دانلود پایان نامه درباره فنیل آلانین و مواد معدنی

دانلود پایان نامه

2-2- نیازهای آب و هوایی
به طور کلی درخت گردو خواهان آب و هوای مدیترانه‌ای است. نیاز سرمایی این گیاه 600 تا 800 ساعت طی پاییز و زمستان بین 5 تا 10 درجه سانتیگراد می‌باشد. دماهای زیر صفر و یخبندان در اوایل بهار سبب سرمازدگی شاخه‌های جدید و به خصوص گل های آن می‌شود. از نظر مقاومت به سرمای زمستان نیز ارقام مختلف با هم متفاوتند ولی عموماً دمای پایین‌تر از برای اکثر گونه‌ها و ارقام گردو مضر است. گرچه برخی از ارقام در روسیه و اوکراین تا را نیز تحمل می‌کنند. دمای هوا در ماه های تابستان نباید از تجاوز نماید و یا خیلی خنک باشد، زیرا دماهای بالا سبب آفتاب سوختگی پوست سبز و سیاه شدن مغز گردو می‌شوند و دماهای پایین نیز سبب تولید میوه‌هایی می‌شود که مغز آن ها به مقدار کمی پر شده است. درختان گردو معمولاً در ارتفاع 700 تا 2500 متری از سطح دریا میوه‌های بهتری تولید می‌کنند (وحدتی، 1382).
2-3- خاک
این درخت خاک های عمیق (حدود 12 متر عمق)، شنی لومی و یا رسی لومی را ترجیح می‌دهد. اسیدیته مطلوب خاک برای آن بین 5/6 تا 8 می باشد و شوری خاک را حداکثر تا 4 میلی‌موس بر سانتیمتر تحمل می‌کند. رطوبت زیاد خاک سبب پوسیدگی ریشه و طوقه و ریزش گل ها و میوه‌ها می‌گردد و از آنجا که گردو خیلی حساس به بیماری های ریشه‌
می باشد، زهکشی خاک برای این گیاه بسیار اهمیت دارد (وحدتی، 1382).
2-4- آبیاری
در صورتی که در آبیاری از روش غرقابی استفاده شود درخت گردو سالیانه به حدود 5 تا 7 هزار متر مکعب آب در هر هکتار نیاز دارد. آبیاری باید در تابستان حداقل یک بار در هفته به طور مرتب صورت گیرد با توجه به این که شرایط خاک باید به نحوی باشد که حالت آب گرفتگی مداوم پیدا نکند. در صورت استفاده از آبیاری قطره‌ای میزان نیاز آبی گردو در حدود 3 تا 4 هزار متر مکعب در هکتار می‌باشد که با در نظر داشتن این موضوع که از هر قطره چکان حدود 4 لیتر آب در ساعت خارج می‌شود می‌توان تعداد قطره چکان لازم را بر حسب سن درخت و تعداد درخت در هکتار به آسانی محاسبه نمود. در شرایط دیم، گردو به حداقل 760 میلی‌متر بارندگی سالانه نیاز دارد. از آنجایی که 5 تا 6 هفته پس از تشکیل میوه، حجم میوه به حداکثر خود می‌رسد، چنانچه نیاز آبی درخت در این دوران کافی نباشد، میوه‌ها حجم نهایی مطلوب را بدست نخواهند آورد و کوچک می‌مانند. لذا تأمین آب کافی در طی تابستان برای این درخت بسیار مهم است (وحدتی، 1382).
2-5- ترکیبات موجود در میوه درخت گردو و خواص آن
همان طور که گفته شد قسمت خوراکی میوه درخت گردو مغز آن است که 40 تا 60 درصد وزن آن را تشکیل می‌دهد. مغز گردو سرشار از پروتئین‌ها، چربی ها، مواد معدنی و انرژی فراوانی است که نسبت به سایر میوه‌های خشک بسیار غنی است (Martinez et al., 2006).
2-5-1- پروتئین
مغز گردو، دارای 18 نوع اسید آمینه مختلف می‌باشد که 8 نوع از آنها اسیدآمینه ضروری می‌باشند (اسیدهای آمینه‌ای که توسط بدن انسان ساخته نمی‌شوند و باید حتماً درجیره غذایی اضافه شوند). علاوه بر این مغز گردو، مقدار قابل توجهی اسید آمینه تیروزین و سیستئین دارد که به عنوان اسید آمینه‌های نیمه حضوری محسوب می‌شوند. بنابراین مغز گردو یک منبع غذایی مکمل برای سایر غذاها می‌باشد (Charley, 1982). در جدول 2-1 میزان اسیدهای آمینه موجود در 100 گرم مغز گردو نشان داده شده است.
جدول 2-1- اسیدهای آمینه موجود در 100 گرم مغز گردو
اسیدهای آمینه موجود در مغز گردو میلی‌ گرم
ایزولئوسین
566
لئوسین
992
لیزین
388
متیونین
280
سیستئین
345
فنیل آلانین آآآآآ
658
نیروزین