دانلود پایان نامه رشته روانشناسی در مورد ارزشیابی توصیفی

دانلود پایان نامه

از 75 سال نشان می دهد که مردودی تأثیری مثبتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ندارد و دانش آموزان ارتقاء یافته در مقایسه با دانش آموزان هم سطح خود، پیشرفت تحصیلی بهتری داشته اند
تاثیر ارزشیابی توصیفی بر مؤلفه های تحقیق:
مهمترین ویژگی ارزشیابی توصیفی که موجب تمایز آن با روانسنجی و ارزشیابی سنتی گردیده است، دید و نگرش انسانی تر و رشد یابنده به آدمی است. روانسنجی سنتی بر پایه مکتب رفتار گرایی و مبتنی بر تفاوت های فردی عمل می کند. اما رویکرد جدید از مکاتب انسانگرایی نشأت گرفته است. این رویکرد ها تحت عناوینی از قبیل: سنجش و ارزیابی مبتنی بر برنامه درسی، سنجش پرونده ای، سنجش تدریس پویا و جامع، سنجش عملکرد، ارزیابی واقعی و اصیل، طبیعی و …مطرح می شوند و می کوشند تا این باور را ارائه نمایند، که نه تنها بین تدریس و سنجش جدایی نیست، بلکه نباید باشد و سنجش حلقه پایانی نظام آموزشی و یادگیری نیست بلکه، فلسفه وجود ارزیابی خدمت به فرایند تدریس و یادگیری می باشد.
بنابراین روش های نوین و پویا، علاوه بر آن که میان تدریس و یادگیری از یک سو و به اندازه گیری و آزمون از سوی دیگر، هماهنگی و رابطه متقابل فراهم می آورند و نظام سنجش را در خدمت یادگیری رو به رشد قرار می دهند، با لحاظ نمودن تفاوت های فردی در سنجش، اندازه های واقعی تر و اصیل از عملکرد فراگیران بر اساس نمونه های واقعی رفتار و زندگی آن ها در اختیار می گذارند و والدین، معلمان و تصمیم گیرندگان آموزشی را با بینشی وسیع تر و نگرشی عمیق تر نسبت به فراگیران مواجه می سازند. از جمله مهمترین اثر ارزشیابی را می توان در بهبود یادگیری و رفتاری دانش آموزان مشاهده نمود. ارزشیابی توصیفی موجب خود سنجی دانش آموزان می شود. خود سنجی می تواند دانش آموزان را با اطلاعات، هدف ها، ملاک ها و دلایل مربوط به عملکرد دانش آموزان مرتبط سازد. خود سنجی اطلاعاتی را برای دانش آموزان فراهم می آورد که بتواند برای بهبود عملکرد از آن ها استفاده نماید.
شواهد فراوانی وجود دارد مبتنی بر این که خود سنجی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند به ویژه اگر معلم به طور مستقیم به دانش آموزان آموزش دهد که چگونه به خود سنجی بپردازند((Ross.john ; A 2006.
ارزشیابی کیفی در عین این که برای معلم و دانش آموزان بسیار جذاب و لذت بخش است، بر خلاف روش های سنتی به امتحان و ارزشیابی، حالتی غیر رسمی می دهد. به عبارت دیگر در این نوع ارزشیابی یاد گیری به صورت طبیعی و در همان زمان که یادگیری در حال اتفاق افتادن است انجام می گیرد. در این رویکرد معلم از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر و ایجاد رقابت میان آن ها پرهیز می کند. او می کوشد تا وضعیت فعلی هر دانش آموز را با وضعیت وی در گذشته مقایسه کند. ارزشیابی کیفی حالتی طبیعی و غیر رسمی دارد به همین جهت در جلسات امتحانی آن مواردی مانند ترس و اضطراب از امتحان، محدود بودن زمان پاسخ گویی به سوالات، تقلب، تأکید بیش از حد بر نمره ، رقابت کشنده، میان فراگیران و مقایسه آن ها با یکدیگربه شدت کاهش می یابد در این نوع ارزشیابی معلم فرصت می یابد تا عادات گوناگون یادگیری فراگیران و نحوه عملکرد آنان در موقعیت های گوناگون آموزش و یادگیری آشنا شود و از طریق دریافت بازخورد های مناسب بای کیفیت بخشی بیشتر به روش های آموزشی خودو نحوه یادگیری فراگیران اقدام کند(احمدی،1383 : 51-50).
