دریاچه، وزارت، رهاسازی، زیست‌محیطی

مستندات قانونی مربوط به آن موجود است
انتقال آب بین‌حوزه‌ای، راهکاری متعارف
PN13
که البته بدون مطالعه هیچ طرح انتقال آب بین‌حوزه‌ای نباید انجام شود.
ضرورت انجام مطالعه پیش از انتقال آب
PN14
در راستای انتقال آب بین حوزه‌ای، برنامه‌ای که مورد تأیید محیط زیست باشد باید به اجرا گذاشته شود.
تأیید محیط زیست، پیش‌شرط اجرا
PN15
انتقال بین حوزه‌ای آخرین راهکاری است که در صورت عدم موفقیت راهکارهای دیگر مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
اولویت آخر راهکار تصنّعی (غیر طبیعی)
PN16
در وزارت نیرو هدف ما تخصیص بهینه آب است و در این راستا نباید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم استان‌ها را مقابل هم قرار دهیم.
ضرورت رعایت تعاملات منطقه‌ای در خط مشی‌ها
PN17
به عنوان مثال در حوزه ارس سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل ذینفع هستند
فرامحلّی بودن خط مشی‌های زیست‌محیطی
PN18
و علاوه بر آن کشورهای همسایه که از آب ارس استفاده می‌کنند.
فراملیتی بودن خط مشی‌های زیست‌محیطی
PN19
ما به جای جنگ آب از این امکان باید طوری استفاده کنیم و روابطی ایجاد کنیم جهت ایجاد دوستی بین مردم و همکاری برای استفاده صحیح برای آب. این سیاست ماست.
ضرورت رعایت تعاملات منطقه‌ای در خط مشی‌ها
PN20
دریاچه‌های وان و سوان در کشور همسایه را نمی‌توانیم با دریاچه ارومیه به لحاظ علمی مقایسه کنیم به دلیل تفاوت در عمق آنها و نیز سیستم حرارتی آنها.
لحاظ همه شرایط، پیش‌شرط انجام مقایسات فراملیتی و منطقه‌ای
PN21
مدیریت آب یک مدیریت فرابخشی است:
فرابخشی بودن موضوع مدیریت آب
PN22
منابع طبیعی، کشاورزی، دام، صنعت، شهرسازی و توسعه کشور همه در آن دخیل هستند.
فرابخشی بودن موضوع مدیریت آب
PN23
مدیریت آب چیزی نیست که فقط در انحصار یک دستگاه خاص مثل وزارت نیرو باشد.
فرابخشی بودن موضوع مدیریت آب
PN24
از زمانی که فرآیند کاهش تراز دریاچه ارومیه آغاز شد و زیر تراز استاندارد اکولوژی رفت در آن زمان مؤسسه تحقیقات وزارت نیرو بر روی این مسئله کار کرد و گزارش‌هایی را نیز تهیه نمود (انتشار گزارش: سال 1381)
پیش‌گامی وزارت نیرو در انجام مطالعات مربوط
PN25
که اگر ما امروز آن گزارش‌ها را نگاه کنیم تغییر زیادی نسبت به وضع کنونی در دلایل بروز بحران و راهکارهای رفع مسئله نمی‌بینیم.
کفایت انجام مطالعات
PN26
در آن گزارش آمده بود که روش اصلاح پیشنهادی بهینه کردن مصرف آب در منطقه است.
مصرف بهینه آب، راهکار اصلی رفع بحران
PN27
در حال حاضر بسیاری از زمین‌های کشاورزی منطقه در حال زه‌دار شدن هستند یعنی زمین در حال تبدیل شدن به زمین باتلاقی است.
مصرف شدیداً بی‌رویه آب در شرایط کنونی
PN28
وقتی آب زیادی که سهمیه دریاچه بوده است در حال مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی است بروز بحران طبیعی است.
مصرف‌ بی‌رویه، اصلی‌ترین عامل بروز بحران
PN29
متأسفانه ما هنوز در آبیاری از روش غرقابی استفاده می‌کنیم.
روش‌های غیرعلمی مصرف
PN30
ما الان داریم سهم حقابه دریاچه ارومیه را چه از طریق ایجاد سدها و چه حفر چاه‌های عمیق و چه برداشت از رودخانه‌ها صرف مصرف در بخش کشاورزی می‌کنیم. این موضوع غیرقابل انکاری است و آمارهای آن موجود است.
مصرف‌ بی‌رویه، اصلی‌ترین عامل بروز بحران
PN31
ما می‌توانیم در داخل حوزه با بهره‌وری آب شرایطی فراهم کنیم که اساساً‌ هیچ نیازی به بیرون حوزه نداشته باشیم
اولویت با راهکار درون حوزه‌ای
PN32
ولی این امر نیازمند تعهد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش این راندمان از حدود 40 درصد به حدود 60 درصد است.
نقش کلیدی وزارت جهاد کشاورزی در حلّ بحران
PN33
ما در مورد دریاچه ارومیه هیچ گونه ابهامی در عارضه، دلایل بروز آن و راهکارهای نجات نداریم.
کفایت انجام مطالعات
PN34
همه چیز کاملاً‌معلوم است و در سندی که سازمان محیط زیست با همکاری وزارت نیرو و سایر نهادهای مربوطه در این زمینه تهیه کرده است سند کاملاً درستی است.
کفایت انجام مطالعات
PN35
باید ابتدا مدیریت به هم پیوسته منابع آب را اعمال کنیم، سهم دریاچه را کنار بگذاریم.
ضرورت مدیریت مصرف
PN36
آنچه باقی مانده یک اهتمام و تلاش ملی است و این اهتمام یک کار بسیار دشواری است.
ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN37
اینکه یک کشاورز که مدّت زیادی به شیوه آبیاری سنتی عمل کرده است را وادار به استفاده از قطره چکان بکنیم کار بسیار دشواری است
ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN38
و حتما سعی، تلاش و مشارکت کشاورزان را می‌طلبد.
ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN39
هیچ سدّی در کشور بدون ارزیابی و مجوز زیست‌محیطی ساخته نشده است.
اهمیت انجام مطالعات زیست‌محیطی
PN40
ما مشاورینی داریم که بر اساس ضوابط موجود پیش از احداث سد مطالعات گسترده‌ای را انجام می‌دهند که 24 مؤلفه را در آن مطالعات لحاظ می‌کنند که یکی از آن مؤلفه‌ها، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است
اهمیت انجام مطالعات زیست‌محیطی
PN41
ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم.
توسعه شتابزده در کشور
PN42
باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد.
توسعه غیرپایدار در کشور
PN43
سدهایی که بعدها بر روی دریاچه ساخته شد با هدف ایجاد اشتغال برای مردم منطقه بوده است. به هر حال مردم منطقه اشتغال می‌خواستند.
عوامل اقتصادی، عامل تشدید توسعه غیرپایدار
PN44
ما هم فشارهایی داشتیم برای احداث سدها که هنوز هم داریم.
عوامل اقتصادی، عامل تشدید توسعه غیرپایدار
PN45
وزارت نیرو بارها اعلام آمادگی کرده در صورتی که مردم منطقه حمایت کنند و اعلام آمادگی کنند آب پشت سدها رها سازی شود.
امکان رهاسازی آّب پشت سدهای منطقه
PN46
اما به شرطی که مطمئن شویم آبی که رهاسازی می‌شود به دریاچه می‌رسد. الان چون دریاچه چیزی در حدود 30 کیلومتر عقب‌نشینی کرده است ابی که از سمت زرینه رود رها شود در یک پهنه گسترده تبخیر می‌شود و به دریاچه نمی‌رسد.
عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها
PN47
ما در دریاچه ارومیه چیزی در حدود 15 تا 16 میلیارد متر مکعب کمبود داریم و با رهاسازی ذخایر سدها مشکل زیادی حل نمی‌شود
عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها
PN48
که اگر هم به دریاچه برسد فقط یک سانتی متر سطح فعلی آب دریاچه را افزایش می‌دهد.
عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها

