روسیه، افغانستان، ناتو، مخدر

دانلود پایان نامه

متحده با مسکو در دو سال گذشته نشانه هایی از استقبال حضور بیشتر روسیه در
افغانستان توسط مقامات غربی ابراز شده است در این راستا در سال گذشته دبیر کل ناتو در دیدار با رییس
جمهوری روسیه پیشنهاد کرد تا روسیه بطور فعال در عملیات در افغانستان شرکت کند و ازجمله هلی کوپتر
و سوخت در اختیار نیروهای نظامی مستقر در این کشور قرار دهد و همچنین خواستار آموزش نیروهای
پلیس افغانستان در روسیه شد در این بین با افزایش همکاری روسیه با ناتو وبویژه با دکترین جدید
راهبردی ناتو (که در نشست سران این سازمان در لیسبون مورد تایید رهبران 28 کشور عضو آن قرار گرفت
و توسعه مشارکت با روسیه را از جمله اهداف خویش در نظر گرفته است) به نظر میرسد از یک طرف ناتو
از نقش رو به رشد روسیه در افغانستان هم به مثابه امتیازی به روسیه در قبال همکاری بیشتر با این سازمان
نگاه میکند و هم در بر ان است تا از پتانسیل چند گانه کرملین درافغانستان در جهت ثبات بیشتر بهره برد
در این بین هر چند به نظر نمی رسد نه ناتو ونه مسکو به حضور نظامی رو به رشد روسیه در افغانستان
بیاندیشند اما حضور غیر نظامی و کمک در بخش هایی همانند مبارزه با مواد مخدر و..مسلما مد نظر خواهد
بود در این بین باید یادآور شد که با توجه به امکان بروز مجدد حساسیتهای ضدروسی مردم
افغانستان,عدمپذیرش افکار عمومی روسیه و رهبری امریکا در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان در شرایط
فعلی روس ها مایل به بازگشت نظامی به افغانستان و قرار گرفتن در کنار نیرو های ناتو نیستند(چنانچه
مقامات کرملین چندین بار عدم حضور نظامی را تاکید کرده اند ) اما منافع ملی امنیتی و استرا تژیکی روس
ها در افغانستان آنان را برآن داشته است تا با تقویت حضور غیر نظامی خود در سایه چراغ سبز ناتو هم
گستره نفوذ خود را دراین کشور گسترش داده و هم در سایه مشارکت و همکاری با غرب و امریکا امتیاز
هایی را دریافت دارند .
بهره گیری از نقش ترانزیتی روسیه :
اکنون ایالات متحده و ناتو به دلیل عدم همکاری مناسب پاکستان وحملات گسترده نیروهای طالبان به
خطوط تدارکاتی ناتو و نا امنشدن این مسیر مهم برای انتقال تجهیزات به افغانستان در اندیشه یاری گرفتن
از روسیه است در این حال در توافقات گذشته هر چند ارسال تجهیزات معینی به افغانستان از طریق روسیه ١٠۵
امکانپذیر کرده بود اما چنانچه راسموسن در جریان اجلاس سران ناتو در شهر لیسبون اعلام کرد توافق
درباره عبور تجهیزات از طریق خاک روسیه برای نیروهای ”ایساف “ مستقر در افغانستان گسترش یافته
است در این راستا روسیه میکوشد تانقشی کلیدی درانتقال تجهیزات ناتو به افغانستان داشته و در کنار آن به
کسب امتیاز هایی از غرب در افغانستان و سایر حوزه های همکاری نظر داشته باشد.
بنیادگرایی اسلامی و خطر مواد مخدر :
گفته می شود هفتاد در صد قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه از طریق تاجیکستان صورت می
گیرد در این بین هر ساله روسیه با خطر رو به رشد استفاده از مواد مخدر در بین شهروندان و انتقال آن به
ارو پا روبرو است در این حال افغانستان به عنوان مبدا صادرات مواد مخدر مورد توجه بیشتر روسیه قرار
گرفته است به طوری که در ماه های گذشته 70 تن از نیروهای روسی در عملیات مشترک با نظامیان
آمریکایی، چهار لابراتوار تولید مواد مخدر در مرز افغانستان و پاکستان را منهدم کردند این عملیات، اولین
عملیات نیروهای روسی در افغانستان پس از خروج ارتش سرخ شوروی از این کشور بود و به نظر میرسد
در آینده نیز تداوم یابد. گذشته از این روسها اینک با هدف توقف رشد افراط گرایان و بنیاد گرایان در
منطقه که اکنون حیاط خلوت روسیه در آسیای مرکزی و جمهوری های قفقاز شمال نظیر چچن را را
تهدید می کند حاضر به همکاری بیشتر با ناتو وامریکا درافغانستان هستند در این راستا مسکو جنگ علیه
القاعده و طالبان را مکمل مبارزه بر ضد بنیادگرایی در چچن و آسیای میانه میداند زیرا مقام های کرملین بر
این باورند که اگر ریشه این گروه ها در افغانستان خشک شود کمک های بنیاد گرایان و حضور آنان در
چچن هم قطع خواهد شد در این راستا است که که مبارزه کنونی ائتلاف غرب بر علیه تروریسم و مواد
مخدر در افغانستان با منافع روسیه در افغانستان سازگار است و روسیه مایل به ایفای نقش در آن است .
