دریاچه، ارومیه، شوراهای، اعتبارات

دانلود پایان نامه

اینکه چقدر از این موضوعات کاربردی و حلال مشکلات محیط زیست کشور باشند برای من جای سوال است.
اهمیت کاربردی بودن پژوهش‌های زیست محیطی
PF52
بسیاری از این پژوهش ها کاربردی نبوده است و در سیاستگذاری ها و تصمیمات قابل استفاده نیست.
کاربردی نبودن بسیاری از پژوهش‌های فعلی
PF53
امروز باید پژوهش های کاربردی مبنایی تصیم سازی محیط زیست قرار گیرد.
اهمیت کاربردی بودن پژوهش‌های زیست محیطی
PF54
آموش همگانی و آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست باید روز آمد باشد.
اهمیت پویایی در آموزش عمومی و سازمانی
PF55
یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه توجه به ظرفیت کتب درسی دانش آموزان است. ورود مباحث زیست محیطی در کتب درسی باید ادامه پیدا کند
ظرفیت کتب درسی در توسعه آموزش همگانی
PF56
برنامه ویژه ای در تعامل با شورا ها شهر و روستا در سطح استانها خواهیم داشت،
نقش شوراهای شهر و روستا در توسعه پایدار
PF57
یکی از وظایف مهم شوراها، توسعه پایدار شهر و روستا است و نمایندگان مردم باید بیشترین توجه به مصالح محیط زیست داشته و حامی برنامه های محیط زیست باشند.
نقش شوراهای شهر و روستا در توسعه پایدار
PF58
در برنامه تعاملی محیط زیست با شورای های شهر و روستا، جریان سازی شوراهای طرفدار محیط زیست دنبال و کمیسیون های محیط زیست در شوراهای شهر و روستا ایجاد می شود.
تأثیر توجه شوراهای شهر و روستا در جریان‌سازی عمومی
PF59
باید به سمتی رفت که اگر پروژه ای حتی ارزیابی زیست محیطی نداشته باشد ،‌ اقتصاد سبز محیط زیست آنقدر قوی باشد که در محاسبات هزینه ها به این نتیجه برسند که این پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
اهمیت توجه به تجزیه و تحلیل اقتصادی محیط زیست
PF60
آمار می تواند پایه ای برای تهیه گزارش وضعیت محیط زیست، اصلاح و نقد شاخص های EPI باشد
اهمیت نقش نظام جامع آمار و اطلاعات
PF61
اما متأسفانه در حوزه آمار محیط زیست عقب ماندگی های زیادی داریم.
عدم برخورداری از نظام جامع آمار و اطلاعات
PF62
در حال حاضر کارگروهی در معاونت توسعه مدیریت سازمان تشکیل شده تا تمامی مصوبات مربوط به دولت قبل مورد بازنگری قرار گیرند و آنهایی که امکان لغوشان وجود دارد، لغو شوند.
گسستگی فرآیند تصمیم‌گیری بین دولت‌ها
PF63
مسئولیت اصلی بررسی وضعیت کیفیت آب شرب بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
نقش پررنگ وزارت بهداشت در مسائل مربوط به بهداشت آب
PF64
سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای نظارت عالیه بر کیفیت آب شرب در جلسه ای با حضور مسئولین امور آبفا ، این موضوع را بررسی می کند.
نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست
PF65
پارامتر های مختلفی برای سنجش آب وجود دارد که هر روز پارامترهای جدید نیز مطرح می شود که نیاز به تکمیل آزمایشات است.
پویایی دانش محیط زیست
PF66
در خصوص میزان اعتبارات سازمان و نیز جذب اعتبارات با مشکلاتی مواجه هستیم.
مسائل جذب منابع مالی
PF67
برخی از اعتبارات برای طرح ها ی سازمان گرفته شد که تاکنون میزان تخصیص کم بوده است و امیدواریم به تدریج این اعتبارات افزایش یابد.