1- بهبود یادگیری
در خصوص اهمیت فرایند ارزشیابی و تأثیر بر یادگیری و رفتار دانش آموزان معتقد است که بهبود یادگیری دانش آموزان مستلزم بهبود نظام سنجشی است. معلمان تصور می کنند که این آموزششان است که یادگیری را جهت می دهد، اما در عمل این سنجش و ارزیابی است که یادگیری رفتارهای دانش آموزان را بهبود می بخشد، چراکه این نظام سنجشی است که تعیین می کند چه چیزی برای یادگیری دارای ارزش است. در این نوع سنجش، سایر جنبه ها و فراگرد های آموزشی و تربیتی به ویژه آموزش، مواد یادگیری و به طور کلی طراحی محیط یادگیری را متأثر می سازد(هاونر،2004به نقل از حسنی،1384).
مهارت های یادگیری عبارتند از: تشخیص متغیرها، فرضیه سازی، تحلیل فعالیت های تنظیم داده ها و رسم نمودار، طراحی تحقیق و اجرای آن، دانش آموزانی که در این زمینه ها تجربه کسب می کنند، قادر به یافتن راههایی برای حل اغلب مشکلات خود خواهند بود. این مهارت های تلفیق شده از مهارت های پایه جدا نیستند. مهارت های پایه، زمینه ی لازم را برای دریافت مهارت های پیچیده فراهم می کند. مثلا از طریق ماهر شدن در پیش بینی، می توان به فرضیه سازی رسید. فرضیه سازی، خود نوعی پیش بینی است که زمینه را برای انجام یک فعالیت آماده می کند. همچنین دانش آموز یاد می گیرد که آزمایش کردن اورا به پرسش های جدیدی هدایت می کند(رزیا و دیگران،1379 :107).
خصلت عمده ارزشیابی در پویایی و گستردگی آن است و از معلم انتظار و اقداماتی فراتر از آزمون های سنتی دارد، تا تصویری کلی از شخصیت دانش آموزارائه دهد. از نتایج این نوع سنجش ارزشیابی در جهت رشد و ارتقاء دانش آموز استفاده می شود، مهم تر این که از هر دانش آموز توقع رشد و بالندگی در سطح توان خود او را دارد. امروزه این نوع شیوه ی سنجش، تفاوت های فردی دانش آموزان را می پذیرد و به قابلیت رشد هریک اعتقاد دارد(رستگار، 1382 :24).
2- سلامت روانی
سلامت روانی موضوعی انفرادی و مشخص است که وضعیت روان فرد را در بر می گیرد، محیط اجتماعی و فرهنگی ممکن است موجب سلامت یا بیماری گردد ولی کیفیت به وجود آمده، تنها ویژگی یک شخص است، بسیاری از محققین به برخی از جنبه های رفتار بشر به عنوان شاخص هایی از سلامت روان ارزش می دهد. با توجه به بررسی رفتار های گوناگون برای سلامت روانی می توان این رفتارها را به پنج روش موضوعی عمده تقسیم کرد:
الف) نگرش نسبت به خود:این مفهوم در بر گیرنده جنبه های مربوط به خود آگاهی، خود قبولی، اطمینان، میزان اعتماد به نفس، حس هویت شخصی در ارتباط با نقش خود، گروه ها، نقاط ضعف و در توانایی و سایر افراد می باشد.
ب) رشد، تکامل و تعالی نقش: این که شخص بتواند با توانایی های بالفعل و بالقوه خود دراز مدت به خوبی عمل کنداهداف آینده و حرکت اورا در جهت اهداف مورد توجه قرار می گیرد. سرمایه گذاری شخصی در زندگی از جمله علایق بیرونی، مناسبات، اهمیت به حرفه و کار،و غیره به بعد این مفهوم می افزاید.

