دعایی، روزنامه، انقلاب، حرمت

دانلود پایان نامه

شود. دعایی در عین شجاعت، انسانی فروتن است. شخصیت¬وی با ظرافت عجیبی آمیخته، در عین صلابت و نیرومندی نفس، شخصی مزاح گو و شوخ طبع است. با وجود سمت¬هایی¬که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، زندگی ساده و به دور از تجملات دارد و ساده زیستی خود را حفظ کرده است. دعایی با بیان دیدگاه¬ها و اندیشه¬های امام خمینی، و تأکید بر حفظ دیدگاههای امام خمینی(س) به دیدگاههای وی می¬توان پی برد.

فصل اول: دیدگاه¬های سیاسی
روحیه¬ تیزبین و دوراندیش دعایی در تضاد بین عقل و احساس، آنچه را خواست در امام خمینی یافت. دعایی طلبه¬ی جوان سخت کوش و مقاوم، سرشار از امید و عاطفه از دل گرمای کویر وارد حوزه و مبارزه شد. پیوند مبارزات سیاسی با اندیشه¬های وی مشخص است. روحیه استبدادستیزی دعایی باعث شد علیه رژیم پهلوی فعالیت داشته باشد و مبارزه با ظلم را مقدم و دستور کار خود قرار دهد.عملکرد دعایی به گونه¬ای بود که ساواک علی رغم به خدمت گرفتن تمامی امکانات، از کنترل او عاجز بود و در جریان دستگیری¬ها، از کمند مأمورین ساواک گریخت و به فعالیت¬های خود ادامه داد.مشی و مرام دعایی به گونه-ای بود که مورد شناسایی واقع نشد. دعایی در طول مبارزه، در کشورهای مختلفی چون پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان با نام و گذرنامه جعلی فعالیت کرد.
مواضع سیاسی وی از سال 42 تا 57، ایجاد عدالت اجتماعی و برقراری حکومت دینی بود، در دوران پهلوی با عملکرد آن رژیم به مخالفت برخاست. سعی دعایی در حال حاضر بر حفظ وحدت میان طیف های مختلف و متنوع وفادار به اصل انقلاب اسلامی و خط امام خمینی (س) است. وی گر چه به مجمع روحانیون مبارز، معتقد و علاقمند به سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی است، ولی سعی می کند با همه¬ی جناحهای سیاسی داخل نظام در ارتباط باشد. از این رو حضور او را در مراسم های مختلف بزرگداشت¬های اشخاص، و شرکت در تشییع جنازه افراد مختلف، با گرایشها و سلائق گوناگون شاهد هستیم.مشرب اعتدالی دعایی او را برآن می دارد که با بسیاری از رجال فرهنگی مثل شعرا و نویسندگان با سلائق گوناگون مراوده و ارتباط داشته باشد.

* حراست از مبانی استراتژیک امام:
ارتباط دعایی با امام خمینی درآغاز مبارزه نزدیک و نزدیک تر شد و سرانجام به یکی از یاران اصلی امام خمینی در ادامه نهضت اسلامی تبدیل شد و با شجاعت تمام به دفاع از امام خمینی پرداخت. امام خمینی را به عنوان مرجع خود انتخاب کرد و امام را بهترین و عالی ترین استاد معرفی می کند و مردم را به تبعیت از ایشان فرا می خواند.دعایی پیامها و گفته¬های امام خمینی را در یکی، دوسال آخر عمرش سرشار از مبانی استراتژیک می¬داند و اصول اساسی و بنیادی تفکر انقلابی امام را در این پیامها، به ویژه در وصیتنامه وی می بیند. تلاش دعایی براین است که اصول و مبانی اندیشه امام، زنده بماند. تبیین، تبلیغ و ترویج شود و باید هوشیارانه مراقب بود که خدشه دار نشود.

