زن، مراسم، صیغه‌ی، عقد

دانلود پایان نامه

ها در امان میدارد، حفظ‌کننده‌ی یکدیگر هستند. محافظ یکدیگر در تمامی آسیب ها  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1  107  این در اداره‌ی زندگی مهم است. بین زن و شوهر، اهانت و تحقیر و تذلیل نباشد.

اینگونه نباشد که مثل بعضی از محیطهای جاهلی، مرد به زن زور بگوید و او را به کلی از حوزه‌ی زندگی و تصمیم‌گیری خارج کند؛ یا مثل بعضی از دستگاه‌های جاهلی دیگر، که از اروپا یاد گرفته‌اند، زنها مرد را تحقیر و ذلیل کنند و بر او سوار شوند. این‌طور هم نباشد.

مرد حق ندارد به زن زور بگوید؛ زن هم حق ندارد به مرد زور بگوید. عدم زورگویی و جسارت به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (19/9/71)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (17/10/71)

در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 3 108 ظلم، تبعیض و اهانت، در هر حالی غلط است. اگر شما عالی‌ترین مرد دنیا باشید و زن شما مثلاً از لحاظ سواد و معلومات و… یک خانم کم‌سوادی باشد، یا از یک خانواده‌ی پایینی باشد، شما حقّ کمترین ظلم و اهانت را به او ندارید. این البتّه فقط مخصوص ما نیست. این اروپایی‌های اُدکلن‌زده‌ی اتوکشیده، گاهی خیلی بدتر از جوامع ما به این موجودات ظلم میکنند.گاهی زن، یک خانم باسواد تحصیل کرده است که مثلاً حالا با یک مردِ کارگری ازدواج کرده است. او هم حقّ ندارد مرد را تحقیر کند. ظلم و تبعیض در هر حالی یک اشتباه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(22/12/78) 1 109  مرد حق ندارد – ولو بالاتر از زن باشد – به زنش جفا کند. زن هم همین‌طور. نداشتن حق ظلم کردن به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(22/12/78) 1 110 کار عادی و معمولی و روزانه را جوری تنظیم کنید که اوّل شب بتوانید بروید منزلتان، البتّه عیبی ندارد روضه بروید، مسجد بروید، نماز جماعت بروید، اگر سینمای خوب هست بروید اشکالی ندارد، امّا با زنتان، با همدیگر بروید چه اشکالی دارد؟ پای تفسیر، پای روضه – نمیدانم – پای درس بله، اگر میشود اگر جوری است که میشود، نمیگویم حالا حتماً هر جا میروید از هم جدا نشوید نه خب گاهی ممکن نیست شرکت در برنامه های مختلف با یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 111 امّا خب تنظیم کنید، جوری که بیشتر اوقات با هم باشید. برنامه ریزی برای بیشتر بودن با هم دیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 112 بعضی‌ها هستند کج‌سلیقگی میکنند، برای شوهرهایشان آرایش نمیکنند، وقتی مهمانی میروند، آرایش میکنند، نه به عکس بکنید برای شوهرش زن آرایش بکند، مرد هم برای زنش آرایش بکند، آراستگی برای غیر خانه و عدم آراستگی در خانه یک کج سلیقگی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64) 1 113 روایت دارد این یعنی حدیث دارد، روایت دارد. امام فرمودند، به مرد فرمودند: که همچنانی که تو دوست میداری که همسرت برای تو آرایش کند تو هم برای همسرت آرایش کن، موهای ژولیده، نمیدانم ریش اصلاً اصلاح نکرده، سر و وضع کثیف، این‌جوری نروند پهلوی زنهایشان. خب ممکن است سر کار انسان یک خرده‌ای نامنظم بشود، بعد خودش را منظّم بکند، برود پهلوی زنش هم همین‌طور است. لزوم آراستگی خود برای یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64) 1 114 پیغمبر فرمود: که سرهایتان را شانه بزنید، به زن و مرد هر دو، حالا بعضی از زنها اصلاً سرشان را شانه نمیزنند، بعضی از مردها اصلاً سرشان را شانه نمیزنند خیلی هم بد است. فرمود: موی خوب از چیزهایی است که خدا لطف کرده به یک کسی موی خوب داده،یک موی خوشرنگ، یک موی پرپشتی، این مو را عزیز بدارید، گرامی بدارید، یعنی چه گرامی بدارید؟ یعنی معطّرش کنید، مرتّبش کنید، شانه کنید، مرتّبش کنید، اینها دیگر اشکالی ندارد.                           لزوم آراستگی و رسیدگی از موی سرخود در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64) 1  115 اسلام همین غریزه‌ی جنسی را پشتوانه‌ی بنای خانواده قرار داده است؛ یعنی، وسیله‌ی استحکام خانواده قرار داده است. غریزه جنسی پشتوانه بنای خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80) 1 116 طبعاً نیاز زن و مرد به‌یکدیگر در این مورد بیشتر خواهد شد. وقتی به هم زیادتر احتیاج داشتند، این بنای خانواده که پایه‌ی اصلی‌اش زن و مرد است، مستحکم‌تر خواهد شد.  استحکام بنای خانواده با افزایش نیاز جنسی به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (9/12/80) 1 117 این حجاب و حریمی که بین زن و مرد در اسلام قائل شده‌اند، به همین قضیه مربوط میشود. زن و مرد باید احساس کنند آن رابطه‌ی عاطفی و غریزی و کششی که بینشان وجود دارد، فقط و فقط بین این دوتاست؛ یعنی بین هیچ‌کدام با یک طرف سوم نیست. آن‌وقت این اعتماد به‌وجود می‌آید؛ این اعتماد به‌نحو کامل حاصل میشود.   لزوم اختصاصی هم بودن زن و شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1 118 هوشمندان بفهمند اینکه در شرع مقدّس راجع به محرم و نامحرم گفته‌اند، یا مثلاً زن آرایش کرده بیرون نیاید و در مقابل مرد با جلوه‌گری حرف نزند و یا مرد با نگاه هیز به زن نگاه نکند؛ اینها برای چیست؟ اینها همه‌اش برای این است که این خانواده‌ی کوچکی که شما تشکیل داده‌اید، بنیانش مستحکم باشد؛ نه آن خانم چشم و دلش جایی دیگر برود، نه آن آقا چشم و دلش جای دیگری بچرخد. اینها برای استحکام خانواده است. حفظ حریم محرم و نامحرم جهت استحکام خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (11/7/81) 1  119 این حجاب و حریمی که بین زن و مرد در اسلام قائل شده‌اند، به همین قضیه مربوط میشود. زن و مرد باید احساس کنند آن رابطه‌ی عاطفی و غریزی و کششی که بینشان وجود دارد، فقط و فقط بین این دوتاست؛ یعنی بین هیچ‌کدام با یک طرف سوم نیست. آن‌وقت این اعتماد به‌وجود می‌آید؛ این اعتماد به‌نحو کامل حاصل میشود. حصول اعتماد و اطمینان از یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1 120 مسئله‌ی محرم و نامحرم و اینکه زن آرایش کرده بیرون نیاید و خودش را به نامحرم نشان ندهد، حریمهایی است که در اسلام برای زن و مرد گذاشته شده است و اینجا   فایده‌ی خودش را میبخشد. عدّه‌ای خیال میکنند که این رو بگیر و رونگیر، نگاه کن و نگاه نکن و هی امرونهی به زن و مرد که چرا مثلاً مراعات حدود را نمیکنید، کار بیخودی است که اسلام همینطور افراد را محدود کرده است. نخیر؛ این‌طور نیست، این به زندگی خانوادگی شما، به دل شما و به آن اعتمادی که در محیط خانواده لازم دارید، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد. حفظ حریم محرم و نامحرم جهت حصول اعتماد به یکدیگر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (29/3/81) 1 121 دختران در رفتارشان، در محیط بیرون خانه – اگر اهل اشتغال یا اهل تحصیلند در محیط کار و تحصیل – یا در محیطهای معاشرتهای خانوادگی، طوری نباشد که شوهرشان دچار حسادت یا سوءظن شود. نداشتن رفتار مشکوک سوء ظن آور در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 25 زوج(28/6/81) 1 122 در مقالات دوستان خواندم که همین بیرون رفتنها و همین اشتغالات و اینها موجب میشود که گاهی سوءظنهای بیجا به‌وجود بیاید. ایجاد سوء ظن های بی جا با بیرون رفتن ها و معاشرت ها در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1 123 این سوءظن کار خودش را میکند؛ چه منشأ درستی داشته باشد، چه ناشی از وسواس و مثلاً تصوّرات و توهمّاتِ بیجا باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان با موضوع توانمندسازی روان شناختی و مدیریت فرهنگ سازمانی

