچّه‌دار بشوید اشکالی هم ندارد البتّه نمیگویم حالا خیلی شلوغ، پلوغ کنید اشکالی ندارد بچه داری از روی برنامه درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 171 زنها و دخترها و پسرهای جوان بچّه‌دار بشوند، فرزند داشته باشند اشکال ندارد البتّه با موازین بهداشتی و همانجور که درست است و مرتّب است و منظّم است. لزوم بچه داری با رعایت موازین بهداشتی درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 172 حد زاد و ولد در جامعه‌ی ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان‌دار را انتخب کردیم ، گرفتیم. سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم زمان دار بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91) 1 173  یک تصمیم  نیازمند به زمان را انتخاب کردیم، گرفتیم. انتخاب سیاست تنظیم خانواده یک تصمیم نیازمند به زمان بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91) 1 174 یک تصمیم   مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم. تحدید نسل یک تصمیم مقطعی بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91) 1 175  یک برهه‌ای در کشور ما متأسّفانه این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و ما امروز خطراتش را داریم می‌بینیم؛ که من بارها این را به مردم عرض کرده‌ام:

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره شاخص قیمت مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی

حد زاد و ولد در جامعه‌ی ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یک تصمیمِ زمان‌دارو نیاز به زمانو مقطعی را انتخاب کردیم، گرفتیم، بعد زمانش یادمان رفت!

مثلاً فرض کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یک ساعت باز کنید. بعد شما شیر را باز کنی و بروی! ماها رفتیم ، غافل شدیم. غافل شدن از مقطعی بودن سیاست تنظیم خانواده در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92)

بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91) 3 176 من همین جا در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهائی که خود ما کردیم – بنده خودم هم در این خطا سهیمم – این مسئله‌ی تحدید نسل از اواسط دهه‌ی  به این طرف باید متوقف میشد.

لیکن از اواسط دهه‌ی باید متوقف میشد. این را متوقف نکردیم؛ این .اشتباه بود

عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیمند، خود بنده‌ی حقیر هم در این اشتباه سهیمم. تداوم تحدید نسل  از اواسط دهه یک خطا بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91)  3 177 . البته اوّلی که سیاستتحدید نسل اتخاذ شد، خوب بود، لازم بود خوب و لازم بودن تحدید نسل در ابتدا بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91) 1 178 با خطاهائی که داشتیم، با عدم دقّتهایی که از ماها سر زده. تداوم تحدید نسل یک بی دقتی در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1  179 با این روند کنونی اگر ما پیش برویم – من چندی پیش هم در ماه رمضان در سخنرانی گفتم – کشور پیر خواهد شد.

ده سال، پانزده سال. بعد حالا به ما گزارش میدهند که آقا جامعه‌ی ما در آینده‌ی نه چندان دوری، جامعه‌ی پیر خواهد شد؛

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد سازمان امور مالیاتی و صرفه جویی در هزینه
پیر شدن جمعیت آینده کشور اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل بیانات در اجتماع مردم بجنورد (19/7/91)

بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91)  2 180 این چهره‌ی جوانی که امروز جامعه‌ی ایرانی دارد، از او گرفته خواهد شد گرفته شدن چهره جوان جامعه ایران اثر نامطلوب تداوم تحدید نسل بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی (23/7/91) 1 181 پیرشدن کشور، کم‌شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است.   ظاهر شدن اثر تدوام تحدید نسل در آینده در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1  182 پیرشدن کشور، کم‌شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است. قابل علاج بودن خطای تداوم تحدید نسل در این زمان کنونی در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1 183 پیرشدن کشور، کم‌شدن نسل جوان در چندین سال بعد، از همان چیزهایی است که اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتی هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگر قابل علاج نیست؛ اما امروز چرا، امروز قابل علاج است. قابل علاج نبودن خطای تداوم تحدید نسل در آینده در دیدار جمعی از مداحان(11/2/92) 1  184 این نسل جوانی که امروز ما داریم، اگر در ده سال آینده، بیست سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده‌ی این کشور بتوانیم آن را حفظ کنیم5، همه‌ی مشکلات کشور را اینها حل میکنند؛ با آن آمادگی، با آن نشاط، با آن شوقی که در نسل جوان هست، و با