*وظیفه حوزه ها:
دعایی از آنجا که خود روحانی تحصیل کرده در حوزه¬های علوم دینی است. بعضی از استادانش از مراجع بزرگ بود، خود نیز علاقه وافری به متون دینی و معارف اسلامی داشت به همین خاطر، با توجه به تربیت دینی، که در کودکی برخوردار بود و تعهدی به فراگیری علوم اسلامی داشت مدرسه را کنار گذاشت و به حوزه روی آورد. در حوزه گرایشها و موضع گیریهای زیادی از سوی بعضی از طلاب، از نزدیک به چشم دید، به همین خاطر با تأکید بر سفارش¬های امام خمینی، تعهد به آرمانهای انقلاب، و ترویج آن و دوری از حرمت شکنی را توصیه می¬کند و حوزه ها در جهت تبیین مبانی فقهی و ارائه بینشها و برداشت¬های جدید از فقه شیعه، کار کنند.

مطلب مرتبط :   فضل، مقدمه)، شیبانی، یعقوب

* آسیب شناسی انقلاب اسلامی:
اختلاف و دودستگی آفت هر جامعه¬ای به حساب می آید و وحدت بین گروهها و جناح ها یکی از عوامل پیشرفت هر جامعه ای است. دعایی در مورد آزادی اندیشه روشی روشن دارد و با تأکید بر اندیشه امام خمینی، معتقد است اندیشه نادرست و مخالف را با اندیشه درست می توان پاسخ داد و وحدت نیروهای انقلابی را همان چیزی می داند که امام همیشه برآن تکیه داشت و از خدشه دار شدن آن نگران بود. او جناح بندی و گروه بندی در یک جامعه آزاد، پدیده¬ای طبیعی می¬داند، و رقابت ناسالم گروه های سیاسی را تهدیدی بر اصل نظام تلقی می¬کند ولی اتحاد و همبستگی بین جناح های سیاسی را باعث ناکامی دشمنان ایران و انقلاب اسلامی می داند. و حرمت شکنی و تخریب شخصیت نیروهای اصیل انقلاب را محکوم می داند.
دعایی در این مورد می¬گوید:«عزیزان! جامعه¬ی ما نیاز به وفاق دارد، ما مى توانیم بذر محبت، بذر صمیمیت را بیافشانیم. »
«آنچه بر آن می توان تکیه داشت این است که به عناصر و افراد پاک و صادق همه¬ی این جناحها باید احترام گذاشت و آنان را حول یک محور جمع کرد، نه این که به حذف یکدیگر پرداخت؛ لذا همواره جناحهای مختلف را از برخوردهای حذفی و به دور از راه و روش اسلامی بر حذر داشت.»
«امام اگر می خواست به جامعه هنری و سینمایی حرمت بگذارد، از فیلم یک هنرمند لائیک سخن می گفت و از غلامحسین ساعدی و فیلم«گاو» نام می برد. ایشان حتی با کسانی که با تحجر بودن خود قصد خدشه وارد کردن به موسیقی فاخر را داشتند، به گونه ای رفتار می کرد تا به کار خود واقف شوند. به همین دلیل بود که در حسینیه جماران تمامی سازها گرد آمد تا سرود «شهید مطهر»به شکلی زنده اجرا شود و در عمل و مشی خود به جامعه نشان دادند که اگر می خواهید خدمتگزار باشید، باید به جامعه خود حرمت بگذارید چون در این روزها خط کشی های تندی وجود دارد و با عصبانیت و تندی به هم شلیک می کنند، امام در هیچ شرایطی نمی خواستند حرمت کسی آسیب ببیند و ما هم باید حرمت گزار همگان باشیم تا راه ایشان را به درستی ادامه دهیم.»

