زن، مراسم، صیغه‌ی، عقد

دانلود پایان نامه

زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79) 1 56 قرآن میفرماید: « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ »؛ یعنی سرپرستی امور خانواده به عهده‌ی مرد است. مرد سرپرست امور خانواده  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/6/79) 1 57 حالا زن در این کشاکش به تلاطمهایی برخورد میکند و چون روح او ظریف‌تر است، بیشتر به آرامش، با آسایش، به تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد. او کیست؟ او شوهر است. تکیه کردن به شوهر نیاز روحی زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(6/6/81) 1 58  مرد در چشم زن، مظهر اعتماد است و محبّت خودش را به او در این قالب ترسیم میکند. ترسیم محبت زن به مرد در قالب محل اعتماد بودن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1 59 مرد در چشم زن، مظهر اعتماد، نقطه‌ی اتکا و اعتماد است. محل اعتماد بودن مرد در چشم زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1 60 زن وقتی به مرد نگاه میکند، با همان چشم محبّت و عشق، او را در نقش یک تکیه‌گاه میبیند که میتواند از نیروهای جسمی‌‌و فکری او برای پیشبرد کار زندگی استفاده کند؛ مثل یک موتور. عشق مرد را در نقش یک تکیه گاه دیدن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 1 61 مرد نقطه‌ی اتکا در زمینه‌ی مسائل ظاهر زندگی است. نقطه إتکاء بودن مرد در مسائل ظاهری در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (6/6/81) 62 مرد هم مخصوص این استکه برود بیرون کارهایش را بکند و وسیله‌ی تغذیه‌ی این محیط را فراهم بکند،اینجوری است. وظیفه تأمین نفقه از سوی مرد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 63 مثل اینکه یک اتاقی را، دو تا هم اتاقی، شما فرض کنید. یکی اتاق را اداره میکند، یکی هم برای اینکه اینها بالاخره گرسنه میمانند، غذا میخواهند، میرود بیرون غذا برایشان تهیه میکند، به کدام بی‌احترامی شده؟

مسئله‌ی تأمین معیشت خانواده. این از نظر اسلام مربوط به مرد است، یعنی داده شده به مرد

آن هم یکی از اجزاء اداره‌ی خانواده است دیگر، یعنی شما نمی‌توانید بگویید که اداره‌ی خانواده یعنی اداره‌ی داخلی خانواده فقط، که از خانه آدم بیرون نیاید. نه، اداره‌ی خانواده شامل اداره‌ی .همه‌ی شئون خانواده است از جمله تأمین معیشت. خب این مثلاً در شرع اسلام به عهده‌ی مرد است،

مرد باید برود کار کند. معیشتِ خانواده به‌عهده‌ی اوست. مرد مسئول تأمین معیشت خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی‌‌(4/12/63)

ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی‌‌(4/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/6/79) 5 64 مرد باید به زن کمک کند تا عقب‌ماندگی‌هایی را که در جامعه‌ی‌ ما دارند، جبران کند. البتّه مراد از این عقب‌ماندگی‌ها، آن چیز‌هایی نیست که امروز به تقلید از فرنگی‌ها در جامعه‌ی ما مطرح میشود، بلکه مراد معرفت است، مراد تحصیلات است، مراد پیدا شدن روح اندیشه و تأمّل و فکر در زن است، مراد اینهاست که هر چه مرد بتواند باید در این زمینه به همسرش کمک کند. کمک شوهر جهت جبران عقب ماندگی‌های زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1 65 خودکامگی و خودرأیی در داخل خانه نداشته باشد.

مطلب مرتبط :   بزهکاری، پیشبینی، بزهکاری،، شرمساری

خودکامگی و خودرأیی در داخل خانه نداشته باشد. نداشتن حق خود رأیی و خودکامگی برای مرد در خانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 02/07/64) 2 66 خیال نکند مرد که زن مطیع اوست، هر چه که او گفت باید زن از او اطاعت کند.

خیال نکند مرد که زن مطیع اوست، هر چه که او گفت باید زن از او اطاعت کند.

به زن نگفتند شما مجبورید اطاعت کنید از شوهرتان در همه‌ی امور زندگی، نه.

مرد یک دستوری بده به زن، زن مجبور است اطاعت کند، نه. کتاب بخوان، کتاب نخوان، نمیدانم فلان چیز را بپز. خانه را تمیز کن، لباس را بشور، از مهمانهای من پذیرایی کن. بر زن واجب است اطاعت کند، نه.  عدم اجبار به اطاعت محض از شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 02/07/64

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 4 67 پس اینکه ما گفتیم تکلیف زنها نیست که کار بکنند، معنایش این نیست که حالا که کار نکنند. زنها بروند توی خانه اعتصاب کنند، بگویند ما دیگر نمیپزیم، نمیشوییم، نه، خب بالاخره خانه باید اداره بشود، شما نکردید، باید شوهر نرود کار کند، بنشیند توی خانه کار بکند دیگر، بالاخره باید با همدیگر کنار بیایند.