-10 4 – نگاه اقتصادی و استرا تژیکی روسیه به افغانستان :
هر چند روسیه درهمان آغاز استقرار نظام جدید در افغانستان، مبلغ 200 میلیون دلار را به عنوان کمک
برای بازسازی و تقویت پلیس و ارتش ملی به افغانستان و عده داد اما حضور اقتصادی این کشور در
افغانستان بسیار کم بوده است در این حال با افزایش رشد و توسعه افغانستان روسیه به حضور بیشتر
اقتصادی در این کشور می اندیشد در این راستا روسیه یکی از کشور هایی است که در مورد معادن
افغانستان و ارزش و اهمیت آن اطلاعات کافی و دست اول را دارد وبنابراین در اندیشه سرمایه گذاری
گسترده در بخش زیرساخت ها، معادن و منابع انرژی و افزایش صادرا ت کالاهای اقتصادی و نظامی به
افغانستان است دراین بین روسیه اینک با حمایت آمریکا در حال افزایش حضور اقتصادی خود در افغانستان
است.گذشته از این روس ها براین باورند که در سایه گسترش حضور اقتصادی ، سیاسی دیپلماتیک و غیر
نظامی خود از یک سو منافع کوتاه مدت و بلند مدت استراتژیکی خود را در رقابت با رقیبانی نظیر چین،١٠۶
ایران ، هند ، امریکا و پاکستان در این کشور برآورده میسازند و از سوی دیگر خود را درگیر رویارویی
نظامی در این کشور با طالبان و صرف هزینه های هنگفت در کنار ناتو نمی کنند .
-11 4 – منافع راهبردی متقابل روسیه و افغانستان
به همین دلیل روسیه در یک دهه گذشته سعی کرده است با ناتو و هم پیمانانش در افغانستان همراهی
کند. این بدان دلیل است که افراط گرایی و تروریزم زمینه ها و بسترهای بالقوه رشد را در آسیای مرکزی
دارد. منطقه ای که روسیه به شدت نگران امنیت و ثبات آن است.
در سالهای اخیر تحرکاتی در برخی کشورهای آسیای مرکزی مشاهد شده است که اگر این تحرکات
گروه های افراطی در منطقه مهار نشود، می تواند به عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت روسیه باقی بماند.
ازین رو یکی از منافع کلیدی و راهبردی روسیه در افغانستان در سرکوب تروریزم و افراط گرایی است.
از منافع مهم و راهبردی دیگر روسیه در افغانستان مهار مواد مخدر در این کشور و در مرزهای جنوبی
این کشور است. گسترش تولید و قاچاق مواد مخدر می تواند یک تهدید بالقوه جدی برای روسیه باشد. در
شرائط کنونی بر اساس آمارهای موجود هزاران جوان روسی معتاد به مواد مخدر اند و این در حالیست که
یک بخش کلان از مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای آسیاس میانه به روسیه و از آنجا
به اروپا منتقل می شود.
اگر روسیه نقش دالان ورود این مواد افیونی به اروپا را بازی کند تعداد بیشتر از شهروندان این کشور در
معرض اعتیاد به این مواد قرار خواهند گرفت. بنا براین یکی از منافع راهبردی دیگر روسیه در افغانستان
مهار مواد مخدر است که روس ها تلاش می کنند در این زمینه با افغانستان و جامعه جهانی همکاری نماید.
بدیهی است که مهار تروریزم و مواد مخدر در افغانستان تنها تامین منافع روسیه نبوده بلکه از منافع
راهبردی خود افغانستان نیز هست این یعنی دو کشور منافع مشترک و متقابل در منطقه دارند. اما به نظر
میرسد نمی توان منافع راهبردی این کشور را در افغانستان به همین دو مسئله تروریزم و مواد مخدر خلاصه
کرد بلکه روسیه در تلاش است از این پس نقش فعال تری را در حوزه های فرهنگی و اقتصادی نیز در
افغانستان داشته باشد.
اخیرا سفارت روسیه در کابل اعلام کرده است که خانه فرهنگ این کشور در کابل بازسازی شده و در
بخش های مختلف آماد فعالیت خواهد بود. قرار گفته سخنان سفیر روسیه این نهاد فرهنگی فعالیت هایش
تنها به بخش فرهنگی محدود نخواهد شد و از این پس روسیه سعی خواهد کرد در سایر حوزه ها نیز در
بازسازی افغانستان سهم بگیرد.١٠٧
اخیرا مقام ها در وزارت شهر سازی و مسکن اعلام کردند که یک شرکت روسی موسوم به پستوک
حاضر شده است که صد هزار منزل رهایشی در افغانستان بسازد. به گفته آنان قرار داد این پروژه میان
وزارت شهرسازی و ولادمیر کمیساروف، نماینده شرکت پستوک در کابل به امضا رسیده است.
نماینده شرکت پستوک می گوید که به زودی این پروژه ها عملی خواهد شد. آقای کمیساروف گفت:
“گذشته تاریک افغانستان شوروی سابق باید فراموش شود، در حال حاضر مسکو برای پیشرفت و ثبات در
افغانستان تلاش می کند.” حسن عبدالهی، وزیر شهرسازی و مسکن افغانستان می گوید شرکت پستوک، تا
هفت ماه دیگر تصدی خانه سازی با هزینه مجموعی 50 میلیون دالر را در افغانستان تاسیس می کند. وزیر
شهرسازی می گوید که براساس این قرارداد، زمین و سمنت برای پیش برد پروژه از سوی دولت و بخش
ساخت و تکنالوژی آن از سوی شرکت پستوک عملی خواهد شد.
حضور فعال تر روس ها در افغانستان آن هم در حوزه بازسازی و فعالیت های اقتصادی حاکی از تغییر
نگرش صرفا امنیتی قبلی مسکو نسبت به