زن، شوهر، فرهنگ، تزلزل

دانلود پایان نامه

یم طبیعی قرار گرفتن از کودکی در محیط خانواده(20/5/76) 75 1 76 محیط امن خانواده محیطی جهت سلامت و رشد روحی و فکری اعضای خانواده(18/12/76) 76 1 77 تربیت سالم و کامل فقط در محیط خانواده(12/9/77) 77 2 78 تربیت خوب در محیط خانواده(12/9/77) 78 1 79 تربیت به بهترین نحو در خانواده ای سالم(16/1/78) 79 1 80 سلامت روانی و عاطفی کودکان در خانواده ای آرام و مناسب(11/5/74) 80 1 81 خانواده عامل اصلاح اعضای خود(19/2/74) 81 1 82 محیط سالم خانواده به برکت حضور زن مساوی با اصلاح جامعه(12/7/74) 82 1 83 خانواده های مستحکم عامل صلاح و نجات جامعه(12/9/77) 83 1 84 خانواده اساس همه اصلاحات واقعی در یک کشور(15/12/79) 84 1 85 امکان اصلاح جوامع توسط مصلحان(15/12/79) 85 1 86 محیط امن خانواده منتقل کننده تعلیمات به نسل بعد(20/5/76) 86 1 87 خانواده ای سالم منتقل کننده صحیح مواریث فرهنگی(16/1/78) 87 1 88 امکان سود بردن جامعه از گذشته خود و انتقال مواریث فقط با خانواده(16/1/78) 88 1 89 امکان انتقال عقاید و اطلاعات به نسل بعد با رفتار طبیعی و غیر تحمیلی والدین(16/1/78) 89 1 90 خانواده ی سالم عاملی جهت پیشرفت جامعه بخصوص در زمینه های فرهنگی(14/10/90) 90 1 91 پیشرفت غرب در زمان حضور خانواده(14/10/90) 91 1 92 تحقق آرامش حقیقی مایه سعادتمندی(3/1/76) 92 3 93 تحقق آرامش حقیقی عامل رشد بدون عقده

(3/1/76) 93 1 94 خانواده سالم مساوی با انسانهای سالم و انسانهای سالم مساوی با خوشبختی جامعه(12/9/77)، (8/3/81) 94 1 جمع کل 67 95 حاکمیت دین موجب حفظ خانواده(31/4/76) 95 1 عوامل تحکیم خانواده

عوامل تحکیم خانواده 96 ترویج روش‌های اسلامی(18/12/76) 96 1 97 ایمان سالم تر و کامل تر مردم موجب استحکام بیشتر خانواده(18/12/76) 97 1 98 ایمان سالم تر موجب علاقمندی بیشتر زن و شوهر در محیطی  مناسب تر برای پرورش فرزند(18/12/76) 98 1 99 رعایت جهات اسلامی عاملی جهت استحکام خانواده(18/12/76) 99 1 100 ماندگاری خانواده با رعایت احکام اسلامی(23/12/79) 100 1 101 زندگی طولانی در کنارهم در خانواه های متدین(23/12/79) 101 1 102 علاقمندی زن و شوهر در نتیجه رعایت عفت و حجاب مساوی با گرمی خانواده(2/7/64) 102 1 103 رعایت حریم ها از سوی زن و شوهر موجب افزایش اعتماد در محیط خانواده(29/3/81) 103 1 104 رعایت حریم های اسلامی  عامل استحکام سازی خانواده(11/7/81)، (28/2/82) 104 1 105 محترم شمردن خانواده عاملی جهت ماندگاری خانواده (1/1/77) 105 1 106 محبت و صمیمیت عامل تداوم زندگی مشترک(5/12/62) 106 1 107 محبت و رابطه عاطفی عامل رابطه انسانی (4/9/75) 107 1 108 پایداری خانواده با محبت(24/9/76) 108 1 109 محبت ملاط حفظ زن و شوهر در کنار هم (24/9/76) 109 1 110 عشق و احساسات انسانی ملاط بنای مستحکم خانواده(22/12/78) 110 1 111 ماندگاری و سازگاری همیشگی زن و شوهر با محبت و مهربانی(17/11/79)، (23/12/79) 111 2 112 محفوظ ماندن کمربند خانواده با صمیمیت و محبت(2/1/80) 112 2 113 آرام بودن  محیط خانه در برابر تلاطم ها(8/3/81) 113 1 114 فضای آرام خانه آرامش بخش انسان ها در تلاطم ها(8/3/81) 114 1 جمع کل 19 115 بی حفاظی نسل ها(18/12/76) 115 1 آثار تزلزل خانواده

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد مهارتهای فراشناختی و عوامل موثر بر رشد

آثار تزلزل خانواده 116 ناکامی نیازهای بشری(11/5/74) 116 1 117 تضعیف فرهنگ یک کشور(26/1/76) 117 1 118 تسخیر  فرهنگ یک جامعه با متزلزل کردن خانواده(9/12/80) 118 1 119 نفوذ در جامعه ای با متزلزل کردن خانواده(9/12/80) 119 1 120 سوار بر فرهنگ جوامع (26/1/76) 120 1 121 تحمیل فرهنگ خود(9/12/80) 121 1 122 عدم انتقال آسان مواریث فرهنگی(29/10/77) 122 1 123 عدم انتقال تجربیات با ارزش نسل های گذشته(30/3/79) 123 1 124 بی هویتی فرهنگی(26/1/76) 124 1 125 بوجود آمدن اختلافات فرهنگی و اخلاقی(16/1/78) 125 1 126 جامعه ای آشفته(29/10/77) 126 1 127 جامعه ای نامطمئن(29/10/77) 127 1 128 ناکامی تربیت های بشری(11/5/74) 128 1 129 سخت شدن تربیت(29/10/77) 129 1 130 نبود خانواده مساوی با نبود انسانهای صالح (30/3/79) 130 1 131 از بین رفتن بسیاری از ارزش های اخلاقی(17/11/66) 131 1 132 نبود اخلاق(30/3/79) 132 1 133 عدم پیشرفت جامعه بخصوص در زمینه های فرهنگی(14/10/90) 134 1 134 عدم اصلاح جامعه(15/12/79) 135 1 135 متلاشی شدن همه چیز با نبود خانواده31/4/76) 144 1 جمع کل 21 136 بداخلاقی زنان و بی مسئولیتی مردان عامل تزلزل خانواده(9/12/80) 133 1 عوامل تزلزل خانواده