فصل دوم: مشی فرهنگی
دعایی توسط امام خمینی به سرپرستی مؤسسه اطلاعات رسید، و سپس توسط مقام معظم رهبری ابقا شد. چون هر موضعی که روزنامه داشته باشد، به حساب رهبری گذاشته می شود. به همین دلیل از نظر تاکتیکی سعی دارد به طور واضح ازجناح خاصی حمایت نکند. مواضع روزنامه¬های دیگر، که در سطح جامعه وجود دارد، و این روزنامه¬ها تحت تأثیر این جناح آن جناح قرار می¬گیرند و حذف بعضی از داده¬های اطلاعاتی وجود دارد. روزنامه اطلاعات با ثبات مدیریتی، عدم مداخله و جهت گیری سیاسی، با حذف داده¬های اطلاعاتی مواجه نیست و اکثر جریانهای سیاسی مختلف را راضی کرده است و هیچ روزنامه¬ای در کشور وجود ندارد که چنین کارکردی داشته باشد. اگر محققی بخواهد در مورد هر موضوعی کار کند، می¬تواند از آرشیو روزنامه اطلاعات استفاده کند. روزنامه به طور مشخص از هیچ جناحی طرفداری نمی¬کند، این نوع نگرش می¬تواند از طرفداران روزنامه بکاهد و روزنامه نقش آرشیوی پیدا کند. تنها روزنامه¬ای که بدون هرگونه افراطی-گری در سالهای بعد از انقلاب کار کرد، روزنامه اطلاعات است که متوجه نقش کارساز دعایی می¬شویم.مشی روزنامه اطلاعات به دنبال خبرهای جنجالی نیست،خبرداغ یک رویداد را، تا صحت و سقم آن تأیید نشود و به نتیجه قطعی نرسد، منعکس نمی کند. دعایی فردی است که بدون تشریفات یک مدیر و مسئول عمل می¬کند، به چارچوب‌ها معتقد است و از رفتارهای ساختارشکنانه خودداری می‏کند ودر عین حال، مدیریت و رویکرد خنثی در مؤسسه اطلاعات، عملاً‌ این مجموعه را که باید با توجه به ظرفیت‌های فراوان آن، محملی برای تبیین و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی باشد. با توجه به مصاحبه-های انجام شده به این مسأله می¬توان پی برد که دعایی در اداره روزنامه اطلاعات ضمن پرهیز از جنجال و غوغا سالاری حرکت در چارچوب نظام، دفاع از رهبری و قانون اساسی داشته است. پرهیز این روزنامه از ورود به دعواهای مطبوعاتی تا حدی است که برخی نقش خنثی برای آن قائل هستند. با این حال روزنامه اطلاعات با مدیریت دعایی در ایام انتخابات به نظر می رسد به طور کلی مواضعی اتخاذ می کند که به مواضع کلی بیت امام خمینی بسیار نزدیک است. دعایی در دفاع از عملکرد مؤسسه اطلاعات بیان داشته است:
«ما در مرحله بازجویی و بررسی اتهامات بعضی از افراد مثل آقای کرباسچی شهردار سابق تهران تا وقتی که ثابت و محرز نشده بود، به خودمان اجازه نمی‌دادیم که مطلبی را منعکس کنیم و حتی سؤال بازجو و پاسخ متهم که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و ‌قضاوت نهایی نشده بود را منعکس نمی‌کردیم.
این مشی را تاکنون ادامه دادیم و جامعه از ما پذیرفته است. هر چند عده‌ای به دنبال خبرهای داغ حوادث هستند و دلشان می‌خواهد از همه ریز و بم حوادث و جریاناتی که اتفاق می‌افتد، مطلع شوند و البته یک حس کنجکاوی هم در جامعه وجود دارد و برخی نبود این نوع مطالب در اطلاعات را یک نوع کمبود تلقی می‌کنند، ولی همین که به تحلیل نهایی می‌رسند به ما احترام می‌گذارند و مشی ما را منطقی، خداپسندانه و سالم می‌دانند. در دورانی که تکثر و تنوع مطبوعات چنان نبود که پس از دوم خرداد ایجاد شد و در ایامی که رسانه‌های بعضًا دولتی و تریبون‌های خاص بی‌مهری‌هایی به برخی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی روا