مطلب مرتبط :  

در نتیجه انجام مصاحبه چهاردهم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه‌های پیشین، در مجموع 3 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 119 مفهوم افزایش یابد.
جدول 4-46: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد چهاردهم (N)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PN2, PN 5, PN10, PN27
2
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PN9, PN28, PN36, PN37, PN 38
3
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PN20
4
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PN20
5
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
PN29, PN30
6
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PN14
7
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PN3, PN4, PN41, PN42, PN28
8
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PN43, PN44
9
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PN21, PN22, PN23
10
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PN7
11
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PN2, PN6, PN8, PN46, PN47, PN48
12
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PN16, PN17, PN19, PN21, PN22, PN23
13
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PN18
14
اهمیت چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی
PN1, PN 2, PN3, PN4, PN5, PN10
15
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PN14
16
اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز
PN9
17
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PN13, PN24, PN25, PN33, PN34, PN39, PN40
18
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PN36, PN37, PN38
19
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PN11, PN26, PN27, PN28, PN30, PN35, PN45, PN46, PN47, PN48, PN4, PN10, PN9
20
اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی
PN43, PN44
21
اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (انسان‌ساز)
PN12, PN15, PN31
22
نقش محوری در مسائل مربوط به مدیریت مصرف اب
PN32, PN36, PN37, PN38, PN26, PN29, PN35, PN27

مطلب مرتبط :  

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، “مفاهیم جدید” ظهور یافته در مصاحبه دهم می‌باشند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت3 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت. در نتیجه این مصاحبه مقوله جدیدی ظهور نیافت.

جدول4-47: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه N
عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصویب خط مشی‌های زیست‌محیطی
ضرورت مشروعیت‌بخشی