زن، صیغه‌ی، مراسم، عقد

دانلود پایان نامه

ا در او کاملا حفظ کند.

احترام او را حفظ کند، حیثیّت و شأن یک انسان به‌عنوان یک انسان مسلمان را در او کاملاً حفظ کند. حفظ شأن انسانیت زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 02/07/64 2 29 . میلاد حضرت صدیقه‌یکبری (سلام‌الله‌علیها) را در جمهوری اسلامی به‌عنوان «روز زن» معیّنکرده‌اند.در چنین روزی باید فرصتی باشد که هم مردان طوری رفتار کنند که حرمت وکرامت و حقّ زن به‌طور کامل رعایت شود اگر نقصی در رفتار مرد با زن – همسر خودشیا هر زنی که در زندگی خانوادگی با او مرتبط است؛ مثل مادر و خواهر و غیره–وجود دارد، مرد آن نقص را برطرف و جبران کند و هم خود زنان و بانوان، موجباتتکریم بیشتر زن را فراهم کنند. چون این به خود زن هم وابسته است. فراهم نمودن موجبات بیشتر کرامت و حرمت زن در دیدار خانواده‌های برادران «حفاظت» (21/7/77) 1 30 اگر زن میخواهد کاریانجام بدهد یا در فعّالیتهای اجتماعی سهیم باشد، در حدّ اقتضای وضع زندگیخانوادگی، مانع او نشود. حق داشتن آزادی نسبی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1 31 مرد فقط در چند مورد – که من یک مورد را تصریح میکنم و یکی، دو مورد دیگر را تصریح نمیکنم – حق دارد به زن دستور بدهد و زن موظّف است که دستور را عمل کند. دستور دادن مرد فقط در چند مورد در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1 32 شغل اصلی و اوّلی زن، زن خانه بودن است. این تحقیر زن هم نیست، خیال نکنید. این احترام زن است، این تجلیل زن است. محترم بودن زن خانه  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 1 33 شغل اصلی و اوّلی زن، زن خانه بودن است. این تحقیر زن هم نیست، این تجلیل زن است. تجلیل زن خانه بودن(5/12/62) در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (5/12/62) 1 34 برخی فکر میکنند اگر زنی مثلاً کارش عبارت شد از همان کار خانه، این اهانت به زن است؛ نه ! هیچ اهانتی نیست. بلکه مهم‌ترین کار برای زن این است که زندگی را سر پا نگه دارد. سرپانگه داشتن زندگی مهمترین کار زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (8/3/81) 1 35 «الرجال قوامون علی النساء» معنایش این نیست که زن بایستی در همه ی امور تابع شوهر باشد. نه عدم تبعیت زن از شوهر در همه امور درمراسم اجرای‌صیغه‌ی عقد (19/1/77) 1 36 زن هم درکشاکش زندگی زنانه‌ی خود، با بحرانها و با تلاطمهایی مواجه میشود. چه در محیط بیرون از خانه مشغول تلاش و فعّالیت و کارهای گوناگون سیاسی، اجتماعی و… باشد یا در داخل خانه مشغول باشد که زحمت و اهمّیتش کمتر از کار بیرون نیست. دادن ارزش مادی و معنوی به کار زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(6/6/81) 1 37 اگر شما پول داشته باشید شوهر بگوید که پولت را بده من خرج کنم، وظیفه‌تان این نیست. پولت را به فلانی نده وظیفه‌تان نیست که گوش کنید حرفش را. نه، حق داشتن استقلال مالی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63) 1 38 پولت مال خودت است، اموالت مال خودت است، مهریه‌ای که به شما میدهد مال خودت است، اینها. حق داشتن مالکیت خصوصی در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63) 1 39 زن هیچگونه مسئولیّت و تکلیفی در مورد معیشت ندارد.

مطلب مرتبط :   شهری، زندگی،، انتظارات، 1387:

زن ولو پولدار هم باشد، ثروتمند هم باشد، توان کار هم داشته باشد، پول هم در بیاورد، آن پولی که در آورده مال خودش است؛ یعنی میتواند صرف معیشت خانواده اصلا نکند و یک چنین تکلیفی ندارد.

زن هر چه ثروت دارد مال خودش است. امّا معیشتِ خانواده بر دوش او نیست. نداشتن هیچ گونه مسئولیت معیشتی حتی با ثروتمند بودن ازمصاحبه پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسلامی‌‌(4/12/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(28/6/79) 3 40 مردها رعایت کنند زنهایشان را. رعایت کردن زن درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد(2/7/64) 1 41 این‌جور نباشد که بیندازند زنها را تو خانه بروند تا آخر شب مهمانی و روضه و سینه‌زنی و – نمیدانم – گردش و سینما و جاهای دیگر، بعد آخر شب بروند تو خانه، زن هم بیچاره از سر شب هم همان‌طور نشسته حالا می‌آید، حالا می‌آید، حالا می‌آید، تا ساعت ده شب، نه شب، منتظر است خوابش برده مثلاً یا نشسته چشمهای خواب‌آلوده، این درست نیست، این غلط است، مگر یک کار واجب، یک وظیفه باشد، آن بحث دیگر است. تنها نگذاشتن زن ها در خانه مگر به علت یک کار واجب  در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/7/64) 1 42 این‌طور نباشد که مرد چون در دوران مجرّدی ساعت ده شب می‌آمده خانه‌ی پدر و مادرش، حالا هم که زن گرفته، این‌طور ادامه بدهد! حالا باید ملاحظه‌ی همسرش را بکند. ملاحظه کردن زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/73) 1 43 حقّ زن بر گردن مرد این است که مرد به او ظلم نکند، فشار بر زندگی او وارد نیاورد، بداخلاقی با او نکند.

