دعایی، *سند، *سند، انقلاب

دانلود پایان نامه

گریه کرد که شما سلاح هائى در اختیارم بگذارید و پولش را نقداً بگیرید که من بتوانم سرزمین هائى را که اسرائیل اشغال کرده است پس بگیرم وسران کرملین جواب منفى دادند بناچار ناصر طرح تحمیلى جرز را پذیرفت و چندى بعد از این امر دق کرد و به سرایى دیگر شتافت. جانشینان ناصر به خیال اینکه ناصر به‏ ما صدور انقلاب را در صداى آرام ولى مصمم جوان فیلیپینى که به ما مى گفت ما همه امید خود را به انقلاب اسلامى و به رهبرى امام بسته ایم، مى بینیم. ما صدور انقلاب راحتى در کلام پر از شگفتى کاسترو که مى گوید انقلاب شما منحصر بفرد است بدو دلیل: وحدت امت اسلامى برگردند و جالب این بود که خود ایشان این معنا را تأیید و تصریح هم کرد. این توضیحى بود راجع به کیفیت و ماهیت و هدف و تشکیلات سازمان اتحادیه بین المجالس. این کنفرانس از ویژگیهائى برخوردار بود که اهم آن عبارتند از: زندگى ساده و بى آلایش و توقف، در منزل به جاى هتل و استفاده از یک مینى بوس بسیار قدیمى بجاى استفاده از اتومبیلهاى آخرین سیستم اثرات فوق العاده اى بر میزبان گذاشت. قابل توجه این که این هیئت کمتر از یک سوم بودجه خود را مصرف کرد و غذاى عمده در هاوانا ماست، شیر، تخم مرغ، و ماهى بود. به طورى که نماینده و رابط دولت کوبا با هیأت نمایندگى ایران یکبار گفت: صمیمى ترین هیأت هاى نمایندگى جمهورى اسلامى است شما قبلاً از ما چهار خانه خواسته بودید، وقتى که به کوبا آمدید، دوخانه را گرفتید ولی اکنون به یکى بسنده کرده اید، از شما تقاضا داریم که میهمان ما باشید. ما مشکلات شما رادرک می کنیم و می دانیم که در این جا به سختى زندگى مى کنید و به شما بد می گذرد. آقاى دعایى رئیس هیأت پاسخ داد: ما از نظر اقتصادى و ضعمان خوب است. ما به خواست خود چنین زندگى می کنیم تا مانند مردممان زندگى کرده باشیم».

مطلب مرتبط :   مخاطبانترتیبیمیزان، فنون، تاثیرگذاری، سازماندهی

*سند شماره1: شجره نامه سید محمود دعایی فرزند سید محمد دعایی

*سندشماره2: توزیع اعلامیه توسط آقای دعایی و علی حجتی در مدرسه فیضیه(10/2/43)

*سند شماره3: دستور مراقبت و کنترل فعالیت دعایی و تعدادی دیگر از روحانیون در توسط وزارت کشور(بهمن 1344 )

*سندشماره4: دستور مراقبت و کنترل فعالیت دعایی و تعدادی دیگر از روحانیون در توسط ساواک قم(بهمن1344)

*سندشماره5: کنترل تلفن خانه سید محمود دعایی در عراق(19/7/57)

*سند شماره 6: سفر کوتاه دعایی به پاریس(13/9/57)

*سند شماره 7: دستور دستگیری آقایان دعایی، زیارتی و منتظری هنگام ورود به مرز ایران در جریان اخراج ایرانیان از عراق (دی 1350 )

*سند شماره8: گزارش مبنی بر همکاری دعایی با محمد منتظری در خارج از کشور(مرداد1354 )

*سند شماره9: اعتراض عده ای از طلاب قم به دستگیری امام خمینی در قضیه کاپیتولاسیون و نوشتن نامه به هویدا(7/8/44)

*سند شماره10: تکثیر اعلامیه توسط دعایی و غلامرضا رضوانی در منزل (تاریخ8/7/57)

*سند شماره11: نامه امام خمینی به شیخ محمد شریعت نماینده امام خمینی در پاکستان در تأیید سید محمود دعایی( تیر1353 )

*سند شماره12:دست نوشته تراب حق شناس به دعایی برای گرفتن تأییدیه از امام خمینی، در محکوم کردن رژیم پهلوی در دستگیری عده¬ای ازاعضای (مجاهدین خلق) (3مهر1350)

*سند شماره 13: دست نوشته امام خمینی در جواب درخواست تراب حق شناس به دعایی

سند شماره14: دست نوشته امام خمینی در پاسخ به در خواست تراب حق شناس به دعایی

*سند شماره 15: جواب امام خمینی به بنی صدر، و نماینده قرار دادن دعایی در گرفتن وجوه 50 میلیون ریالی که صرف خیرات(20/2/59)

*سند شماره 16 نماینده قرار دادن دعایی در گرفتن وجوه¬هات شرعی توسط امام خمینی و تأیید مجدد نمایندگی دعایی توسط آیت الله خامنه¬ای (شهریور1368)

مطلب مرتبط :   غرس، درختان، احکام، مغارسه

*سندشماره17 حکم ریاست دعایی بر مؤسسه اطلاعات توسط امام خمینی(20/2/1359)

*سند شماره18: حکم ریاست مؤسسه اطلاعات از دفتر ریاست جمهوری به آقای دعایی(20/1/59)

* دعایی در کوبا به نعیم حداد که رئیس مجلس عراق بود به خاطر اهانت به امام خمینی، اعتراض کرد و خطاب به او به عنوان اعتراض دست بالا برد، در این حین عکاس کوبایی عکسی تاریخی گرفت و به دعایی داد.

.

 دست بوسی دعایی ازمحمدرضا شفیعی کدکنی پیشکسوت عر صه فرهنگ

سید محمود دعایی برای تماشای فیلم فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان

مصاحبه با سید محمود دعایی6/9/92 با حضور دکتر بصیرت منش، آیت الله روحانی، دکتر رجایی