زن، زنان، زن در، مراسم

دانلود پایان نامه

ا است. زن در این نگاه، اجباری به انجام امور خانه ندارد. در واقع تکلیف شرعی در این مورد ندارد، بلکه بیشتر تکلیف اخلاقی است که خود زنان هوشمند از نگاه مقام معظم رهبری، این امور را از روی محبت انجام خواهند می­دهند. زنان در دوره­ای، از تحصیلات و امکانات دیگر دور بودند لذا مقام معظم رهبری بر شوهران لازم دانستند که جهت جبران این عقب ماندگی زنان از معرفت و علوم و آگاهی، به آنان کمک کنند و از آنان حمایت نمایند. همچنین نگاه مطیع محض بودن زن در برابر شوهررا هم باید اصلاح نمود و باید به وی در حدی که اقتضای خانواده اجازه می‌‌دهد، یعنی خانواده دچار آسیب نشود، آزادی فعالیت در امور اجتماعی، فرهنگی و…. داده شود. نصف موجودی خانواده، متعلق به زنان است چرا که زنان رنج­ها و نگرانی­های روحی زیادی به خاطر مرد و خانواده متحمل می­شوند و هر چقدر که مسئولیت­های مردان در اجتماع سنگین­تر می­شود، مسئولیت بیشتر خانواده بر دوش زن قرار می­گیرد، بنابراین مسئولیت مردان هم سنگین­تر خواهد شد و باید رعایت حال زنان را، با معاشرت خوب در خانه بکنند.

رعایت حرمت و شأن انسانی زنان، از واجبات است. زن مجبور نیست که در همه امور، تابع همسر خود باشد بلکه زنان با توجه به اقتضاهای خانوادگی خود، دارای آزادی نسبی هستند و دارای استقلال مالی و مالکیت خصوصی هستند، ولی مسئولیت معیشتی خانواده را حتی با وجود ثروتمند بودن بر عهده ندارند. در خانه رابطه رئیس و مرئوسی وجود ندارد، بلکه در خانه باید کاملا رابطه دوستانه برقرار باشد.

نظرات مقام معظم رهبری پیرامون اصلاح نوع رفتار با زنانعبارتند از:

 • وقتی اصل خانواده یعنی (زن) زیر سؤال برود و متزلزل بشود، هیچ چیز در آنجا در جای خودش قرار نخواهد داشت.
 • تعلقات گوناگون و رابطه اشکال­دار زن و شوهر، به ستم به زن منتهی خواهد شد.
 • زن اگر در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشود، بخش مهمی‌‌از مشکلات جامعه حل خواهد شد.
 • شوهر باید حیثیت و شأن زن را، به عنوان یک انسان مسلمان کاملا حفظ نماید.
 • حق زورگویی و توقعات بی جا و اجبار به انجام امور خانه برای شوهران وجود ندارد.
 • شوهران باید پاس گل بودن زن را بکنند و با وی برخوردی گلانه داشته باشد که در این صورت زن مایه زینت و مؤثر می‌‌شود.
 • محیط خانواده باید محیطی امن، محیط عزت و محیط آرامش خاطر باشد تا زن بتواند آن وظیفه اساسی را (حفظ خانواده) را به بهترین وجهی انجام بدهد.
 • دادن آزادی نسبی در حد اقتضای وضع زندگی جهت شرکت در فعالیت‌های اجتماعی توسط شوهر .
 • کمک شوهر برای جبران عقب ماندگی‌های معرفتی، تحصیلی و فکری همسرش.
 • مرد در خانه موظف است که زن را مانند گلی مراقبت کند.
  • مرد باید نفقه زن را تأمین کند.
  • مرد در خانه خود رأیی و خود کامگی نداشته باشد (زن در خانه حق اظهار نظر دارد.).
  • زن دارای مالکیت خصوصی است و شوهر حق دخالت در اموال وی را ندارد.
  • مرد باید قدردان زحمات زن باشد.
  • شوهر باید ملاحظه زنش را بکند.
  • چون روح زن ظریف­تر است، بیشتر به آرامش و آسایش و تکیه کردن به یک شخص مطمئن احتیاج دارد که او شوهرش است.
  • شوهر باید حرمت زنانه همسرش را رعایت کند.
  • انجام امور خانه در نتیجه یک رابطه دوستانه است نه یک تکلیف شرعی.
مطلب مرتبط :   توانمندسازی، ,، انگیزش، انگیزشی

