دریاچه، رئیس، ارومیه، پیش‌بینی

تقنینی تعهدات بین‌المللی

تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی

اثربخشی بیشتر تصویب اجماعی به اکثریت

اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (انسان‌ساز)

عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی

ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی

کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجریه

اولویت در حل مسائل مربوط به آب

اهمیت آمار و اطلاعات موثق زیست محیطی

اهمیت چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی

عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار

دولت (قوه مجریّه)، بزرگترین مخرّب محیط زیست

نقش محوری وزارت کشاورزی در مسائل مربوط به مدیریت مصرف آب

4-1-15- مطالعه مورد پانزدهم (O)
مصاحبه شونده: (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی)
جدول 4-48: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PO1
در مجلس هشتم و نهم ما چندین طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌ها ارائه دادیم و شخص دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس چندین جلسه با مسئولین وزارتخانه برگزار کردند
فعال بودن مجلس در توجه به احیاء تالاب‌ها
PO2
در حالی که دولت هیچ‌گونه لایحه‌ای ارائه نداد. واقعاً این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت ورود جدّی به حل این مسئله نداشته است.
منفعل بودن دولت در توجه به احیاء تالاب‌ها
PO3
بحث فقط نجات دریاچه ارومیه نیست بلکه کل تالاب‌هاست به عنوان مثال احیای زرینه رود استان اصفهان و … .
اهمیت احیاء کلّ تالاب‌ها
PO4
گلایه داریم از این که چرا رئیس جمهور، وزیر نیرو را به عنوان رئیس کارگروه نجات دریاچه ارومیه قرار داده‌اند
اهمیت اختیارات رئیس کارگروه‌ها
PO5
در حالی که ایشان (وزیر نیرو) در معرض مسئولیت و پاسخگویی برای وضعیت فعلی هستند.
اهمیت ذینفع نبودن رئیس کارگروه‌ها
PO6
قبل از این معاون اول رئیس جمهور مسئول کارگروه بود. این تقلیل یک سطح (از معاون اول رئیس جمهور به وزیر نیرو) در سمت ریاست کارگروه خود مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند.
اهمیت اختیارات رئیس کارگروه‌ها
PO7
حیات مردم آذربایجان غربی به کشاورزی و دامداری وابسته است.
حیاتی بودن موضوع کشاورزی برای مردم
PO8
و کمبود آب برای آنان یعنی تحمیل 3 میلیون نفر کوچ اجباری کشاورزان و دامداران منطقه به سایر نقاط
ابعاد گسترده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PO9
به علاوه تعطیلی کارخانه‌ها و سردخانه‌های میوه و کنستانتره
ابعاد گسترده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PO10
علت بروز مسئله خشکسالی نیست بلکه سوء مدیریت مسئولین مربوطه است
اولویت بیشتر عوامل انسانی بر اقلیمی
PO11
جلسات کارگروه‌های مربوطه مدت زیادی است تعطیل است، مطالعات آن نیز زمان زیادی است که به اتمام رسیده
کفایت انجام مطالعات
PO12
ولی شاهد هیچ‌گونه اقدام اجرایی نیستیم.
عدم موفقیت در اجرا
PO13
ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که به نام احیای دریاچه ارومیه انتقال آب صورت بپذیرد به شکلی که بعضی گروه‌های خاص کشاورزان در این بین منتفع شود (از مناطق دیگر) و نه کشاورزان منطقه آذربایجان غربی.
ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO14
1300 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای 24 راهکار نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود،
هزینه‌های گزاف جبران مسائل زیست‌محیطی
PO15
بخش عمده‌ای از آن به اسم نجات دریاچه ارومیه صرف توسعه کشاورزی در سایر مناطق شد،
ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO16
به عنوان نمونه توسعه کشاورزی و آبیاری در منطقه‌ گل‌فرج (حدود 40 هزار هکتار) که شیب آن به سمت رودخانه ارس است از جمله حوزه‌های غیر مرتبطی بود که از این بودجه استفاده کرد.
ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO17
به هیچ وجه ما از توسعه موضوع سدسازی در مجلس قصد تخریب دریاچه را نداشتیم
غیر قابل پیش‌بینی بودن تبعات زیست‌محیطی
PO18
بلکه موضوع آب‌بندها جهت جلوگیری از سیلاب‌ها و خسارت‌ها در منطقه بوده و نیز تقویت ذخایر زیرزمینی بوده است و اگر حمایتی نیز از موضوع سدسازی در منطقه صورت گرفته از این باب بوده است.
غیر قابل پیش‌بینی بودن تبعات زیست‌محیطی
PO19
به بهانه احیای دریاچه ارومیه برخی پروژه‌های سدسازی را در استان آذربایجان غربی تعطیل کردند اما در استان مجاور (شرقی) هیچ‌کدام از پروژه‌ها متوقف نشد بلکه ادامه پیدا کرد.
تبعیض در منافع منطقه‌ای
PO20
جاده شهید کلانتری حیات و امنیت منطقه را احیاء کرد و ایجاد آن ضرورت بسیار داشت. آنچه در طرح احداث این جاده پیش‌بینی شده بود، ایجاد چهار دهنه بر زیر جاده به منظور برقراری مستمر جریان آب بین دو طرف جاده بود؛
اهمیت احداث جادّه شهید کلانتری
PO21
در صورتی که این بخش طرح یعنی احداث این چهار دهنه به هیچ وجه انجام نشد.
اجرای ناموفق طرح جاده
PO22
یک مشکل در خصوص طرح مطالبات زیست‌محیطی از طرف مردم وجود دارد و آن برخورد امنیتی با این مسئله است
برخورد امنیتی با مسائل زیست‌محیطی
PO23
کما اینکه این اتفاق در مورد مطالبه زیست‌محیطی مردم در مورد دریاچه ارومیه اتفاق افتاد و برخی به زندان افتادند که تعدادی از آنها هنوز هم در زندان هستند.
برخورد امنیتی با مسائل زیست‌محیطی
PO24
ما در صدا و سیمای آذربایجان موضوع بهینه مصرف شدن آب کشاورزی به ویژه آبیاری قطره‌ای را در دستور کار قرار دادیم
ظرفیت و نقش رسانه برای فرهنگ‌سازی
PO25
ولی منابع مالی خرید تجهیزات و امکانات از طرف وزارت جهاد و کشاورزی تا کنون تأمین نشده است.
محدودیت در تأمین منابع مالی
PO26
مسئولین سازمان محیط زیست اعم رئیس یا معاونین سازمان و یا سایر مسئولین نظیر وزیر جهاد کشاورزی، نیرو ، کشور یا مسکن و شهرسازی چند بار در این مدّت و پیش از بروز بحران به منطقه آمدند و وضعیت دریاچه ارومیه را از نزدیک رصد کردند؟ بسیار کم
عدم درک ابعاد مسئله به صورت مستقیم از طرف مسئولین
PO27
ما از نظرات تشکل‌های مردم‌نهاد زیست محیطی در کمیسیون‌های مختلف مجلس استفاده می‌کنیم و از آنها دعوت به عمل می‌آوریم و نظراتشان را جویا می‌شویم،
اهمیت جلب مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد
PO28
اگر سونامی نمک در دریاچه ارومیه اتفاق بیافتد به دلیل آنکه مسیر باد در منطقه از غرب به شرق است، قطعاً استان آذربایجان شرقی بیشتر از آذربایجان غربی متضرّر خواهد شد.
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی

