زن، زنان، اسلام، زنان.

دانلود پایان نامه

عظم رهبری : ماهنامه معارف ، ش : 76.

 • اخوی راد، بتول، (1384)، نقش زنان در فرهنگ پذیری کودکان: مباحث بانوان شیعه، ش :3.
 • اعزازی، شهلا، (1387)، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر: روشنگران و مطالعات زنان.
 • امانی، حدیثه، (1390)، نقش زن در آرامش خانواده:طهورا، ش :9.
 • امین مجد،زهرا،کرمی،محمدتقی، (1389)، الگوی تقسیم نقش ها در خانواده:خانواده هسته ای از دیدگاه پارسونز:مباحث بانوان شیعه، ش :23.
 • انصاری، محمدعلی، (1385) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم (تفسیر زن و مرد): دانشگاه فردوسی مشهد (شنیداری).
 • بانکی پور فرد ، امیر حسین ، (1381) ، آیینه زن : دفتر مطالعات و تخقیقات زنان.
 • بانکی پور فرد ، امیر حسین ، (1386) ، مطلع مهر:راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر:حدیث راه عشق، اصفهان.
 • بانکی پور فرد، امیر حسین، (1390)، آسیب شناسی نهاد خانواده با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق: مجموعه مقالات مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده.
 • بستان (نجفی) ، حسین ، (1390) ، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.
 • بهشتی، احمد، (1377)، خانواده در قرآن :بوستان کتاب، قم.
 • بهنام ، جمشید ، ترجمه : محمد جعفر پوینده ، (1382) ، تحولات خانواده : ماهی.
 • بستان، حسین، (1388)، تبیین بی ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه استاد مطهری: اسلام و علوم اجتماعی.
 • بستان، حسین،(1385)، اسلام و جامعه شناسی خانواده : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
 • بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده، (1385) : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 • پاک نژاد، سید رضا، روش شوهرداری در اسلام: بعثت، تهران.
 • پسندیده، عباس، (1390)، سبب شناسی آسیب‌های خانواده با تکیه بر منابع اسلامی: مجموعه مقالات مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده.
 • التمیمی، عبدالواحد الآمدی، (550ق)، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه و شرح غررالحکم، (1361ش)، تهران.
 • جوادی آملی ، عبدا … ، (1371) زن در آئینه جلال و جمال : فرهنگی رجاء.
 • حاج علی اکبری ، محمد جواد ، (1387) ، مطلع عشق : فرهنگ اسلامی.
 • حدیث ولایت ، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
 • الحرعاملی، محمدبن الحسن، (1409ق)، الوسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه:آل البیت (علیه السلام)، قم.
 • حق شناس ، سید جعفر، (1388) ،آسیب شناسی خانواده: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 • حمصیان اتفاق، احمدرضا، (1381)، امام خمینی (ره) و نقش مادر در تربیت: پیوند، ش :272.
 • خامنه ای، علی، (1391)، رساله اجوبه الاستفتائات : سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
 • دهخدا، زهره، (1383)، حقوق زن از منظر قرآن و قانونمدنی ایران:مباحث بانوان شیعه، ش :2.
 • زیبایی نژاد ، محمدرضا ، (1391) ، جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی‌‌: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 • زیبایی نژاد، محمدرضا،سبحانی، محمد­تقی،(1385)،درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام : هاجر.
 • سالاری فر ، محمد رضا ، (1385) ، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ، معاونت پژوهشی.
 • سالاری فر ، محمد رضا ، (1388) ، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی: سمت.
 • سالاری فر ، محمد رضا ، (1389) ، خشونت خانگی علیه زنان : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 • سبحانی ، محمد تقی ، (1382) ، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 • سفیری،خدیجه،زارع،زهرا، (1386)، بررسی ارتبط کلیشه‌های جنسیتی و تضاد نقش‌های زناشویی در زوج‌های جوان:شناخت، ش :53.
 • سفیری، خدیجه، خمسه، اکرم، زارع، زهرا، (1387)، رابطه ویژگی‌های موقعیتی زنان و احساس تضاد نقش‌های زناشویی: مطالعات جوانان، ش :12.
 • سیمای زن در کلام امام خمینی(ره)،(1370) : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • شیخی، محمدتقی،(1380)، جامعه­شناسی زنان و خانواده : شرکت سهامی انتشار.
 • صدوق، محمدبن علی بن الحسین،(1313ق)، من لایحضره الفقیه : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
 • صفورایی پاریزی، محمدمهدی، (1389)، نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام:معرفت، ش :154.
 • طاهرزاده، اصغر،(1387)، زن آنگونه که باید باشد: لب المیزان، اصفهان.
 • غلامعلی دهکردی ، شایسته ، خانواده قرآنی در دیدگاه مقام معظم رهبری : مرکز تحقیقات طیبه اصفهان.
 • غفرانی، محمد،(1357)، پاسداری از حریم خانواده در اسلام : حقوق خانواده و مسئله طلاق: مکتب مام، ش :110.
 • غفرانی، محمد،(1357)، پاسداری از حریم خانواده در اسلام؛ وظایف زن در اداره خانواده از دیدگاه اسلام:مکتب مام، ش :109.
 • فیک، اووه،(1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، نی، تهران.
 • قایمی، علی، (1363)، اخلاق و تربیت در زندگی زناشویی: پیوند، ش :55.
 • کاظمی‌‌پور، شهلا، (1383)، تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی مؤثر بر آن: زن در توسعه و سیاست، ش :10.
 • الکلینی الرازی، محمدبن یعقوب،(1401ق)، الکافی: دارصعب و دارالتعارف، بیروت.
 • کنفرانس بین المللی مسائل خانواده در میلان،(1357)، اثر عشق و محبت در خانواده‌های امروزی:مکتب مام، ش :106.
 • گری،جان، (1951م)، چرا زن و شوهرها اختلاف دارند، ترجمه:شیرین یزدانی، ارمغان گیلار، قم.
 • المجلسی، محمدباقربن محمدتقی (علامه مجلسی)، (1403ق)، بحارالأنوارالجامعه لددرأخبارالأئمه الأطهار(علیه السلام): مؤسسه الوفاء،بیروت.
 • مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی ، زن و خانواده ، (1390) : دبیر خانه نشست اندیشههای راهبردی.
 • محبوبی منش، حسین، (1383)، تغییرات اجتماعی ازدواج:مطالعات راهبردی زنان، ش :26.
 • محمدپور، احمد، (1390)، روش تحقیق کیفی ضدروش 2: جامعه شناسان، تهران.
 • محمدی ری شهری،پسندیده، عباس، (1387)، تحکیم خانواده از نگاه قران و حدیث، ترجمه: حمیدرضا شیخی، دارالحدیث، قم.
 • مطهری، مرتضی، (1367)، تعلیم و تربیت در اسلام: صدرا.
 • مطهری ، مرتضی ، (1353) ، نظام حقوق زن در اسلام: صدرا.
 • مطهری ، مرتضی ، (1389)، یکصد و ده سؤال پیرامون مسائل خانواده : اندیشه ماندگار،قم.
 • منصورنژاد، محمد،(1384)، نقش زنان تحصیل کرده در تشکیل و تحکیم خانواده: بازتاب اندیشه، ش :61.
 • مهدوی، محمدصادق، صبوری، خرمشاهی،حبیب، (1382)، بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده:مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، ش :2.
 • نبی پور، علی، (1390)، رویکرد متعالی اسلام به حقوق خانواده و نقش آن در تعادل و کارآمدی خانواده:طهورا، ش :8.
 • نجفی یزدی، سید محمد، روابط زن و مرد یا اخلاق در خانواده.
 • ندری ابیانه، فرشته، (1385)، خانه داری، اشتغال و زنان ایرانی: مباحث بانوان شیعه، ش :9.
 • نقیب السادات، رضا، (1387)، بررسی انتظارات از نقش زن در ایران:کتاب ماه علوم اجتماعی، ش :11.
 • الهندی، علی المتقی بن حسام الدین، (1397ق)، کنزالعمال: مکتبه التراث الإسلامی، بیروت.
 • مطلب مرتبط :   بزهکاری، r)،، میدهد.، خشونت