عوامل تزلزل خانواده 137 سوء سیاستها در اثر ترویج فرهنگ غرب(17/11/66) 136 1 138 سوء تدبیرها در اثر ترویج فرهنگ غرب(17/11/66) 137 1 139 ورود فرهنگ اروپایی (16/10/69) 138 1 140 از بین رفتن ارزش وجود خانواده(16/10/69) 139 1 141 چشم و هم چشمی از آفتهای خانواده(28/2/82) 140 2 142 بدنبال تجملات رفتن از آفتهای خانواده(28/2/82) 141 2 143 گذاشتن مسابقه مادیات(28/2/82) 142 1 144 آزادی اشباع غریزه جنسی عاملی جهت تضعیف خانواده(31/4/76) 143 2 145 رواج فساد و شهوت رانی31/4/76) 145 1 146 باز شدن پای شهوات و بی بندوباری و گسیختگی اخلاقی(29/3/81) 146 1 147 بی معنا شدن خانواده با رواج بی بندوباری(29/3/81) 147 1 148 عدم رعایت حریم های اسلامی موجب فرو ریختن سقف خانواده(28/6/81) 148 2 149 بی اعتنایی و بی احترامی‌‌به خانواده(1/1/77) 149 1 150 زیر سوال رفتن و تزلزل جایگاه زن(16/10/69) 150 1 151 بی اعتنایی زن و شوهر به هم(1/12/74) 151 2 152 بوجود آمدن عشق‌های تصنعی(1/12/74) 152 2 جمع کل 23

شکل ‏4‑7: خانواده در آراء مقام معظم رهبری

شکل ‏4‑8: مدل مفهومی خانواده در آراء مقام معظم رهبری

4-2-4-3.      تحلیل کمی مقوله وظایف زن و شوهر در خانواده

ایشان علاوه بر اشاره به وظایف اختصاصی زن در خانواده، به وظایف مشترک زن و مرد هم در خانه، اشاره کرده­اند، چون خانواده متشکل از یک زن و مرد است. مطابق نموداری که در ادامه مشاهده خواهید کرد، این بیانات در سه شاخه تحلیل شد که عبارتند از:

  • تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر با 149 فراوانی؛
  • تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر خانه و خانواده با 60 فراوانی؛
  • تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر فرزند با 24 فراوانی.
مطلب مرتبط :   مقاله چندبعدی بودن و عاشق و معشوق

این نمودار نشان می‌‌دهد که فراوانی بیشتری از سخنان مقام معظم رهبری، پیرامون روابط زن ومرد در خانه است و از سوی دیگر بیانگر اهمیت این رابطه است که در رابطه آنها با فرزند و خانه هم، مؤثر خواهد بود.تکالیف مشترک زن و شوهر در برابر یکدیگر بیشترین فراوانی را در سخنان آیت الله خامنه ای به خود اختصاص داده است که این نشاندهنده اهمیت نوع کیفیت این روابط در استحکام و دوام خانواده است، ضمنا” یادآور می­شویم که در این مقوله، تطور زمانی در آراء آیت الله خامنه­ای مشاهده نشد.

4-2-4-4.      تحلیل کیفی مقوله وظایف زن و شوهر در خانواده

4-2-4-4-1.   وظایف مشترک زن و شوهر در برابر خانه و خانواده

بر اساس سخنان مقام معظم رهبری، روح حاکم بر روابط زن و مرد در خانه باید مطابق با شرع و احکام اسلامی‌‌باشد، زیرا اگر روابط به این شکل پایه­ریزی شود، بر تمام روابط دیگر خانوادگی و تمام مسئولیت‌هایشان در برابر خانه و فرزندان هم تأثیر می­گذارد.اگر خداوند در محیط خانواده حاکم باشد، یعنی دغدغه زن و شوهر رضایت الهی باشد، تنها کسی که در این خانه حکومت خواهد کرد، خداوند و فرامین او می‌‌شود، بنابراین مرد سالاری که تحفه عصر جاهلیت و زن سالاری که سوغات عصر جدید است به وجود نخواهد آمد. در این نوع خانواده، زن و شوهر دارای تفاهم خواهند بود، زیرا هر دو یک مقصد و یک مسیر مشخص، که همان رضای الهی است را می­پیمایند، لذا هرگونه رفتاری را که موجب زیر پا نهادن حق طرف مقابل شود، انجام نمی­دهند. در چنین خانواده­ای است که حقوق و اخلاق در کنار هم معنا می‌‌شوند و ملازم هم خواهند بود. «مرد، مسئول و مدیر خانه و زن تابع مسئول خانه است» (طاهرزاده، 1387: 38).

برای پیشبرد اهداف خانواده، زن و شوهر باید هریک نسبت به وظایف خود و حقوق طرف مقابل، آگاه شوند تا بتوانند به این امر خطیر به نحو احسن گردن نهند. «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است، به واسطه آن برتری ک