مسائل جذب منابع مالی
PF68
نقش رسانه‌ها در مسائل زیست‌محیطی حائز اهمیت است به عنوان مثال باغ گیاه شناسی نوشهر و تهران با حمایت رسانه ها و جامعه مدنی حفظ شد.
اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل
PF69
اگر رسانه ها نبودند معلوم نبود چه بلایی به سر باغ گیاه شناسی نوشهر می افتاد.
اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس مسائل
PF70
در مورد مسئله آلودگی هوا باید گفت در این زمینه رایزنی‌های جدّی با وزاتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مرتبط و حتی منابع مرتبط بین‌المللی انجام شده است.
فرابخشی بودن مسئله آلودگی هوا
PF71
رویکرد اصلی در مبارزه با آلودگی هوا، منبع آلاینده‌هاست.
توجه به منشأ آلودگی
PF72
این منابع که بیشتر از احتراق داخلی موتورها و سوخت فسیلی است از نیروگاه‌ها،‌ بخش صنعتی، بخش نفت و بخش خانگی نشأت می‌گیرند.
فرابخشی بودن مسئله آلودگی هوا
PF73
در خصوص آلودگی خودروها موضوع اساسی، کیفیت سوخت آنهاست که وزارت نفت پیگیر این مسئله است
تأثیر محوری کیفیت سوخت
PF74
منشأ دوم آلودگی هوا ریزگردها هستند.
ریزگردها، منشأ آلودگی
PF75
منشأ این ریزگردها بخشی به تالاب های خشک شده عراق باز می‌گردد اما بخش دیگر، ریزگردهای داخلی هستند که با منشأ تالاب‌های خشک شده و طبیعت تخریب‌شده در داخل ایجاد می‌شود.
داخلی و خارجی بودن منشأ‌ تولید ریزگردها
PF76
برای موضوع کاهش آلودگی شهرها سفرهایی به برخی استان‌ها صورت گرفته است
مواجهه با مسائل محلی به صورت مستقیم
PF77
و در صدد آن هستیم که این سفرها را به سایر استان‌های شامل کلان‌شهرها توسعه دهیم.
مواجهه با مسائل محلی به صورت مستقیم
PF78
در اوایل دهه 1380 مطالعاتی صورت گرفت که برای تهران و 7 کلان‌شهر دیگر کشور که معضل آلودگی هوا دارند، مطالعات جداگانه‌ای انجام شد.
مطالعات، مبنای تصمیم‌گیری‌ها
PF79
در این راستا کمیته‌های اجرایی با همین موضوع در تهران و 7 کلان شهر دیگر تشکیل شد که متأسفانه در سال 1384 تعطیل شدند.
کمیته‌ای بودن حلّ مسائل زیست‌محیطی
PF80
در حال حاضر راهکارهایی که در مسئله آلودگی هوا اتخاذ می‌شود کوتاه مدّت است نظیر تعطیلی مدارس یا زوج و فرد کردن خودروها.
اتخاذ راهکارهای مقعطی برای معضل آلودگی هوا
PF81
دلیل این امر شرایط اضطرار آلودگی است. تا وقتی نتوانیم برنامه‌های بلند را که زمان می‌برد، اجرایی کنیم به ناچار به دنبال چنین برنامه‌هایی خواهیم بود.
شرایط بحرانی، عامل تصمیم‌گیری مقطعی
PF82
اما حتماً باید انجام دهیم چون پیشگیرانه است و می‌تواند عوارض و تبعات منفی آلودگی هوا را روی افراد و شاخص‌های سلامت کم کند.
اهمیت اتخاذ راهکارهای مقطعی برای جلوگیری از سایر تبعات منفی
PF83
در خصوص موضوع مبارزه با ریزگردها باید گفت که این مسئله تنها یک مسئله نیست
چند بخشی بودن یک مسئله زیست‌محیطی
PF84
و در واقع مسائل مربوط به مدیریت سرزمین، جلوگیری از بیابان‌زایی، جلوگیری از فرسایش خاک و خشک شدن تالاب‌ها،‌ رعایت استانداردها در استخراج معادن و مسائلی از این دست می‌باشد.