  منابع الکترونیکی:

  • پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/><

  2-  مطالعات زنان، وب­سایت تخصصی. (آخرین بازنگری 14 آبان 1392)<http://womenstudies.ir/>.

  3-  دانشنامه­ رشد (آخرین­بازنگری 28 آبان 1392) <<daneshnameh.roshd.ir

  Abstarct

  The mainfoundation oftheIslamiccommunityis the family and the womanisthe most importantelement ofthelegal and culturalinstitutions, so that thereform and improvement community,depends on amendment ofthe role of womenin the family. However, with the spread of humanist culture in the West, we are witness to the precariousness of women’s place in the family that created serious issues about the role of women in the family. Since the theories related to family unity in our country have no idea and have failed to increase the strength and stability of families, so to find a final word to achieve a shared vision, it is essential to examine the views of Ayatollah Khamenei ¬ leader of the Islamic Republic – the macro policies of their charge is according to the constitution – based on these three major approaches which are Islamic tradition, modernism and cultural nationalism.

  This study seeks to collect qualitative and quantitative methods and classification leader’s statements and comments regarding the role of women in the family. With the help of these comments, we are going to provide some solutions to strengthen the role of women in the families.

  Leader looks at the role of women in the family, a macro approach to the Islamic civilization actually he looks so ignorant to the women trapped in homes that are traditional and not modern look ignorant that women are freed from the bonds o