 

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره رضایت زناشویی-دانلود کامل پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)ظرفیت پذیری: مرکز ثقل این مفهوم ارتباط کلیه فرایند ها و خصیصه های فرد است که سبب اتخاذ و هماهنگی اعمال شخصی می گردد. جنبه های دیگر شامل فدرت فرد در عمل اضطراب و سرخوردگی به هنگام مقاومت در برابر فشارها می باشد.
د)رفتار های ارادی این مفهوم به قدرت فرد در تنظیم تصمیم گیری و اعمال او اشاره دارد. بنابر این این اعمال تاحدی مستقل از تاثیرات فیزیکی و اجتماعی می باشد.
د)غلبه بر محیط: این مفهوم در بر گیرنده قدرت تطبیق و سازش، ارائه رفتار مناسب با موقعیت و استاندارد های قابل قبول فرهنگی می باشد که سبب رضایت و عشق از کار می گردد(مانفرداو همکاران، 1376: 30).
نقش مدرسه در سلامت روانی: امروزه بیشتر روانشناسان تربیتی معتقدند که کارکنان مدرسه در سلامت روانی دانش آموزان دارای نقش حساس حرفه ای هستند.این مطلب مبتنی بر این فرض است که جوامع هرگز به اندازه و تعداد کافی دارای متخصصان سلامت روانی نخواهند شد، تا برای کمک به جمعیت رو افزونی که به خدمات و تشخیص یا درمان نیاز دارند کفایت کند. بنابر این باید تاکید و توجه را روی کوشش هایی در جهت پیشگیری از عدم سلامت روان قرار داد و افراد را برای مواجهه با مشکلات و اقدام شایسته در آن موارد آموزش داد. بدیهی است با کمک مشورتی متخصصان، کارکنان مدرسه می توانند پس از گذراندن دوره های آموزش لازم، علاوه بر وظایف و مسئولیت های خویش، در زمینه درمان مشکلات جزیی تشخیصی دانش آموزان و نوجوانان تا حد زیادی نقش داشته باشند. برای میل به هدف های سلامت روان در کودکان و نوجوانان مدرسه باید در جهات زیر عمل کند:
1- از بین بردن شرایط ناسالم و نامطلوبی که در حوزه فعالیت و کنترل مدرسه است.2- کمک به دانش آموزان در توجه به بهتر ساختن محیط هر اجتماع 3- شناخت هرچه زودتر مشکلات روانی، عاطفی در بین دانش آموزان 4-هماهنگ ساختن برنامه های مطالعه کودکان و نوجوانان و کوشش های آموزشی و تربیتی در مدارس5-ارائه کمک های مختلف روانی و تربیتی به کودکانی که به آن ها نیاز دارند(نوایی نژاد، 1373).
3- بهبود رفتار
بدون شک اثر ارزشیابی بر بهبود رفتار و یا به و جود آمدن رفتار های نا بهنجار، بر کسی پوشیده نیست. البته ارزشیابی در اشکال متفاوت آن (کمی نگر و کیفی نگر)دارای نتایج مختلفی خواهد بود و با توجه به انواع ابزاری که در ارزشیابی کمی مورد استفاده قرار می گیرد در رفتارهای نابهنجاری چون تقلب، اضطراب، ترس و …مشهود است. رفتار انسان موضوع مورد بحث در تغییر رفتار است. ویژگی هایی که بر اساس آن رفتار تعریف می شود از این قرار است:
1- آن چه افراد انجام می دهندو بیان می نمایند رفتار نام دارد. رفتار اعمال فرد را در بر می گیرد و بر همین اساس یک ویژگی ایستایی فرد نیست.2- رفتار یک و یا چند بعد دارد که قابل اندازه گیری است برای مثال می توان فراوانی یک رفتار را اندازه گیری کرد.3- رفتار می تواند به وسیله فرد ویا دیگران مشاهده و ثبت گردد. از آنجا که رفتار، عمل فردی است که دارای ابعاد فیزیکی است وقوع آن را می توان مشاهده کرد. زمانی که رفتاری اتفاق می افتد، افراد دیگر می توانند آن را مشاهده کنندو وقوع آن را ثبت نمایند.4- رفتار بر محیط فیزیکی و احتماعی اثر می گذارد و از آن جا که رفتار عملی است که حرکت در فضا و زمان را شامل می شودو وقوع یک رفتار بر محیطی که در آن اتفاق می افتد اثر خواهد داشت. 5- رفتار می تواند آشکار و پنهان باشد رفتار های پنهان را که رویداد های خصوصی هستند را نمی توان مشاهده کرد(میلیتن برگر، 1383 :17-11).