چند بخشی بودن یک مسئله زیست‌محیطی
PF85
موضوع مذکور در سطح داخلی و بین‌المللی در قالب ستادهایی در حال پیگیری است.
کمیته‌ای بودن حلّ مسائل زیست‌محیطی
PF86
مهمترین مسائله در حل بحران دریاچه ارومیه، کمبود منابع مالی است.
منابع مالی، مهمترین مشکل در بحران ارومیه
PF87
باید از منابع داخلی و کمک‌های خارجی برای احیای پارک ملی دریاچه ارومیه که یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های جهان محسوب می شود استفاده کنیم.
اهمیت احیای دریاچه ارومیه
PF88
امیدواریم بتوانیم با استفاده از تجربه‌های داخلی و تجربیاتی که دیگر کشورها در زمینه احیای تالاب‌ها دارند، هرچه سریع تر راهی برای نجات این دریاچه پیدا کنیم.
استفاده از تجربیات سایر کشورها، راهگشا در نجات دریاچه
PF89
معضل دریاچه ارومیه صرف نظر از تغییرات آب و هوایی و فراز و نشیب‌های کشور طی سال‌ها و ناکارآمدی‌ها با یک معضل که همیشه با آن روبرو هستیم روبرو بوده است.
ردّپای تأثیر عوامل انسانی در بحران ارومیه
PF90
از سوی دیگر سیاستگذاران مساله محیط زیست را در لحظه تصمیم گیری نادیده گرفته و در انتهای خط راهکاری برای آن پیدا می کنند که اکنون ما در خصوص دریاچه ارومیه با انتهای خط مواجه هستیم
معیارزیست‌محیطی، اولویت آخر در تصمیم‌گیری‌ها
PF91
که در این زمینه هزینه‌های بسیاری بر ما تحمیل شده است.
هزینه بسیار توجه ناچیز به اولویت محیط زیست
PF92
در سال 78 مطالعات مختلفی در 70 منطقه کشور از جمله دریاچه ارومیه انجام شد
انجام مطالعات، سال‌ها پیش از بروز بحران
PF93
بنده در آن زمان در جلسات هیئت دولت هشدار دادم که آرتیمیا در حال از بین رفتن است و از بین رفتن شاخص آرتیمیا به عنوان یک شاخص بسیار مهم اکولوژیکی یعنی از بین رفتن کلّ حیات در این منطقه دریاچه ارومیه.
اعلام هشدار مکرّر و پیش‌بینی بروز بحران
PF94
در پاسخ گفتند شما یک موجود زنده را به عنوان شاخص مطرح می‌کنید،‌ در حالی که مردم منطقه بدون هیچ مشکلی در حال زندگی و کشاورزی هستند..
عدم توجه به هشدارها به دلیل عدم دانش
PF95
یعنی قبل‌ها و در همان سال 78 و 79 اخطارهای مکرّری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بروز بحران دریاچه ارومیه داده شد که متأسفانه جدّی گرفته نشد.
اعلام هشدار مکرّر و پیش‌بینی بروز بحران
PF96
در همان سال‌ها کارگروهی به منظور حل این مشکل تشکیل و مقدماتی برای حل و فصل آن ارایه شد.
کمیته‌ای بودن حلّ مسائل زیست‌محیطی
PF97
بدین منظور لازم است جلسات مستمر با حضور اساتید در حین برنامه عملیاتی برگزار شود و اساتید و دانشگاهیان علاقه‌مند مطالعات و پایان‌نامه‌های خود را در این زمینه ارایه دهند.
اهمیت بهره‌گیری از دانشگاهیان در حلّ مسائل محیطی
PF98
در خصوص بحران‌هایی نظیر