زن، زنان، سوّمین، اندیشه‌های

دانلود پایان نامه

ی خانواده دچار آسیب نشود، آزادی فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و…. داده شود. نصف موجودی خانواده، متعلق به زنان است چرا که زنان رنج­ها و نگرانی­های روحی زیادی به خاطر مرد و خانواده متحمل می­شوند و هر چقدر که مسئولیت­های مردان در اجتماع سنگین­تر می­شود، مسئولیت بیشتر خانواده بر دوش زن قرار می­گیرد، بنابراین مسئولیت مردان هم سنگین­تر خواهد شد و باید رعایت حال زنان را، با معاشرت خوب در خانه بکنند.

رعایت حرمت و شأن انسانی زنان، از واجبات است. زن مجبور نیست که در همه امور، تابع همسر خود باشد بلکه زنان با توجه به اقتضاهای خانوادگی خود، دارای آزادی نسبی هستند و دارای استقلال مالی و مالکیت خصوصی هستند، ولی مسئولیت معیشتی خانواده را حتی با وجود ثروتمند بودن بر عهده ندارند. در خانه رابطه رئیس و مرئوسی وجود ندارد، بلکه در خانه باید کاملا رابطه دوستانه برقرار باشد.

نظرات مقام معظم رهبری پیرامون اصلاح نوع رفتار با زنانعبارتند از:

 • وقتی اصل خانواده یعنی (زن) زیر سؤال برود و متزلزل بشود، هیچ چیز در آنجا در جای خودش قرار نخواهد داشت.
 • تعلقات گوناگون و رابطه اشکال­دار زن و شوهر، به ستم به زن منتهی خواهد شد.
 • زن اگر در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشود، بخش مهمی‌‌از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
 • شوهر باید حیثیت و شأن زن را، به عنوان یک انسان مسلمان کاملا حفظ نماید.
 • حق زورگویی و توقعات بی جا و اجبار به انجام امور خانه برای شوهران وجود ندارد.
 • شوهران باید پاس گل بودن زن را بکنند و با وی برخوردی گلانه داشته باشد که در این صورت زن مایه زینت و مؤثر می‌‌شود.
 • محیط خانواده باید محیطی امن، محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا زن بتواند آن وظیفه اساسی را (حفظ خانواده) را به بهترین وجهی انجام بدهد.
 • دادن آزادی نسبی در حد اقتضای وضع زندگی جهت شرکت در فعالیت‌های اجتماعی توسط شوهر .
 • کمک شوهر برای جبران عقب ماندگی‌های معرفتی، تحصیلی و فکری همسرش.
 • مرد در خانه موظف است که زن را مانند گلی مراقبت کند.
  • مرد باید نفقه زن را تأمین کند.
  • مرد در خانه خود رأیی و خود کامگی نداشته باشد (زن در خانه حق اظهار نظر دارد.).
  • زن دارای مالکیت خصوصی است و شوهر حق دخالت در اموال وی را ندارد.
  • مرد باید قدردان زحمات زن باشد.
  • شوهر باید ملاحظه زنش را بکند.
  • چون روح زن ظریف­تر است، بیشتر به آرامش و آسایش و تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد که او شوهرش است.
  • شوهر باید حرمت زنانه همسرش را رعایت کند.
  • انجام امور خانه در نتیجه یک رابطه دوستانه است نه یک تکلیف شرعی.
مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره تجزیه واریانس و شاخص های

جدول ‏4‑3: کدگذاریاولیهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونحقوقزندرخانواده

ردیف جملات کدهای باز تاریخ فراوانی
1  باید به آن خانمهایی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی، با هر ضرورتی، کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت را قبول کرده‌اند، کمک بشود تا بتوانند به مسئله‌ی مادری برسند، به مسئله‌ی خانه‌داری برسند. لزوم کمک به خانم های شاغل جهت رسیدگی به مسئله مادری و خانه داری در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
2 با مرخصی‌ها، با زمان بازنشستگی، با مدّت کار روزانه، به‌نحوی بایستی دولت کمک کند تا این خانمی که حالا به هر دلیلی آمده اینجا شاغل شده، بتواند به آن قضیه هم برسد. لزوم کمک دولت به مادران شاغل  در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
3  بعضی میتوانستند بروند کار بگیرند، بعضی میتوانستند تحصیلات عالیه بکنند، بعضی تحصیلات عالیه هم داشتند – من دیدم زنانی را از این قبیل – گفتند ما میخواهیم این بچّه را بزرگ کنیم، خوب تربیت کنیم، نرفتیم کار بگیریم. زن نرفته کار بگیرد، آن کار هم زمین نمانده؛ آن ده نفر دیگر رفتند آن کار را گرفتند. باید از این‌جور زنی قدردانی شود. قدردانی از زن تحصیلکرده خانه دار در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
4 جامعه باید قدردان باشد. حتماً بایستی بر روی کار زنهای خانه‌دار ارزشگذاری ویژه بشود. ارزشگذاری ویژه از کار زنان خانه دار در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
5 در بیاناتی که حضرات فرمودند، این بود که مثلاً بیمه‌هایی برای اینها در نظر گرفته شود. بله، تأمین اقتصادی‌شان، بیمه‌شان، بقیّه‌ی چیزهایی که لازم است، باید در نظر گرفته شود. تأمین کردن امور اقتصادی، بیمه و…..زنان در سوّمین نشست اندیشه‌های راهبردی‌ با موضوع زن و خانواده (14/10/90) 1
6 بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان، در کشور باید برنامه‌ریزی شود. لزوم برنامه ریزی جهت افزایش سطح ایمان و سواد بانوان دردیدارجمعی ازمداحان(11/2/92) 1
7 اگر ما توانستیم در زمینه‌ی زن و خانواده و مادر و همسر، درست فکر کنیم، درست تصمیم بگیریم و درست عمل کنیم، بدانید که آینده‌ی این کشور تضمین شده است. لزوم تفکر – تصمیم و عمل درست در حیطه زن و خانواده در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی(21/2/92) 1
8 بعضی از قدما فتوا داده‌اند که اگر مرد، چهار ماه زندگی را رها کند – نه حاضر باشد زن را طلاق بدهد، نه حاضر باشد به‌معنای حقیقی کلمه با او زناشویی داشته باشد – حاکم شرع او را به قتل میرساند؛ یعنی یک مجازات به این سنگینی برای کاری که چندان هم به چشم نمی‌آید؛ امّا بعضی مردان ده سال است که زن و زندگی‌شان را رها کرده‌اند؛ گویی هیچ اتفّاقی نیفتاده است! به نظر من گره‌های ریزی را که به‌وسیله‌ی قوانین اسلام باز میشود، باید دنبال کرد. این همان جایی است که حوزه‌های علمیّه باید نگاهی نو و نگرشی کاملاً منطبق با مسائل داشته باشند. وظایف حوزه‌های علمیه جهت داشتن نگاهی نو به گره‌های جدید در حیطه خانواده در دیدار نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی(14/07/80) 1
9 همان‌قدری که شما در محیط خانواده ذی‌حق هستید او هم ذیحق است. برخوردار بودن زنان از حقوق خاص خود در خانواده در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(11/12/73) 1