مطلب مرتبط :   تسلیحات، حقوق، متعارف، دیوانجستاری در :مقاله درباره

در این مصاحبه مفهوم جدیدی شکل نگرفت و صرفاً 23 مورد از مفاهیم ظهوریافته قبلی تکرار شدند.

جدول 4-49: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد پانزدهم (O)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PO3
2
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PO24
3
ضعف بودجه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست
PO25
4
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
PO 24, PO25
5
ضرورت همگامی با فناوری روز
PO25
6
حساسیت ملی زیست‌محیطی
PO3, PO22, PO27
7
سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری زیست‌محیطی
PO22, PO23
8
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PO2
9
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PO5, PO19
10
تدوین مطلوب، اجرای ناموفق
PO12, PO20, PO21, PO11
11
بی‌تفاوتی رسانه‌ای زیست‌محیطی در کشور
PO24
12
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PO8, PO9, PO14, PO17, PO18, PO28
13
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PO8, PO9
14
راهبرد تصمیم‌گیری به صورت کارگروهی
PO4, PO5, PO6
15
اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز
PO22, PO23, PO27
16
اشکال در تلفیق شأن بهره‌برداری و حفاظت کمیسیون کشاورزی
PO15, PO16
17
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PO11
18
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PO1
19
اهمیت رویکرد حامیانه رئیس جمهور
PO4, PO6
20
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PO1, PO2, PO3, PO13, PO15, PO16
21
اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی
PO7
22
تزاحم مدیریت ملّی و محلّی زیست محیطی
PO26
23
نقش محوری در مسائل مربوط به مدیریت مصرف اب
PO10

در نتیجه این مصاحبه، مقوله جدیدی نیز ظهور نیافت. علاوه بر اینکه مقولات قبلی نیز بدون تغییر و تکمیل باقی ماندند.

4-1-16- مطالعه مورد شانزدهم (P)
مصاحبه شونده: (فعّال زیست‌محیطی و عضو تشکل مردم‌نهاد)
جدول 4-50: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد P
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PP1
این که تغییرات آب و هوایی مؤثر بوده، بله قطعاً همین طور هست ما حدود 15 تا 20 درصد کاهش نزولات آسمانی داشتیم
تأثیرات تغییرات اقلیمی
PP2
ولی تغییر اقلیم چیزی نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشد.
گستردگی تغییرات اقلیمی
PP3
همه متخصصین جهان در کنفرانس جهانی آب اذعان داشتند که اقلیم تغییر کرده است (و باید آن را پذیرفت) و ما باید خودمان را