ابزارهای ارزشیابی توصیفی برای ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانش آموزان عبارتند از:
1- آزمون های مداد کاغذی: که در برخی از دروس مثل نوشتن و ریاضی کاربرد دارد2-آزمون بردن در خانه:سوال توسط معلم ارائه شده و توسط دانش آموز در خانه پاسخ داده می شود.3- آزمون کتاب باز: سوال طرح شده توسط معلم با بهره گرفتن از کتاب باید پاسخ داده شود.4- آزمون های عملکردی:که به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی فراگیران انجام می گیرد که بیشتر مورد توجه معلم بوده و ابزار های بسیار خوبی برای آگاهی از میزان شناخت مهارت های دانش آموزان است(حسنی، 1383).

آزمون های عملکردی
آزمون های کتبی عملکردی، عملکردی شناسایی، عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده، پوشه کار
الف)آزمون های عملکردی در موقعیت های شبیه سازی شده: دریک آزمون شبیه سازی شده یاانجام عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده از یادگیرنده خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده مصنوعی یا خیالی همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیت های واقعی ضروری هستندمثلا حرکات مختلف شنادر بیرون از آب نمونه هایی از عملکرد در موقعیت های شبیه سازی شده هستند تا ضربه زدن به یک توپ خیالی(سیف، 1383 : 229).
آزمون های کتبی عملکردی : آزمون های کتبی عملکردی و یا مداد کاغذی برای اندازه گیری بازده های یادگیری هدف های حوزه شناختی مناسب ترند، اما باید دقت داشت که بین آزمون های کتبی مورد استفاده برای سنجش هدف های حوزه شناختی و آزمون کتبی مورد استفاده برای سنجش عملکرد تفاوت وجوددارد. تفاوت های عمده بین آزمون های کتبی عملکردی و آزمون های کتبی این است که در آزمونهای کتبی عملکرد عمدتاً بر کاربست دانش و مهارت در موقعیت های طبیعی یا شبیه سازی شده تاکید می شود. در سنجش عملکردی از دانش آموزان خواسته می شود تا دانش و مهارت های خودشان را از طریق یک فعالیت یا ایجاد یک فراورده به نمایش بگذارد(سانتراک، 2001). تکالیف عملکردی در صورتی واقعی هستند که دانش آموزان را برای برنامه ریزی و طراحی انتخاب راهبرد ها، اتمام کار، تجدید نظر، مشورت با دیگران، مراجعه به منابع خود ارزشیابی از فرصت کافی برخوردار باشد(مایر ، 1992). بنابر این در بسیاری از مواقع می توان از آزمون های کتبی عملکردی برای سنجش فرایند و فراورده های رفتاری سود جست(سیف،1368 : 655).
-بازخورد در ارزشیابی توصیفی
تعریف بازخورد
« بازخورد » (پس فرست ، بازفرست ، پس خور ، پس خوراند ، یا فیدبک ) نوعی برگشت پیام است که در آن ، گیرنده به طور عامدانه یا غیر عامدانه به پیام فرستنده واکنش نشان می دهد . این پیام ها ، به فرستنده امکان می دهند تا وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی کند (شکوهی وقره داغی، 1389) .