در مورد زن، حقّ زن بر گردن مرد این است که مرد به او ظلم نکند، فشار بر زندگی او وارد نیاورد، بداخلاقی با او نکند. حق زن بر گردن مرد؛ تحت ظلم و بداخلاقی و فشار او نبودن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63)

در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد 02/07/64 2 44 نباید به زن زور بگویید و تحمیل کنید؛ چون به‌حسب جسم، او ضعیف‌تر است، بعضی‌ها خیال میکنند که بله، حالا باید زور بگویند، صدایشان را کلفت کنند، دعوا کنند و تحمیل کنند. عدم زورگویی به زن درمراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/12/73) 1 45 اگر گل را گل بشناسند و برخورد گلانه با آن بکنند، مایه‌ی زینت و مؤثّر است، و‌ وجود خودش شاخص و بارز خواهد بود. گل دانستن و برخورد گلانه با زن در دیدار با زنان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی(30/4/76) 1 46 زن، گل است ـ ریحان یعنی گل ـ انسان با گل چه کار میکند؟ نوع برخورد با گل چگونه است؟ اگر با گل کُشتی بگیرند، گل پرپر میشود. پژمرده شدن گل با رفتار خشونت آمیز با وی در دیدار با زنان نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی(30/4/76) 1 47 زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد، با این چشم باید به این موجود دارای لطافتهای روحی و جسمی نگاه کرد.

در داخل خانواده هم از نظر اسلام مرد موظّف است که زن را مانند گلی مراقبت کند.

مطلب مرتبط :   ویژگیهای فرهنگ از نظر روانشناسی

زن مانند گلی است که باید او را مراقبت کرد.   داشتن نگاه گلانه به زن و مراقبت از وی در دیدار با گروه کثیری از زنان (30/6/79) 3 48 مثل تحمیل‌کردن، زیاده‌روی کردن، زیاده‌خواهی کردنِ مردها از زنها، توقعات بی‌جا و زیادی.«إِنَّمَا الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ وَ لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَه » قهرمان، یعنی همین کارپرداز امروز زندگی. نداشتن توقعات بی جا از زنان در دیدار با گروه کثیری از بانوان (30/6/79) 1 49 در روایات داریم « الْمَرْأَهُ رَیْحَانَهٌ »، زن گل است. حالا شما ببینید اگر مردی با یک گلی با خشونت و بی‌اعتنایی رفتار کند و پاس گل بودن او را ندارد، چقدر ظالم و بد است. بی اعتنایی به گل بودن زن، یک رفتار ظالمانه در دیدار با گروه کثیری از بانوان (30/6/79) 1 50 این زن، کارپرداز شما نیست که همه کارهای زندگیتان را روی دوش او بگذارید و بعد هم از او مؤاخذه کنید. نه! این یک گـُلی است در دست شما.
حتی اگر دانشمند یا سیاستمدار باشد، در بحث معاشرت خانوادگی، او گـُل است. نداشتن توقعات زیاد از گل خانه در دیدار با گروه کثیری از بانوان(30/6/79) 1 51 من همیشه به مسئولان سطوح بالای کشور گفته‌ام که اگر شما پیش خدا اجری داشته باشید، حدّاقل نصفش مال همسرانتان است. چرا میگوییم حداقل نصفش؟ چون آن کاری که شما میکنید، مورد توجّه و در مقابل چشمهاست؛ همه می‌بینند، همه میفهمند و همه قدردانی و ستایش و تعریف میکنند؛ امّا این خانم با همراهی و محبّت و رفاقت صمیمانه‌ای که با شما میکند، سهمی‌‌دارد که جلوی چشم کسی نیست؛ و به همان اندازه که از چشمها پوشیده است، از اجرهای دنیوی و ظاهری هم بی‌بهره است؛ امّا به همان اندازه اجر او پیش خدا بیشتر است؛ بنابراین من از شما همسران پاسداران عزیز هم تشکّر میکنم. ارزش پنهان کار همسران پاسدار در دیدار خانواده‌های پرسنل سپاه ولی امر (27/7/80) 1 52 امّا این‌جور نیست که مرد در خانواده وظیفه و مسئولیت و نقشی نداشته باشد. مردهای بی‌خیال، مردهای بی‌عاطفه، مردهای عیّاش، مردهای قدرنشناسِ زحمات زن خانه، اینها به محیط خانه لطمه میزنند. مرد باید قدردان باشد. بی مسئولیتی مردان آسیب زا برای محیط خانواده(14/10/90) درسوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1 53 اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان  میداند. قوامیت مرد و گل بودن زن(22/12/79) در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79) 1 54 وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش معنوی محیط زندگی را در یک کفّه میگذاریم، و این جنس مدیریت و کارکرد و محلّ اعتماد و اتّکا بودن شوهر محل إتکاء و اعتماد زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (22/12/79) 1 55 و تکیه‌گاه بودن برای زن را هم در کفّه‌ی دیگر ترازو میگذاریم، این دو کفه با هم برابر میشود. مرد تکی