جدول ‏4‑3: کدگذاریاولیهآراءمقاممعظمرهبریپیرامونحقوقزندرخانواده

10 . البتّهشما شوهرها هم بدانید که این حقّی که خدای متعال داده برای کنترل بر عفاف و عصمتو نظم شرعی و خانوادگی صحیح است، برای این است، برای سختگیری و زیر فشار گذاشتننیست. نداشتن حق سختگیری و تحت فشار گذاشتن زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد(14/2/63) 1
11 مادرهای مظلوم به‌وسیله‌ی فرزندانشان و زنهای مظلوم به‌وسیله‌ی شوهرهایشان، شما در جامعه‌ی ما کم نمی‌‌بینید، خیلی زیاد وجود دارد. مظلومیت زنان بوسیله فرزندان و شوهران در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/66) 1
12 البتّه ممکن است بعضی تصوّر کنند که این ناشی از حقّ طلاق است که در اسلام بدون شرط دست مرد است مگر اینکه شرط بشود که حالاها شرط میشود؟ نه اینجور نیست. بنده قبول ندارم که مظلومیت زنها در خانه ناشی از بودن حقّ طلاق به دست مرد باشد. مظلوم نبودن زنان به علت بودن حق طلاق در دست مردان  در مصاحبه با مجلّه‌ی زن روز(13/12/66) 1
13 چون بعضی از مردان، نسبت به زنان زورگویی و ظلم و تعدّی میکردند، اسلام در مقابل این ظلم و تعدّی ایستاده است. تحت ستم نبودن زن از اهداف اسلام در دفاع از حقوق وی در اجتماع زنان خوزستان (20/12/75) 1
14 اگر روابط زن و مرد با هم، کاملاً عادلانه و اسلامی و صحیح و محبّت‌آمیز باشد، رفتار این و آن تأثیری نمیگذارد؛ یعنی تحصیلات این و آن، اصلاً جرأت و مجال وجود و حضور پیدا نمیکند. اشکال برمیگردد به رابطه‌ی زن و مرد و تعلّقات گوناگونی که وجود دارد؛ که به ستم، به زن منتهی میشود. ستم به زن ناشی از اشکالدار بودن روابط زن و شوهر در دیدار با اعضای شورای فرهنگی‌ـ اجتماعی زنان(14/8/75) 1
15 زن، باری بر دوش همسر خود نیست. لزوم تغییر نگاه سربار بودن زن در جمع مدیران و برنامه‌سازان صداوسیما

(9/5/75)

1
16 مرد نباید خیال کند چون میرود توی کوچه و بازار و با این و آن سروکلّه میزند و یک شاهی صنّار پول می‌آورد خانه، همه‌چیز دیگر مال اوست؛ نه ! آنچه او می‌آورد نصف موجودی همه‌ی این خانواده است. نصف دیگر این خانم است. نصف موجودی خانواده متعلق به زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/73) 1
17 اختیارات خانم، کدبانویی خانم اینها را باید رعایت کند. رعایت اختیارات زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/73) 1
18 از طرف مرد وظیفه این‌طور است که ضرورتهای زن را درک کند، احساسات او را بفهمد

رأی و نظر خانم، اینها را باید رعایت کند.

درک ضروریات و احساسات زنانه توسط شوهر در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1
19 نیاز‌های روحی خانم، اینها را باید رعایت کند. رعایت نیازهای روحی زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (2/9/73) 1
20 از طرف مرد وظیفه این‌طور است که نسبت به حال او غافل نباشد. عدم غفلت نسبت به حال زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1
21 از طرف مرد وظیفه این‌طور است احساسات زن را بفهمد، فهم احساسات زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (10/2/75) 1
22 توصیه‌ی اوّل من در مورد خانواده‌هاست. این خواهران عزیز، که همسران و فرزندان شما هستند، در اجر و ثواب معنوی شما شریک و سهیمند؛ چون رنج دوری و نگرانی شما، و رنج غربت را میکشند و این رنجها همه نزد خدای متعال اجر دارد. هیچ سختی و دشواری‌ای نیست که در مقابل آن، در خزانه عطا و رحمت الهی، یک چیز ارزشمندی وجود نداشته باشد؛ خب، از این بالاتر نمیشود. سهیم بودن زن در اجر معنوی مرد به علت تحمل رنج ها و نگرانی ها در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81) 1
23 شما از خانه که بیرون میروید، این خانم در داخل خانه نگران شماست. این نگرانی و دغدغه، رنج بزرگی است. چنانچه از استانهای دیگر به اینجا آمده باشید، تحمّل محیط ناآشنا و غریب، این نگرانی و دغدغه را مضاعف میکند؛ این سختی هم نزد خدای متعال اجر دارد. خب، حالا که نزد خدای متعال، زحمت این خانمها، همسران، فرزندان و مادران شما – چنانچه همراهتان هستند – اجر دارد، آیا شما در قبال این دغدغه‌ها، وظیفه‌ای ندارید؟ اینکه بگوییم اجرش با خداست، تمام میشود؟ نه، شما وظیفه‌ی سنگینی دارید. وظیفه سنگین شاغلان مشاغل دشوار قبال رنج و زحمت بیشتر زن در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81) 1
24 من شنیده‌ام گاهی بعضی از برادران خوب ما که مشغول چنین فعّالیتهای دشواری هستند و اعصابشان خسته است، در داخل خانه، با همسرشان معاشرت مطلوبی ندارند؛ نه، این را ما نمی‌پسندیم. لزوم معاشرت خوب شاغلان مشاغل دشواربا زنان خود در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81) 1
25 ببینید چقدر اهمّیتدارد که خدای متعال به صورت مطلق میفرماید: «وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ». وقتی این زحمتی که آن خانم متحمّل میشود، سنگین است، وظیفه‌ی شما هم سنگین‌ترمیشود. آنها مرکز عواطف و احساساتند. وظیفه سنگین تر مرد در برابر رنج سنگین همسر در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81) 1
26 زن مجموعه‌ای از عواطف و احساسات حسّاس در وجودش هست. شما حق ندارید به این عواطف و احساسات، بی‌اعتنا باشید یا خدای نکرده متعرّض شوید. عدم بی اعتنایی به احساسات حساس زن در دیدار پرسنل استان سیستان و بلوچستان (7/12/81) 1
27 حق زن بر گردن مرد این است که احترام او را حفظ کند. حفظ حرمت زن در مراسم اجرای صیغه‌ی عقد (24/1/63) 1
28 حق زن بر گردن مرد این است که حیثیت و شأن یک انسان به عنوان یک