؛ بالاخره اگر سوءظن پیدا شد، چه سوءظن، مستند درستی داشته باشد، چه نداشته باشد، اثر خودش را میبخشد؛ مثل گلوله‌ای است که از این لوله بیرون می‌آید؛ اگر توی سینه‌ی کسی خورد، میکُشد؛ چه این شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روی ماشه. گلوله فرقی نمیگذارد. گلوله نخواهد گفت چون کسی که من را شلیک کرد، عامد نبود، پس من سینه‌ی این طرف مقابل را ندرم؛ نه، گلوله میدرد. اثرنامطلوب سوءظن در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)

در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90)  2  124 اینقدر که میگوییم اسلام مردها را، زنها را به نپرداختن به نامحرم، نگاه نکردن به نامحرم، عدم اختلاط زن و مرد تشویق میکند این برای خاطر همین است و برای این است که مردها به زنهای خودشان علاقه داشته باشند، زنها هم به مردهای خودشان علاقه داشته باشند؛ تا محیط خانواده محیط گرم و باصفایی باشد، پس برای ازدواج این چیزها را باید رعایت کنند.  حفظ حریم محرم و نامحرم جهت علاقمندی زن و شوهر به یکدیگر  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64)  1 125 در شرع آمده که پیوند ازدواج را محکم نگه دارید. بعد هم شرایط زیادی برای ازدواج در همه‌ی زمینه‌ها معین کرده است. در زمینه‌ی اخلاق و رفتار گفته: وقتی زن گرفتید، وقتی شوهر کردید، باید به او وفاداری کنید. وفاداری عاملی جهت استحکام پیوند ازدواج در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/10/72) 1 126 وقتی زن و مرد عفیفند و متدین و خدا ترسند و طبق دستور اسلام از گناه در باب غریزه‌ی جنسی اجتناب میکنند، طبعاً نیاز زن و مر