دانلود پایان نامه درباره گیاه شناسی و جوانه ها

دانلود پایان نامه
1- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به همراه مواد آنتی اکسیدان سنتزی
2- به تعویق انداختن فساد چربی در مغز گردو به وسیله ی کاربرد پوشش های پلی ساکاریدی به همراه اسانس های گیاهی
3- تاثیر این پوشش ها بر خواص فیزیکی و شیمیایی مغز گردو نظیر رنگ، طعم، درخشندگی، بافت ، کاهش وزن، درصد رطوبت، میزان روغن کل و پراکسید
2- مروری بر پژوهش های انجام شده
2-1- گیاه شناسی گردو
گردو، گیاهی از خانواده Juglandaceae است. این خانواده از شش جنس و 60 گونه تشکیل شده است و جنس Juglans از مهمترین جنس این خانواده است. این جنس دارای 21 گونه می‌باشد که همگی خزان‌دار و دارای میوه خوراکی هستند. برخی از این گونه‌ها از نظر چوب نیز با ارزش می‌باشند. مهمترین گونه آن از نظر میوه، گردوی ایرانی (Juglans regia) و از نظر چوب، گردوی سیاه شرق آمریکا (J. nigra) است. سایر گونه‌ها به طور غیرمستقیم (مثلا به عنوان پایه) حائز اهمیت می باشند (وحدتی،1382).
گونه های گردو همگی یک پایه بوده و دارای گل های تک جنسی هستند. به این معنی که گل های نر و ماده آن به طور مجزا بر روی یک درخت تشکیل می شوند. گل آذین های نر(شاتون ها) بیشتر در قاعده شاخه های سال قبل تشکیل می شوند. در حالی که گل آذین های ماده در نوک شاخه های سال جاری تشکیل می شوند. گل های ماده علاوه بر شاخه های حاصل از جوانه انتهایی، بر روی شاخه های حاصل از جوانه های جانبی شاخه سال قبل نیز تشکیل می شوند، گل های ماده گاهی به صورت تکی و غالباً به صورت گروههای دو تا سه‌تایی و در برخی ژنوتیپ ها به صورت خوشه‌ای تشکیل می‌شوند نوع اخیر که به گردوهای خوشه ای معروف هستند به دلیل کوچک بودن اندازه میوه ها و پایین بودن میزان چربی و کیفیتی که دارند اهمیت اقتصادی نداشته ولی از لحاظ زینتی مورد توجه باشند. میوه درخت گردو سخت و دارای رنگ سبز روشن می باشد که در هنگام بلوغ، برون بر و میان بر سبز میوه از آن جدا
می شود. درون بر میوه ی گردو سخت و چوبی بوده و مغز را دربر می گیرد. مغز دارای دو لپه است که هر لپه توسط شیار ناقصی به دو قسمت تقسیم می شود. مغز گردو بدون آلبومین بوده و دارای اندوخته ی روغنی است. فضای داخلی میوه توسط دیواره غضروفی ناقصی تقسیم شده است (مدنی وهمکاران ،1387).
2-1-1-گل
گلهای نر در بهار و کمی قبل از گلهای ماده ظاهر میشوند و گرده به کمک باد به خامه گل ماده میرسد. گردو یک میوه خشک ناشکوفا بوده و برچه آن دو تا چهار بخشی است و در هنگام جوانه زنی در داخل پوسته سخت باقی میماند (رسول زادگان، 1380; Wilson and Ogawa, 1979).
2-1-2-ریشه
ریشه درخت گردو محکم، استوار، عمیق، نسبتا قطور و در ابتدا محوری است، به طوری که پس از کاشت دانه گردو در سال اول گاهی ریشه ای به عمق یک متر و بیشتر و به قطر بیش از 4 سانتیمتر تولید می شود. درختان گردو دارای دو سیستم ریشه بندی هستند:
1 -ریشه عمیق و محوری
2-ریشه های فرعی، جانبی و افشان. ریشه های فرعی گردو نیز نسبتا قوی بوده و در اطراف نهال یا درخت گسترش می یابند.
2-1-3- ساقه
شکل ساقه در درختان گردو بسیار متفاوت است. ساقه درختان در گردوهای خودروی جنگلی بلند، مستقیم، کم و بیش نامنظم و دارای سرعت رشد متغییر بوده که به تراکم درختان و فواصل آنها از یکدیگر بستگی دارد. پا کوتاه نگه داشتن درخت گردو از ارزش صنعتی چوب آن می کاهد. ساقه درخت گردو در اوایل، رشد سریع داشته و به چهار متر هم می رسد ولی بعد از رشد اولیه، از رویش طولی بازایستاده و منشعب می گردد.
2-1-4- جوانه ها
در گردو جوانه ها درشت، پهن و فلس دار ولی کوتاه هستند. جوانه های انتهایی بدون فلس می باشند. جوانه ها در بهار خیلی دیر (اردیبهشت ماه) باز می شوند.
2-1-5- برگ ها
برگ اکثر گردوها مرکب با برگچه های متقابل و با دمبرگ بلند و معطر می باشد و از نظر گیاه شناسی جزء برگ های مرکب تک شانه به شمار می رود.
2-1-6- میوه درخت گردو
میوه گردو از سه پوسته تشکیل شده است:
الف) غلاف گوشتی سبز رنگ الیاف‌دار که روی میوه را پوشانده و پس از رسیدن از آن جدا می‌گردد و شامل دو بخش برون بر و میان بر می باشد.
ب) پوست سخت چوبی یا درون بر
پ) غشاء کرمی رنگ متمایل به قهوه ای که مغز سفید و خوراکی گردو را پوشش می‌دهد.
میوه گردو از نظر گیاه ‌شناسی خشک ناشکوفا محسوب می‌شود که شکل آن گرد یا نیمه گرد کم و بیش کشیده یا تخم‌مرغی، نوک باریک، دارای دیواره ای است که مغز گردو را به دو قسمت متقارن تقسیم می‌کند (امیرقاسمی، 1384).