« بازخورد » در زبان فارسی به دو معناست . معنای نخست از خوردن (فعل غیر مرکب ) ، مواجه و روبرو شدن است . معنای دوم بازخوردن ( فعل پیشوندی )، که صورت دیگر ،« واخوردن » و « ناخوردن » است ، به معنای نوشیدن و آشامیدن است . پس ، بازوا خوردن به معنای « خوردن » نیست و قابل استفاده برای اصطلاح فیدبک نمی باشد .
در ارزشیابی تحصیلی بازخورد عاملی است که در تحقق اهداف آموزشی و بهبود کیفیت یادگیری ، ارتقای سطح کیفی آموزش و عملکرد فراگیران ، نقش بی بدیلی دارد و به عنوان مغناطیس توجه، عامل مهمی است که توجه ذی نفعان ( دانش آموز و والدین ) را به خود جذب می نماید ؛ چرا که در این حوزه ، باز خورد ، آیینه ی بازتاب داوری و تصمیم های معلم است .
در حوزه ارزشیابی توصیفی نیز نه تنها واژه ی بیگانه ای نیست ، بلکه یکی از عناصر اصلی آن می باشد ؛ که اگر فرایندی ، هدفمند و هوشمندانه ارائه گردد ، در بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان نقشی سازنده ، مهم و رشد دهنده خواهد داشت . چرا که دانش آموز خواهد فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام چه فعالیت هایی می باشد تا انتظارات آموزشی را محقق گرداند .
بازخورد آموزشی در یک تعریف کلی و ساده به معنی « بازگشت دادن » نتیجه ی عملکرد های دانش آموزان توسط محیط ( معلم – فراگیران و خود فراگیر ) به وی می باشد . که در این نوشته منظور ما از بازخورد همان بازخوردهای معلم می باشد . بازخورد معلم فرایندی است که یادگیرنده را از چگونگی یادگیری خود آگاه ساخته و او را در اصلاح رفتارش کمک می کند . در بسیاری از موارد ، فراگیران در درستی یا نا درستی واکنش و عمل کرد خود ، شک و تردید داشته و نیاز به اخذ بازخورد دارند . مثلاً وقتی فراگیری پرسشی را جواب می دهد ممکن است نسبت به درست بودن آن مطمئن نباشد . حال اگر معلم با روش های مختلف ( به عنوان مثال تأیید پاسخ دانش آموز به صورت شفاهی یا کتبی ) به او بفهماند که جواب ارائه شده اش درست است ، یک نوع قوت قلب در او ایجاد شده و با اعتماد به نفس بیشتری ، به ارائه ی جواب ادامه می دهد و می تواند دانش خود را به کار گیرد و تعمیم دهد(همان منبع)
بنابراین می توان گفت بازخورد عبارت است از انعکاس یا ارائه یا عرضه ی نظر و عکس العمل یا نظر و واکنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز که به شکل کتبی و شفاهی ( کلامی ) امل صحبت ها و جمله های توصیفی منظوم و منثور معلم که در هر مرحله از فرایند یاددهی – یادگیری از آن ها استفاده می شود . به واقع همان داوری های شناختی ، فراشناختی و عاطفی معلم است که دانش آموز با دریافت به هنگام آن ها ، اطلاعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود به دست می آورد و در جهت بهبود عملکرد خویش از آن ها یاری می گیرد .
انواع بازخورد
بازخورد در نظام های آموزشی ، قدمتی به اندازه تاریخ آن دارد . یادگیرندگان در نظام های غیر رسمی ، رسمی ، پیشرفته و … در خصوص وضعیت و عملکرد خود ، بازخوردهایی را از معلمان ، والدین ، دوستان و … دریافت می نمودند .
در رویکرد جدید ارزشیابی ، که به دنبال هدایت تلاش دانش آموزان در مسیر یادگیری است ، بازخورد موثر آموزشی مبتنی بر عملکرد واقعی دانش آموز در فرایند یادگیری ، از اساسی

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره رضایت زناشویی

دیدگاهتان را بنویسید