البتّه این‌جور نیست کهحالا ما که گفتیم شما به شوهرتان خدمت کنید به زنها معنایش این باشد که شوهرهاخیال کنند که آره این زن آمده که توی خانه، برای او محیط خانه را مثلاً درستکند. جارو کند، پارو کند، مرتّب کند – نمیدانم – اتو بکشد، فلان کند تا این آقابیاید اینجا نه، نخیر. چنین وظایفی به گردن شماها نیست این را بدانید،

بر شماها واجب نیست. نه غذاپختن واجب است، نه لباس‌شستن واجب است، نه جاروکردن واجب است، البتّه خب یک زن خوب، توی خانه این کارها را خودش میکند، نمیماند که بیاید شوهر خودش لباس خودش را اتو بزند، خب باید بکند دیگر. یک رابطه‌ی دوستانه است، امّا یک تکلیف شرعی نیست. نداشتن وظیفه شرعی در انجام امور خانه در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (12/12/62)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63) 3 68  در خانه‌ی شما، زن را به عنوان مباشر امور خودتان ندانید، خیال نکنید که شما رئیسی هستید، کارهای خانه، بچّه‌ها و امثال آن، به عهده‌ی یک سرکارگر است؛ سرکارگر هم این خانم است، و باید اینگونه عمل کنیم! نبود رابطه رئیس، مرئوسی در خانه(30/4/76) در دیدار با زنان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی (30/4/76) 1 69  »؛ این چشم خطابینی که گمان میکرد زن در داخل خانه موظّف به انجام خدمات است، این دید را پیغمبر با این بیان تخطئه کرده است.  تخطئه نمودن اجبار زن به انجام امور خانه توسط پیامبر اسلام(صلی الله و علیه و آله) در دیدار با گروه کثیری از زنان (30/6/79) 1 70 شما خانم ها اگر از ناحیه همسرتان زحمتی را متحمل می شوید که آن همسر این زحمت را به خاطر کار و تلاش و مجاهدت ، بر شما تحمیل می کند، این زحمت پیش خدای متعال اجر دارد ؛ ولو یک لحظه و یک ساعتش را هیچکس نفهمد. خیلی ها از زحمات خانه ها آگاهی ندارند. مردم عادت کرده اند که خیال کنند زحمت، چیزی است که انسان با بازو و بدن و جسم خود انجام می دهد؛ نمی دانند زحمات روحی و عاطفی گاهی سنگین تر است.آقایان، خیلی از زحمات شما را ملتفت نیستند؛ اما خدای متعال که «لا یخفی علیه خافیه»است هیچ چیزی از او پوشیده نمی ماند-ناظر کار شماست و شما اجر دارید. ارزشمندی زحمات روحی و عاطفی سنگین و پنهان زنان در دیدار سپاه حفاظت ولی امر(18/7/81) 1 71 به آقایان عرض می کنم قدر این خانم ها را بدانید که با شما ها همکاری می کنند قدر دانی از همسرانی همراه در دیدار سپاه حفاظت ولی امر(18/7/81) 1 72 خانواده برای زن باید محیط امن، محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا زن بتواند وظیفه اساسی خودش را که همین حفظ خانواده است به بهترین وجهی انجام بدهد. حق داشتن امنیت روانی در خانه در دیدار جمعی از بانوان نخبه (1/3/90) 1 73  در داخل خانواده هم از نظر اسلام مرد موظف است که زن را مانند گلی مراقبت کند.

مطلب مرتبط :   فقه، حوزهی، احکام، وقف

زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد. مراقبت از ریحانه در دیدار با گروه کثیری از زنان (30/6/79) 2 74 از طرف مرد وظیفه این‌طور است که ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد از طرف مرد وظیفه این‌طور است که نسبت به حال او غافل نباشد و خود را صاحب اختیار مطلق العنان او در خانه نداند. عدم تصاحب اختیار مطلق زن در اجرای مراسم صیغه عقد(10/2/75) 1

جدول ‏4‑4: کدگزاری ثانویه آراء مقام معظم رهبری پیرامون حقوق زن درخانواده

ردیف کدهای باز شماره مقوله فراوانی کد متمرکز
1 لزوم کمک به خانم های شاغل جهت رسیدگی به مسئله مادری و خانه داری(14/10/90) 1 1 اصلاح قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق زنان در خانواده
2 لزوم کمک دولت به مادران شاغل(14/10/90) 2 1
3 قدردانی از زن تحصیلکرده خانه دار(14/10/90) 3 1
4 ارزشگذاری ویژه از کار زنان خانه دار(14/10/90) 4 1
5 تأمین کردن امور اقتصادی، بیمه و…..زنان(14/10/90) 5 1
6 لزوم برنامه ریزی جهت افزایش سطح ایمان و سواد بانوان(11/2/92) 6 1
جمع کل 6
7 لزوم تفکر – تصمیم و عمل درست در حیطه زن و خانواده(21/2/92) 7 1 اصلاح نوع نگاه و رویکرد به زنان در خانواده

اصلاح نوع نگاه و رویکرد به زنان در خانواده

اصلاح نوع نگاه و رویکرد به زنان در خانواده

8 وظایف حوزه‌های علمیه جهت داشتن نگاهی نو به گره‌های جدید در حیطه خانواده(14/07/80) 8 1
9 برخوردار بودن زنان از حقوق خاص خود در خانواده(11/12/73) 9 1
10 تحت ستم نبودن زن از اهداف اسلام در دفاع از حقوق وی(20/12/75) 13 1
11 نداشتن حق سختگیری